Isus i Samarijanka - susret Vječnog i vremenite

Isus i Samarijanka - susret Vječnog i vremenite

Susret Vječnog i vremenite, Neprolaznog i prolazne zbio se točno u podne. Sveti Ivan zapisuje vrijeme susreta jer se u tom satu, po ljudskom izračunu, zbio božanski događaj kojemu je Samarijanka odgovorila utkavši...

Saznajte više...

»Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

»Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

Postoje dani i trenutci, događaji i iskustva koji unose dinamiku u našu svakodnevnicu i na neobičan je način preoblikuju, daju joj neki skriveni smisao koji ponekad danima, tjednima i godinama otkrivamo,...

Saznajte više...

Hod kroz pustinju…

Hod kroz pustinju…

Prva korizmena nedjelja poziva nas da poput Isusa pođemo u pustinju. Iako negostoljubiva, pustinja u sebi krije život. Potiče nas da pogled sa sebe i svoje samodostatnosti usmjerimo na samog Boga. Mnogi su pustinjaci...

Saznajte više...

Zabrinuti kao pogani ili tražitelji Kraljevstva?

Zabrinuti kao pogani ili tražitelji Kraljevstva?

Sve što čovjek ima, pa i sam život koji živi dar je Božji. Gospodin Bog brine za svakog čovjeka kao što majka za svoje dijete i nikada ga ne napušta (usp. Iz 49,14-15). Bog, brižan nebeski Otac skrbi za sva...

Saznajte više...

Imam li hrabrosti u očima ovoga svijeta biti naizgled slab i poražen?

Imam li hrabrosti u očima ovoga svijeta biti naizgled slab i poražen?

Već petu nedjelju po redu čitamo odlomke iz Matejeva evanđelja počevši s Isusovim pozivom na obraćenje i pozivom prvih učenika. Potom nam Matej donosi Isusovu besjedu na gori koja uključuje blaženstva i mnoge...

Saznajte više...

Isusova zahtjevnost prema učenicima i novo tumačenje Zakona

Isusova zahtjevnost prema učenicima i novo tumačenje Zakona

U današnjemu evanđelju Isus je veoma zahtjevan prema učenicima. U dugačkome tekstu učenicima pokazuje kako treba shvaćati Zakon odnosno Božje zapovijedi i što znači istinski ih vršiti. Pokazuje se kao pravi...

Saznajte više...

Vi ste sol zemlje!

Vi ste sol zemlje!

Ovo je jedna u nizu slika koje Krist koristi za svoju Crkvu. Poziva nas da budemo sol, i to 'sol zemlje'. Sol je temeljni i nezamjenjivi začin u kulinarstvu, u svakodnevnom ljudskom životu. Često puta o tome ne...

Saznajte više...

Govor na gori

Govor na gori

Današnje evanđelje (Mt 5, 1–12a) pred nas stavlja Isusov govor na gori. François Mauriac, francuski katolički pisac, rekao je: „Tko nije nikad čitao „Govor na gori”, nije u stanju znati što je...

Saznajte više...

Kraljevstvo nebesko i nerazderive mreže

Kraljevstvo nebesko i nerazderive mreže

Sam početak Isusovog javnog djelovanja, smješten u Galileju (Mt 4,12-23), stavlja pred čovjeka dvostruki poziv. Isus propovijeda u Galileji, rubnom dijelu Izraela, koju još Izaija naziva poganskom. U Izaijino je...

Saznajte više...

Dva Božja prigibanja pred čovjekom

Dva Božja prigibanja pred čovjekom

U vremenu između dva Božja prigibanja prignimo i mi svoja koljena i srca pred Prignutim Psalam u današnjoj Službi riječi započinje retkom: Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim i on se meni prignu i usliša vapaj...

Saznajte više...