»A vi, što vi kažete, tko sam ja?«

»A vi, što vi kažete, tko sam ja?«

Ulomak današnjeg evanđelja donosi nam opis događaja koji se zbio u Cezareji Filipovoj, mjestu udaljenom 40-ak kilometara od Jeruzalema. Isus pita svoje učenike što ljudi govore tko je Sin Čovječji. Učenici...

Saznajte više...

Žena strankinja - primjer vjere

Žena strankinja - primjer vjere

Još u 8. stoljeću prije Krista prorok Izaija govori o tuđicima koji će biti ugodni Bogu: „A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji...

Saznajte više...

„Slušajte ga!“

„Slušajte ga!“

Katolička Crkva danas slavi Preobraženje Gospodinovo. U ulaznoj pjesmi današnjeg euharistijskog slavlja čitamo: „U sjajnom se oblaku ukaza Duh Sveti, i začu se Očev glas: Ovo je Sin moj, Ljubljani! U njemu mi sva...

Saznajte više...

Nek oboje raste do žetve

Nek oboje raste do žetve

Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Na toj je njivi, koju je pripremao, uzorao, potanjurao, navodnjavao, sva njegova muka, sav trud i rad. Na njoj prolaze njegovi dani. Posijao je i...

Saznajte više...

Isus iz lađe progovara mnoštvu u prispodobama

Isus iz lađe progovara mnoštvu u prispodobama

Evanđelje petnaeste nedjelje kroz godinu stavlja pred nas sliku Isusa koji iz lađe mnoštvu na obali progovara u prispodobama. Mnogi od nas provode ljeto negdje na obali pa bi bilo zanimljivo pitati se dopire li do nas...

Saznajte više...

Izgubiti život poradi Krista!

Izgubiti život poradi Krista!

Mjera ljubavi prema Kristu je križ, jer se u tom istom križu očituje Kristova ljubav prema nama. Stoga, tko ne uzme svoj križ i ne pođe za Kristom nije ga dostojan – ističe današnje evanđelje. Svojom smrću na...

Saznajte više...

Ne bojte se!

Ne bojte se!

Listajući dnevne novine, gledajući internetske portale čovjek se često zapita kakvo je to došlo vrijeme, kamo ide ovaj svijet u kojemu živimo, ali i kada je čovjek postao čovjeku vuk iako nas naši stari nisu...

Saznajte više...

Bog svakoga od nas poziva i šalje

Bog svakoga od nas poziva i šalje

Služba riječi jedanaeste nedjelje kroz godinu obiluje izrazima koji pokazuju privrženost Boga svome narodu. Tako čitamo kako Bog svoje nosi na orlovskim krilima, dovodi ih k sebi, naziva predragom svojinom i svojim...

Saznajte više...

Bog – Ljubav koja ljubi

Bog – Ljubav koja ljubi

U dalekom kraljevstvu dugo je vladao jedan kralj. Bio je uzor svome narodu. I bio mu je vrlo blizak. Mnogima je pomagao, izbavljao ih iz nevolja, brinuo za njih. Narod ga je volio jer je bio dobar kralj. A on je njih...

Saznajte više...

Različiti su dari, a isti Duh!

Različiti su dari, a isti Duh!

Svetkovinom Duhova tj. silaskom Duha Svetoga na apostole i Blaženu Djevicu Mariju završava Vazmeno vrijeme. Uskrsli Krist daruje svojim učenicima Duha Svetoga. Ovaj dan nazivamo i rođendanom Crkve. Danom Pedesetnice...

Saznajte više...