Toma koji ne vjeruje i zatvorena vrata

Toma koji ne vjeruje i zatvorena vrata

Večer onog istog dana, dana uskrsnuća, dana kada je Marija Magdalena javila učenicima da je nestalo tijelo Gospodinovo iz groba. Židovi su ih optuživali da su oni ukrali tijelo, pa su učenici u strahu od Židova...

Saznajte više...

Cvjetnica - spomen na dva događaja iz Gospodinova života

Cvjetnica - spomen na dva događaja iz Gospodinova života

Cvjetnica se još naziva Nedjelje Muke Gospodnje. Toga dana svake godine obnavljamo spomen na dva događaja iz Gospodinova života. Spominjemo se njegova slavnog ulaska u Jeruzalem i slušamo izvještaj o njegovoj Muci...

Saznajte više...

Gle, kako ga je ljubio!

Gle, kako ga je ljubio!

Današnje evanđelje pred nas stavlja sliku predivne i predane ljubavi. S jedne strane vidimo Isusa koji uskrsava svoga prijatelja Lazara od mrtvih, dok s druge stane vidimo Isusa koji za tim istim prijateljem plače, on...

Saznajte više...

Da progledaju koji ne vide

Da progledaju koji ne vide

Slijepac od rođenja – rast na putu vjere Isus slijepome od rođenja kalom premaza oči. Prije toga nema nikakva znaka da je između ove dvojice bilo susreta, dodira, komunikacije. Ipak, evanđelist pripominje da je...

Saznajte više...

Isus i Samarijanka - susret Vječnog i vremenite

Isus i Samarijanka - susret Vječnog i vremenite

Susret Vječnog i vremenite, Neprolaznog i prolazne zbio se točno u podne. Sveti Ivan zapisuje vrijeme susreta jer se u tom satu, po ljudskom izračunu, zbio božanski događaj kojemu je Samarijanka odgovorila utkavši...

Saznajte više...

»Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

»Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

Postoje dani i trenutci, događaji i iskustva koji unose dinamiku u našu svakodnevnicu i na neobičan je način preoblikuju, daju joj neki skriveni smisao koji ponekad danima, tjednima i godinama otkrivamo,...

Saznajte više...

Hod kroz pustinju…

Hod kroz pustinju…

Prva korizmena nedjelja poziva nas da poput Isusa pođemo u pustinju. Iako negostoljubiva, pustinja u sebi krije život. Potiče nas da pogled sa sebe i svoje samodostatnosti usmjerimo na samog Boga. Mnogi su pustinjaci...

Saznajte više...

Zabrinuti kao pogani ili tražitelji Kraljevstva?

Zabrinuti kao pogani ili tražitelji Kraljevstva?

Sve što čovjek ima, pa i sam život koji živi dar je Božji. Gospodin Bog brine za svakog čovjeka kao što majka za svoje dijete i nikada ga ne napušta (usp. Iz 49,14-15). Bog, brižan nebeski Otac skrbi za sva...

Saznajte više...

Imam li hrabrosti u očima ovoga svijeta biti naizgled slab i poražen?

Imam li hrabrosti u očima ovoga svijeta biti naizgled slab i poražen?

Već petu nedjelju po redu čitamo odlomke iz Matejeva evanđelja počevši s Isusovim pozivom na obraćenje i pozivom prvih učenika. Potom nam Matej donosi Isusovu besjedu na gori koja uključuje blaženstva i mnoge...

Saznajte više...

Isusova zahtjevnost prema učenicima i novo tumačenje Zakona

Isusova zahtjevnost prema učenicima i novo tumačenje Zakona

U današnjemu evanđelju Isus je veoma zahtjevan prema učenicima. U dugačkome tekstu učenicima pokazuje kako treba shvaćati Zakon odnosno Božje zapovijedi i što znači istinski ih vršiti. Pokazuje se kao pravi...

Saznajte više...