08.03.2016.

„Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu“ (Lk 15, 6)

Susret za učenike 7. i 8. razreda

 

CILJ SUSRETA: Uočiti i prepoznati Isusa kao Dobroga pastira koji traži i brine za svoje ovce ( sve ljude).


MATERIJAL:

 • Olovka za svakog sudionika
 • Izrezane ovce veličine da stane molitva na poleđini
 • Papiri za grupni rad
 • Evanđelje Lk 15, 1 – 7 na papiru za svakog sudionika
 • Papiri u bojama, bojice, flomasteri, škare i ljepilo za izradu novina

 

I. UVODNI DIO


UPOZNAVANJE

Sudionici se dijele u dvije grupe. Svatko u svojoj grupi kaže ime i jednu svoju karakteristiku koja počinje prvim slovom imena. Zatim se slože u dva kruga (unutrašnji gleda prema van, a vanjski krug gleda prema unutra)  u smjeru kazaljke na satu, na isti način se upoznaju kao i unutar svoje grupe, samo s osobom nasuprot.


MOLITVENI POČETAK

Pjesma:

Gospodine, Ti si pastir moj
ni u čem’ ja ne oskudijevam
na poljanama zelenim
ti mi daješ odmora.

Na vrutke me tihane vodiš
i krijepiš dušu moju
stazama pravim Ti me upravljaš
radi imena svojega.

Refren:

Pa da mi je i dolinom smrti proći
zla se ja ne bojim
jer Ti si sa mnom Oče
Oče, Oče moj
Pa da mi je i dolinom smrti proći
zla se ja ne bojim
jer Ti si sa mnom Oče
tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
pred oči ljudima svim
uljem mi glavu mažeš
čaša se moja preljeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga
u Tvome ću domu prebivati
kroz dane mnoge


MOTIVACIJA:

 • Pravljenjem kipova prikazati vlastitu sliku Boga, tj. kako ga zamišljam (dok su u krugu). Sudionici, u paru, stoje jedan nasuprot drugoga i naizmjenično, oblikuju svoje slike Boga. Voditelj/ica govori: Kada završite sa pravljenjem kipa, ostanite neko vrijeme u tišini i razmislite malo o njemu – što vas je dovelo do ovakve slike Boga? Je li to ispravna slika ili nije? Kakav je, ustvari, Bog?

ILI

 • Sudionici susreta sjedaju u krug. U sredini kruga stavljen je stolac (ili neki drugi predmet). Voditelj/ica govori: Zamislimo da na ovom stolcu sjedi Bog. Vaš je zadatak da svojim tijelom zauzmete stav prema njemu, odnosno da svoj trenutni odnos prema Bogu pokušate izraziti na ovaj način. Koliko ste blizu Bogu ili koliko ste daleko od njega, vidite li ga trenutno u svome životu ili ne? Koristite sav prostor koji vam je na raspolaganju. Kada pronađete svoj položaj, ostanite neko vrijeme u tišini i razmislite malo o njemu – što vas je dovelo do tog položaja?
 • Sudionicima se daje dovoljno vremena da zauzmu svoje položaje i neko im se vrijeme ostavlja za razmišljanje. Nakon toga se vraćaju na svoja mjesta, a voditelj/ica poziva one koji to žele da verbalno opišu svoj trenutni stav, tj. odnos prema Bogu (ne govoriti zašto je to trenutno tako).

Slijedi zadatak u kojem samostalno dovršavaju slijedeće rečenice:

 • Boga zamišljam kao…
 • Svoj odnos prema Bogu opisao bih kao…
 • Od Boga očekujem…
 • Boga trebam (kada)…
 • Bog je prema meni…
 • Ja sam Bogu…

Nakon individualnog rada, odgovore čita tko želi.

 

II. SREDIŠNJI DIO


NAJAVA TEME

Vjera svakog čovjeka ovisi o slici Boga koju svatko u sebi nosi. Prave slike Boga pomažu osobi da zauzme pravi odnos prema Bogu, da u Bogu nađe sigurnost i mir, dok krive slike Boga uzrokuju bježanje od Boga ili pobunu protiv njega. Bog je objavio istinu o sebi već u Starom zavjetu, a vrhunac objave prave slike Boga dogodio se u osobi Isusa Krista koji nam je pokazao lice Oca Nebeskoga. “Tko vidi mene, vidi i Oca”, kaže Isus.

Danas ćemo promatrati jednu važnu osobinu Boga koju nam je pokazao Isus: On je Dobri pastir koji traži izgubljenu ovcu.

 

OBRADA TEME:

Sudionike se moli za mir i pažnju i pušta se kratak film o izgubljenoj i nađenoj ovci: https://www.youtube.com/watch?v=Lxu2z59dgNA

Nakon toga se sudionike dijeli u grupe (mogu se dijeliti u grupe po boji ovce koju će svatko dobiti). Kada su podijeljeni u grupe, voditelj/ica izabire nekoga tko će pročitati prispodobu iz Lk 15, 1 – 7. Nakon čitanja prispodobe, odgovaraju na pitanja.

 

Lk 15, 1 - 7

Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. 2Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.«3Nato im Isus kaza ovu prispodobu: 4»Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? 5A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan 6pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ‘Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ 7Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbogjednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne trebaobraćenja.«

 

PRVA GRUPA

 1. Kome je Isus namijenio ovu prispodobu? Zašto je pripovijeda? Kakva je Njegova reakcija na prozivku pismoznanaca i farizeja da se druži  s grešnicima?
 2. Zašto pastir ostavlja 99 ovaca i traži jednu?
 3. Kako je reagirao i postupio prema ovci kada ju je našao?
 4. Zašto saziva susjede i prijatelje?
 5. Kako doživljavate rečenicu: „Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu!“?
 6. Što se događa na nebu kada se jedan grešnik obrati?
 7. U kojoj smo skupini više: u zalutalim ovcama ili u onih 99 pravednika?
 8. Kako bi se osjećao da svi odjednom saznaju za nešto loše što si ti učinio, za neki tvoj grijeh, da svi u tebe „upru prstom“? Što bi u tom trenutku najviše želio?
 9. Možeš li oprostiti drugome najgore pogreške i skretanja s puta? Možeš li prihvatiti što je njegov put drugačiji od tvoga?
 10. Odglumite konferenciju novinara. Podijelite uloge. S jedne strane su novinari, a s druge oni koje se ispituje: Isus, izgubljena ovca, predstavnik jedne od 99 ovaca, pastirov prijatelj i susjed. Novinari neka pripreme pitanja, a glavni likovi odgovore.

 

DRUGA GRUPA

 1. Kome je Isus namijenio ovu prispodobu? Zašto je pripovijeda? Kakva je Njegova reakcija na prozivku pismoznanaca i farizeja da se druži  s grešnicima?
 2. Zašto pastir ostavlja 99 ovaca i traži jednu?
 3. Kako je reagirao i postupio prema ovci kada ju je našao?
 4. Zašto saziva susjede i prijatelje?
 5. Kako doživljavate rečenicu: „Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu!“?
 6. Što se događa na nebu kada se jedan grešnik obrati?
 7. U kojoj smo skupini više: u zalutalim ovcama ili u onih 99 pravednika?
 8. Kako bi se osjećao da svi odjednom saznaju za nešto loše što si ti učinio, za neki tvoj grijeh, da svi u tebe „upru prstom“? Što bi u tom trenutku najviše želio?
 9. Možeš li oprostiti drugome najgore pogreške i skretanja s puta? Možeš li prihvatiti što je njegov put drugačiji od tvoga?
 10. Pokušajte ovaj biblijski tekst aktualizirati i staviti ga u kontekst današnjeg vremena te ga odglumiti na takav način, a da poruka bude ista.

TREĆA GRUPA

 1. Kome je Isus namijenio ovu prispodobu? Zašto je pripovijeda? Kakva je Njegova reakcija na prozivku pismoznanaca i farizeja da se druži  s grešnicima?
 2. Zašto pastir ostavlja 99 ovaca i traži jednu?
 3. Kako je reagirao i postupio prema ovci kada ju je našao?
 4. Zašto saziva susjede i prijatelje?
 5. Kako doživljavate rečenicu: „Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu!“?
 6. Što se događa na nebu kada se jedan grešnik obrati?
 7. U kojoj smo skupini više: u zalutalim ovcama ili u onih 99 pravednika?
 8. Kako bi se osjećao da svi odjednom saznaju za nešto loše što si ti učinio, za neki tvoj grijeh, da svi u tebe „upru prstom“? Što bi u tom trenutku najviše želio?
 9. Možeš li oprostiti drugome najgore pogreške i skretanja s puta? Možeš li prihvatiti što je njegov put drukčiji od tvoga?
 10. Napravite novine u kojima će biti izvješće na temelju ove prispodobe. Dajte naslov priči. Obratite pozornost što, kako, kada i gdje se dogodilo! Možete priču staviti u kontekst današnjeg vremena, ali da poruka ostane ista. Napišite oglase, dodajte koju kolumnu, šalu, nacrtajte karikaturu i dr. Budite kreativni.

 

ZAVRŠNI DIO


SINTEZA S AKTUALIZACIJOM

Nakon rada u grupama, prezentiraju realizaciju zadatka iz svoje grupe. Zatim ih se smirii pozove na pažljivo slušanje i uživljavanje za vrijeme čitanjameditativnog razmišljanja(može se u pozadini pustiti i meditativna glazba, a na projektor slika Dobrog Pastira i ovce):

 • Pođi u mislima na zelene pašnjake. Stado ovaca mirno pase na rubu livade. Nasuprot njima, na posve drugom kraju livade stoji ovca, sama, zbunjena. To si ti, odvojio si se od stada. O čemu razmišljaš? Sviđa li ti se sloboda, odvojenost od stada? Zašto si otišao od stada? Je li te možda nešto naljutilo, povrijedilo? A možda nema razloga, htio si biti sam. A možda si, korak po korak, za dobrom pašom, svježom travom, primijetio da si daleko od stada. Iz šume vreba vuk. Zamijetiš ga! Pogledaj mu oči i usta. Počinje trčati prema tebi. Što ti činiš, kako se osjećaš? O čemu razmišljaš? Odjednom osjećaš nečije ruke oko sebe. Gospodar! Zamisli da se nalaziš na ramenima gospodara. Kako se osjećaš? Kakvi su njegovi koraci kojima se vraća kući? Kakvi su stisci njegovih ruku oko tvojih nogu? Kakav mu je bio glas kojim te dozivao? Gdje te našao? Što si radio? U kakvu si bio društvu? Bojiš li se što će ti reći druge ovce kad se vratiš? Hoće li te osuđivati? Što misliš kakve će biti njihove reakcije?

Nakon meditativnog zamišljanja, pozvati sudionike da na pozadini svoje ovce, koje su dobili prilikom podijele u grupe, napišu molitvu Isusu, Dobrom pastiru (te molitve se mogu prinijeti na oltar za vrijeme svete mise ili staviti ispred slike Milosrdnog Isusa koja se izloži za vrijeme molitvenog dijela susreta).

 

MOLITVENI ZAVRŠETAK

Može se opet pjevati psalam Gospodine, Ti si pastir moj!

 

Priredila: s. Marjana Koščak, FDC

 

  Novosti i događanja - Sve