MAPA PRISUTNOSTI

Družba Kćeri Božje ljubavi međunarodna je redovnička ustanova papinskoga prava koja se posvećuje djelima apostolata. Po primjeru svoje Utemeljiteljice, službenice Božje Majke Franziske Lechner nastojimo svojim življenjem i djelovanjem Božju ljubav učiniti vidljivom u svijetu kao znak i djelovanje Božjega kraljevstva.

Družba danas broji preko 850 članica koje žive na četiri kontinenta (Europa, Sjeverna i Južna Amerika, Afrika) te smo prisutne u 20 država svijeta (Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Švicarska, Poljska, Ukrajina, Bolivija, Argentina, Brazil, Ekvador, Sjedinjene Američke Države, Mađarska, Engleska, Uganda,, Mozambik).

U svim različitostima podneblja, kultura i jezika Kćeri Božje ljubavi žele biti jedno, njegujući i živeći istu karizmu i duhovnost, utjelovljenu u raznim djelovanjima Bogu na slavu i na spasenje duša. 

ZAJEDNICE

GENERALAT (CasaGeneralizia)

CONVENTO „SANTA CROCE” 
Viale Vittorio Veneto, 141
I-00046 GROTTAFERRATA (Roma)
Tel.: (0039/06) 94315504
Fax: (0039/06) 9413418

VILLA FIDELIS

Via Anagnina, 211 E
I-00046 GROTTAFERRATA (Roma)
Tel.: (0039/06) 9459268
E-Mail: fdcfidelis@gmail.com

DOM PW. "NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP"

Via Perugina, 74
I - 06024 GUBBIO – PG
Tel.: (0039/075) 9273738
E-mail: fdcgubbio@gmail.com
"AstenotrofioMosca"
Via Cavour 11
I - 06024 GUBBIO – PG
Tel.: (075) 9276940

DOM PW. "MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSA”

Viale Guido Baccelli, 56
I - 00153 ROMA
Tel.: (0039/06) 5781189 (wew.206)
E-Mail: fdcvigna@wp.pl

COM. "SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS"

Pontifício Colégio Pio Brasileiro
Via Aurélia, 527
I - 00165 - ROMA
Telefax: (0039 / 06) 6605 9480
Clausura: (0039 / 06) 6605 9579
E-Mail: fdcpio@hotmail.com

ST. AUGUSTINE CONVENT

Rushooka Parish
Sr. Angelika: (00256) 779415869 oder 752827431
Sr. Marlene: (00256) 702416026 oder 772626139
P. O. Box 950 KABALE
Fax - Postamt: (00256) 486 23200
E-Mail: lechnerfdc@gmail.com

SACRED HEART CONVENT

Kagando, P. O. Box 222 MBARARA
Tel.: (00256) 0776515757
Oberin: alaidemior@gmail.com
E-Mail: kagandofdc@gmail.com

CONVENT of “THE DRINA MARTYRS”

Nsambya, P. O. Box 4474
KAMPALA
Tel.: (00256) 0788099499
E-Mail: kampalafdc@gmail.com

MUTTERHAUS - PROVINZHAUS

Jacquingasse 12-14 Fax: (01) 7988371-30
A - 1030 W I E N
Tel. Mutterhaus: (01) 7983152
Tel. Provinzialat: (0043/1) 7988371
E-Mail: fdc-provinz@gmx.at
www.lebenssinn.at

MARIENANSTALT

Neue Mittelschule, Halbinternat
Fasangasse 4
A - 1030 WIEN
Fax (01) 7996008
Tel.: (01) 7984566
E-Mail: ma.konvent@aon.at

ZUFLUCHTSHAUS "ZUM HL. JOSEF"

Hauptstraße 58
A - 2384 BREITENFURT
Fax: (02239) 5373-29
Tel.: (02239) 5373
Oberin: sr-alberta-fdc@aon.at
E-Mail: st.josef-breitenfurt@aon.at

KLOSTER "MARIA LORETTO"

Wölzing 19
A - 9433 ST. ANDRÄ i. Lav.
Fax: (04358) 2101-3
Tel. Kloster: (04358) 2101
Tel. Kindergarten: (04358) 2100
E-Mail: klostermarialoretto@gmail.com
www.hs-marialoretto.ksn.at

"HERZ MARIA" - KLOSTER

A - 1180 WIEN
Lacknergasse 87-89
Verwaltung: (01) 4792180-15
Fax: (01) 4792180-19
Tel.: (01) 4792180
E-Mail: kloster.lacknergasse@aon.at
www.schulelacknergasse.at

KLOSTER "ST. ELISABETH"

D - 17489 GREIFSWALD
Bahnhofstraße 12-13
Tel.: (0049 / 3834) 771534
st-schwestern-hgw@t-online.de

KLOSTER "ST. FRANZISKA"

Hauptstraße 3
D - 83533 EDLING
Tel.: (0049 / 8071) 2740
Fax: (08071) 510237
E-Mail: paulaborscak@gmail.com

DOM PW. "ŚW. AUGUSTYNA

Homburger Landstraße 385
D - 60433 FRANKFURT/MAIN 502
Tel.: (0049/69) 545398
E-mail: fdcfrankfurt@t-online.de

SAMOSTAN "MAJKE FRANZISKE LECHNER" - MÜNCHEN

Kreszentia-Stift
Isartalstraße 6
D – 80 469 MÜNCHEN 5
Tel.: 0049-89-7259431
E-Mail: kceribozjeljubavi@gmail.com

MARIANUM – PROVINČNÍ DŮM

Rooseveltova 47
CZ - 746 01 O P A V A
Tel. Konv.: (00420 / 553) 608509
Tel. viceprov.předst.: (00420 / 553) 608511
Fax: (00420 / 553) 623508
E-Mail: kongregacefdc@centrum.cz
viceprov.předst.: blankafdc@seznam.cz
www.dcerybozskelasky.webnode.cz

KLÁŠTER "BOŽÍ PROZŘETELNOSTI"

Klášterní 254
CZ - 407 56 JIŘETÍN pod Jedlovou
Tel.: (412) 379 350
E-Mail: kdbl.jiretin@volny.cz
www.klasternipenzion.cz

"MARIÁNSKÝ ÚSTAV" Praha

Ječná 33
CZ - 120 00 PRAHA
Tel.: 731 217 124

"MÁRIA INTÉZET" - Vicetartományház

Viola u. 32
H - 1094 BUDAPEST
Telefax: (0036 / 1) 2176616
E-Mail: piroskamaria@gmail.com
sr.terez@gmail.com
www.isteniszeretetleanyai.hu

"KRISZTUS KIRÁLY" ZÁRDA

Sasvár u. 25
H - 1163 BUDAPEST (Sashalom)
Tel.: (0036/1) 4035779
E-Mail: krisztinanover@isteniszeretetleanyai.hu

"DOM "GOSPE LURDSKE" – PROVINCIJALNA KUĆA

Nova ves 16
HR – 10 000 Z A G R E B
Provincijalat: tel. +385 (01) 4668 464; fax +385 (01) 4668 463
E-Mail: provinc.bp@zg.t-com.hr
Samostan: tel. +385 (01) 4666 435; +385 (01) 4668 465

REZIDENCIJA "SRCA ISUSOVA"

Palmotićeva 31
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: + 385 (01) 4803 049

SAMOSTAN "MAJKE MILOSRĐA" - SUPETAR

Kipara Rendića 5
HR – 21 400 SUPETAR
Tel.: +385 (021) 631 452

SAMOSTAN "PRESVETOG SRCA" - KOPRIVNICA

Ðure Basaričeka 15
HR – 48 000 KOPRIVNICA
Tel.: +385 (048) 622955
E-mail: presvetog.srca.kc@gmail.com
Dječji vrtić
Tel./fax: +385 (048) 621 612
E-Mail:http://d.v.sv.josip.kc@gmail.com

SAMOSTAN "SV. MALE TEREZIJE" – MILNA (OTOK BRAČ)

HR – 21 405 MILNA
Tel.: + 385 (021) 636 298

SAMOSTAN "SV. KRIŽA" - PETRINJA

Strossmayerovo šetalište 2
HR – 44 250 PETRINJA
Tel.: +385 (044) 814 620

SAMOSTAN "ANĐELA ČUVARA" - KRIŽEVCI

Trg J. J. Strossmayera 17
HR – 48 260 KRIŽEVCI
Tel.: +385 (048) 711 411
Dječji vrtić
Tel.: +385 (048) 711 502
E-Mail: angeli.cuvarikz@gmail.com

SAMOSTAN "MILOSRDNOG ISUSA" - DUBROVNIK

Antuna Šercera 1 b
HR – 20 000 DUBROVNIK
Tel.: +385(020) 416 214
E-Mail: milosrdni.isus.du@gmail.com

SAMOSTAN "MAJKE DIVNE" - SPLIT

Marjanski put 21
HR – 21 000 SPLIT
Tel.: +385 (021) 396 044; Fax: +385 (021) 394 432
E-Mail: majkadivna@net.hr

SAMOSTAN "SV. OBITELJI" - POSTIRA

Glavica 8
HR – 21 410 POSTIRA
Tel.: +385 ( 021) 632 169

SAMOSTAN "BOŽJE PROVIDNOSTI" - BENKOVAC

Trg kardinala A. Stepinca 13
HR – 23 420 BENKOVAC
Tel.: +385 (023) 681 350
E-Mail: bp.benkovac@gmail.com

SAMOSTAN "EGIPAT" - ZAGREBAČKA KATEDRALA

Kaptol 31
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: + 385 (01) 4816 096

REZIDENCIJA – FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Kaptol 9
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: +385 (01) 4898335; +385 (01) 4898323

REZIDENCIJA – ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA - ZAPREŠIĆ

Drage Kodrmana 11/III
HR – 10 290 ZAPREŠIĆ
Tel.: + 385 (01) 3310 720

SAMOSTAN "PREČISTOG SRCA MARIJINA" - HVAR

Kćeri Božje Ljubavi 
HR – 21 450 HVAR
Tel.: +385 (021) 741 071

SAMOSTAN „SV. JOSIPA“ - KARLOVAC

Boškovićeva 36
HR – 47 000 KARLOVAC
Tel.: +385 (047) 413 658

SAMOSTAN "DRINSKIH MUČENICA" - PLETERNICA

Prilaz 31 a
HR – 34 310 PLETERNICA
Tel.: + 385 (034) 251 774

SAMOSTAN „PRESVETOG TROJSTVA“ – SV. ILIJA

Trg Josipa Godrijana 3a
HR – 42 214 SVETI ILIJA
Tel.: +385 (042) 734 234; +385 (042) 734 443
Dječji vrtić „Anđeo“
Tel.: +385 (042) 734 443
E-Mail: djecji.vrtic.andjeo@vz.t-com.hr

SAMOSTAN "SV. JOSIPA" - GRANEŠINA

Granešina 7
HR – 10 040 ZAGREB - DUBRAVA
Samostan
Tel.: +385 (01) 2984 076
Telefax: +385(01) 2921 112
Duhovni centar
+385 (01) 2981 755
+385 (91) 722 13 15
E-mail: duhovnicentar.kblj@gmail.com
Dječji vrtić sv. Joispa
Telefax:: +385 (01) 2929 144
E-mail: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr

SAMOSTAN “SV. MIHOVILA ARKANÐELA” - SV. FILIP I JAKOV

Obala kralja Tomislava 16
HR – 23 207 SVETI FILIP I JAKOV
Tel.: +385 (023) 388 495

SAMOSTAN "SV. JELENE" - KASTAV

Školska 4
HR – 51 215 KASTAV
Telefax: +385 (051) 691 002

SAMOSTAN „BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM“ - ZADAR

Trg kardinala Alojzija Stepinca 1
HR – 23 000 ZADAR
Tel.: +385 (023) 331 835

SAMOSTAN “SVIH SVETIH” - SESVETE

Trg Dragutina Domjanića 10, pp. 41
HR – 10 360 SESVETE
Tel.: +385 (01) 5545 791; +385 (01) 5545 795

SAMOSTAN "BL. ALOJZIJA STEPINCA" – DUGO SELO

Ul. 30. svibnja 21
HR – 10 370 DUGO SELO
Tel.: +385 (01) 2759 223

SAMOSTAN "BL. DRINSKIH MUČENICA" - SISAK

Trg bana J. Jelačića 9 
HR – 44 000 SISAK 
Telefax.: +385 (044) 544 561

SAMOSTAN "SV. JOSIPA'' - SARAJEVO

Ivana Cankara 18
BiH – 71 000 SARAJEVO
Tel.: +387 (033) 200 294; Fax: +387 (033) 259 962
E-Mail: zavod.sv.josip@gmail.com

SAMOSTAN "SV. LEOPOLDA MANDIĆA"- TRAVNIK

Poturmahala 1b
BiH – 72 270 TRAVNIK
Tel.: +387 (030) 513 044
E-Mail: kblj.travnikbih@gmail.com

SAMOSTAN "MAJKE FRANCISKE LECHNER" - KAKANJ

Ive Lole Ribara 2
BiH - 72 240 KAKANJ
Telefax: +387 (032) 553 258

SAMOSTAN "SV. MALE TEREZIJE"

BISTRICA
BiH – 72 240 Uskoplje/Gornji Vakuf
Telefax: +387 (030) 495 783

SAMOSTAN "PRESVETOG TROJSTVA" - SARAJEVO

Zmaja od Bosne 86
BiH – 71 000 SARAJEVO
Tel.: +387 (033) 616 840

SAMOSTAN "KRALJICE SV. KRUNICE" - TUZLA

Klosterska 10
BiH – 75 000 TUZLA pp. 68
Telefax: +387 (035) 257 291

SAMOSTAN "DRINSKIH MUČENICA" - NOVI TRAVNIK

Ivana Meštrovića bb
BiH – 72 280 NOVI TRAVNIK
Tel./Fax: +387 (030) 792 018
E-Mail - Samostan: drin.mucenice.nt@gmail.com
Vrtić „Anđeli“
Tel.: +387 (030) 792 047
E-mail - Dječji vrtić: vrtic.andjeli@tel.net.ba

SAMOSTAN "SV. PAVLA"

Motrat e Nderit
Bijat e Dashurise Hyjnore
Kisha Katolike Binçë
61 000 VITINA
Tel.: 00381-28-080145
E-Mail: bdhbinqe@gmail.com

SAMOSTAN "SV. ANÐELA ČUVARA"

Motrat e Nderit
Kisha Katolike
Rr. Rexhep Bislimi 50
38 230 FERIZAJ
Tel.: 00381-29-0321937
E-Mail: fdc.ferizaj@yahoo.com

SAMOSTAN "S.M. OTILIJE KRÄMER"

Kisha Katolike
DOBLIBARE 
50 000 GJAKOVË 
Telefax.: 00377-45-271887
E-Mail: bdh.doblibare@yahoo.com

SAMOSTAN "MAJKE FRANCISKE LECHNER"

Motrat e Nderit
Kisha Katolike
LAÇ
Telefax.: 00355-53-222241

SAMOSTAN "SV. TEREZIJE OD DJETETA ISUSA"

Rruga Leke Dukagjini 34
Lagja Vojo Kushi
SHKODËR
Tel.: 00355- 22-246914

SAMOSTAN "SV. JOSIPA"

Vaso Pasha 5
Ndoc Mazi
SHKODËR
Tel.: 00355-22-245259
E-Mail: shjozefi@yahoo.com

SAMOSTAN "PRESVETOG SRCA ISUSOVA"

Kuvendi Zemra e Krishtit
Kisha Katolike
GRUDA RE
Tel.: 00355-26-220492
E-Mail: zemrakrishtit@gmail.com

SAMOSTAN "SV. AUGUSTINA"

Bulevardi Zhan D’Ark – K.P. 2422
TIRANË
Tel.: 00355-42-232082

ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA

Grünaustrasse 35
CH – 8370 SIRNACH
Tel. 0041-71-9601484
E-Mail: florencia-h@hotmail.com

ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA

Ruopigenring 71
CH - 6015 REUSSBÜHL
Tel.: 0041-41-2502411
E-Mail: motrat.lu@hotmail.com

"INSTYTUT MARYI" - DOM PROWINCJALNY

ul. Pędzichów 16
PL - 31-152 K R A K Ó W 
Tel.: (0048 / 12) 6337500 
(012) 6328651
Fax: (012) 6328621 
E-Mail: fdckrakow@poczta.onet.pl
Prov.Ob.: sgrazyna.fdc@gmail.com
www.cbm.livenet.pl

DOM PW. "SERCA JEZUSOWEGO

ul. Żywiecka 20 
43-300 BIELSKO-BIAŁA 
Tel.: (033) 8143382 
S. Przełożona E-mail: stein49@o2.pl

DOM PW. "OPATRZNOŚCI BOŻEJ"

Al. Modrzewiowa 20
30-224 KRAKÓW - WOLA JUSTOWSKA 
Tel.: (012) 4253024 
E-mail: wola_fdc@op.pl

DOM PW. "ŚW. JÓZEFA"

ul. Warszawska 36 a
95-200 PABIANICE
Tel.: (042) 2154351
S. Przełożona e-mail: srklara@hotmail.com

DOM PW. "DOBREGO PASTERZA"

ul. Kościelna 17
43-365 WILKOWICE k. Bielska-Białej
Tel.: (033) 8171321
S. Przełożona e-mail: michaela-bielak@wp.pl

DOM PW. "CHRYSTUSA KRÓLA”

PRUSY 8 k. Krakowa
32-010 KOCMYRZÓW
Tel.: (012) 3871599
S. Przełożona e-mail: sabinafdc@tlen.pl

DOM PW. "NIEPOKALANEGO SERCA MARYI”

ul. Pszczyńska 11
44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Tel.: (032) 4734164
S. Przełożona e-mail: cbmvigna@poczta.onet.pl

DOM PW. "ŚW. ANNY”

ul. Bytomska 15
40-149 KATOWICE
Tel.: (032) 2599796
S. Przełożona e-mail: kkociolekfdc@yahoo.pl

DOM PW. "WSPOMOŻENIA WIERNYCH”

ul. Wincentego Janasa 5/2
41-902 BYTOM
Tel.: (032) 2816419
S. Przełożona e-mail: skrystyna.fdc@interia.pl

DOM PW. "ŚW. JÓZEFA”

ul. Zakładowa 8
WOJSKA
42-690 TWORÓG
Tel.: (032) 2847080
S. Przełożona e-mail: monika.fdc@gmail.com

DOM PW. "MATKI BOŻEJ MIŁOŚCI”

ul. Piłsudskiego 22 b
33-380 KRYNICA ZDRÓJ
Tel.: (018) 4715270
S. Przełożona e-mail: s.maria_sz@wp.pl

DOM PW. "ŚW. AGNIESZKI”

Witów 73 a
34-512 WITÓW
Tel.: (018) 2071710
E-Mail: siostrywitow@poczta.onet.pl

DOM PW. "KRÓLOWEJ ZAKONÓW”

ul. Staszica 9
42-200 CZĘSTOCHOWA
Tel.: (034) 3247166
Tel. Jasna Góra: (034) 3777243
E-mail: siostryczestochowa@gmail.com

DOM PW. "ŚW. ELŻBIETY”

ul. Przyczółkowka 56
02-968 WARSZAWA-POWSIN
Tel.: (022) 6482788
S. Przełożona e-mail: janina.h@onet

DOM PW. "TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ“

ul. Tapicerska 16
02-168 WARSZAWA
Tel.: (022) 8462418
S. Przełożona e-mail: kasiafdc@gmail.com

DOM PW. "ŚW. JOANNY BERETTA MOLLA”

ul. Ks. Brzóski 3a
43-300 BIELSKO BIAŁA
Tel.: (33) 8459575
S. Przełożona e-mail: o.pio.max@onet.eu

DOM PW. "MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ”

Obispado - Casilla 93
AIQUILE
Tel.: (00591) 44343311
Dom formacyjny - tel: (00591) 44343678
S. Przełożona e-mail: ep200261@hotmail.com

DOM PW. "NAJŚWĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO”

Casilla 1041
COCHABAMBA
Tel.: (00591) 44303412
S. Przełożona e-mail: mariolafdc92@gmail.com

DOM PW. „BŁ. JANA PAWŁA”

Villa Tunari
Casilla 1041
COCHABAMBA
Tel.: (00591) 47170 6510
E-Mail: fdcvilla@yahoo.es

DOM PW. „SŁUŻEBNICY BOŻEJ M. FRANCISZKI LECHNER”

("Dienerin Gottes Mutter Franziska Lechner")
Casilla 1041
MELGA -COCHABAMBA
S. Przełożona tel.: (00591)743791123
S. Przełożona e-mail: smariad1806@yahoo.com.ar

DOM PW. “DZIECIĄTKA JEZUS”

Totora
Prelatura de Aiquile
Depto Cochabamba
Obispado – Casilla 93
AIQUILE
Tel.: (00591) 44343320
E-Mail: dilmamontano@yahoo.es

DOM PW. „BŁ. MĘCZENNIC DRIŃSKICH”

Av. Del Trabajador y Vicente López s/n
Barrio Formosa
3073 TRES ISLETAS – CHACO
Tel.: (0054) 3644461744
S. Przełożona e-mail: patrycjafdc@gmail.com

DOM PW. “NMP KRÓLOWEJ POKOJU”

ul. Lwowska 47
80-700 JASIENIOWCE k. 

"ÚTULOK SVÄTÉHO JOZEFA“

Halenárska č. 8
SK – 917 01 TRNAVA
Tel.: (00421-33) 5515304
E-Mail: provincialatfdc@gmail.com
www.marianky.sk

KLÁŠTOR "HUBERTINUM“

SNP 13
SK – 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE
Tel.: (034) 7794190
E-Mail: velkelevarefdc@gmail.com

KLÁŠTOR "BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO“

Jánošíkova č. 6
SK – 811 04 BRATISLAVA
Tel.: (02) 54777008
E-Mail: bratislavafdc@gmail.com

KLÁŠTOR "NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE"

Námestie Slobody č.13
SK – 971 01 PRIEVIDZA
Tel.: (046) 5425489
E-Mail: prievidza.marianky@gmail.com

KLÁŠTOR "SVÄTEJ TEREZKY"

Farská č. 1
SK – 071 01 MICHALOVCE
Tel.: (056) 6431953
E-Mail: michalovcefdc@gmail.com
Web: www.marianky.sk/skolka

KL. "KRÁĽOVNEJ ANJELOV"

Námestie Padlýchhrdinov, č. 30
SK – 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Tel.: (02) 45646107
E-Mail: ivankafdc@gmail.com

KLÁŠTOR "KOŠICKÝCH MUČENÍKOV"

Omská č. 31
SK – 040 01 KOŠICE
Tel.: (055) 6250798
E-Mail: kosicefdc@gmail.com

KLÁŠTOR "SVÄTÉHO AUGUSTÍNA"

Hviezdoslavova 23/41
SK-965 01 ŽIAR nad HRONOM
Tel.: (045) 6726161
E-Mail: ziar.marianky@gmail.com

"ST. JOSEPH HILL" CONVENT

850 Hylan Boulevard
STATEN ISLAND, NY 10305 - 2021
Tel. Prov. Sup. (001 /718) 720 7365
Tel. Convent: (718) 727 5700
Fax: (718) 727 5701
Fax: (718) 556 3550
E-Mail: sisterwilliam@gmail.com
E-Mail: srdenise1@hotmail.com
reginafdc@aol.com
www.daughtersofdivinecharity.org

ST. MARY'S RESIDENCE

225 East 72nd Street
NEW YORK, NY 10021
Tel.: Convent: (212) 628 7091
Tel. Office: (212) 249 6850
Fax: (212) 249 4336
E-Mail: srhbay@aol.com
almaisa.ny@gmail.com

ST. ELIZABETH BRIARBANK

39315 Woodward Avenue
BLOOMFIELD HILLS, MI 48304-5024
Tel.Sup.: (248) 645 5318
Tel.Conv.: (248) 644 8052
Tel.Office: (248) 644 1596
Fax Office: (248) 644 1596
E-Mail: Paschalamg@aol.com

RESICENCE “CORPUS CHRISTI CONVENT”

Tel. Conv.: (574) 272 9888
2836 Corpus Christi Drive
SOUTH BEND, Indiana 46628
E-Mail: srpaulcks@yahoo.com
carmiekey@hotmail.com

ST. MARY – LEONORA HALL

Tel.: (330) 867 1592
39 North Portage Path
AKRON, Ohio 44303-1183
Tel. Convent: (330) 867 4960
Fax (330) 867 6334
E-Mail: georgiegirl248@live.com

"ST. THERESE" CONVENT

6036 Camino Rico
SAN DIEGO, CA 92120
Tel.: (619) 287 1320
E-Mail: moalcantarab@gmail.com

CONVENT "OF THE SACRED HEART"

17 Mangate Street
SWAFFHAM
Norfolk PE37 7QW
Tel.: (0044/1760) 724577
Tel. Sr. Thomas More: (0044/1760) 726363
E-Mail: sisterthomasmore@yahoo.co.uk
www.sacredheartschool.co.uk

"ST. THERESA'S" CONVENT

27, Sandringham Road
HUNSTANTON, Norfolk PE36 5DP
Tel.: (01485) 532837 

"ST. JOSEPH'S" CONVENT

42 Newbold Road
CHESTERFIELD
Derbyshire S41 7PL
Tel. Convent: (01246) 230321
E-Mail: sistersfdc@gmail.com

PROVINCIALADO "CRISTO REI"

Rua Silva Jardim, 2020
Caixa Postal 691
97010-970 - SANTA MARIA - RS
97010-492 (CEP da Rua – sem Caixa Postal)
Telefax (Sup.Prov): (0055 / 55) 3222 2892
Telefax.: (055) 3221 3235
Telefax: (055) 3221 9965
E-Mail: Comunidade: provincialadocrei@gmail.com
Ir. Jacinta Webler: provincialnsa@gmail.com
Ir. Dulce Deves: dulcedeves@hotmail.com
Animação Vocacional: savamordivino@hotmail.com

RESIDÊNCIA SANTA ANA

Rua Silva Jardim, 2029
97010-493 – SANTA MARIA - RS
Tel.: (055) 3221 2598

CONV. “NSA. SENHORA DA ANUNCIAÇÃO”

Rua da Anunciação, 257
Caixa Postal 28
97900-000 - CERRO LARGO - RS
Telefax.: (055) 3359 1602
(055) 3359 1516
E-Mail: conventocerrolargo@gmail.com

COMUNIDADE “BETÂNIA”

Rua da Anunciação, 257
Caixa Postal 28
97900-000 - CERRO LARGO - RS
Telefax.: (055) 3359 1602
(055) 3359 1516
E-Mail: betaneafdc@hotmail.com

COM. "MATER FIDELIS"

Rua Duque de Caxias, 1433
96450-000 - DOM PEDRITO – RS
Tel. (Res.): (053) 3243 8595
Telefax Hospital: (053) 3243 3360
(053) 3243 3450
E-Mail: fdcfidelis@hotmail.com

COM. “IMACULADA CONCEIÇÃO”

Rua Dom HermetoPinheiro, 820
Caixa Postal 44
98960-000 - SANTO CRISTO - RS
Tel.: (055) 3541 1030
E-Mail: fdcimaculada@hotmail.com

COM. “FRANCISCA LECHNER“

Rua Voluntários da Pátria, 2053
97590-000 - ROSÁRIO DO SUL - RS
Tel. Hosp.: (055) 3231 2700
e 3231 2255
Telefax Adm.: (055) 3231 2983
E-Mail: rosalechner@hotmail.com.br

COMUNIDADE “NAZARÉ”

Rua Monsenhor Wolski, 1325
Caixa Postal 41
Tel.: (055) 3613 8190
E-Mail: nazaremq@yahoo.com.br

COM. "NSA. SENHORA DA ANUNCIAÇÃO”

Rua da Anunciação, 33
Caixa Postal 27
97900-000 - CERRO LARGO - RS
Telefax: (055) 3359 1545
E-Mail: centram1949@gmail.com

COM. "SANTÍSSIMA TRINDADE”

Rua Lourenço Ardenghi, 49
Vila Pinto
98300-000 - PALMEIRA DAS MISSÕES – RS
Tel: (055) 3742 4899
E-Mail: comstrindade@yahoo.com.br

COM. "NSA. SENHORA DE LOURDES”

Rua Dr. Maia, 2448, Esquina/RuaTreze de Maio
Caixa Postal 164
97501-724 - URUGUAIANA - RS
Tel.: (055) 3412 2052
Fax.: (055) 3414 2795
E-Mail: nslourdes@hotmail.com
www.lardacrianca.brtdata.com.br

COM. "MÃE ADMIRÁVEL”

Praça Cônego Marcelino, 127
Bairro Cidade Baixa
90050-280 - PORTO ALEGRE – RS
Tel. Res.: (051) 3228 7413
Telefax Escola: (051) 3221 8347
E-Mail: comunidademaead@gmail.com
www.escolamaeadmiravel.com.br

INST. "NSA. SENHORA MEDIANEIRA"

Rua Pe.Theodoro Syberichs, 296
98350-000 - JABOTICABA - RS
Tel.: (055) 3743 1096
Fax Hosp.: (055) 3743 1144
E-Mail: jaboticabafdc@yahoo.com.br

COM. "SANTO ANJO DA GUARDA"

Rua Quinze de Novembro, 625 – Apt° 601/602
98801-706 - SANTO ÂNGELO – RS
Tel.: (055) 33120 6374
E-Mail.: fdccuria@yahoo.com.br

COM. "SANTO AGOSTINHO"

Rua Presidente Vargas, 482
97640-000 - MANOEL VIANA - RS
Telefax.: (055) 3256 1166
E-Mail: com.agostinho@yahoo.com.br

COM. "BOM PASTOR"

Avenida Padre Reus, 1524
97930-000 - CAIBATÉ – RS
Telefax.: (055) 3355 1212
(055) 3355 1215 (Hospital)
E-Mail: bompastor2012@hotmail.com

COM. "IRMÃ ADELAIDE"

Rua Rio Grande do Sul, 87
68523-000 – CURIONÓPOLIS - PA
Telefax.: (094) 93348 1208
E-Mail: fdcadelaide@yahoo.com.br

COM. " AMOR DIVINO"

Hospital São Lucas da PUC
AvenidaIpiranga, 6690
Centro Clínico - 8º Andar - Conj. 820
Bairro Jardim Botânico
90610-000 - PORTO ALEGRE – RS
Tel. (Info.): (051) 3320 3000 – BIP 324
Tel. (Clausura): (051) 3320 5048
Fax (Hosp.): (051) 3320 3401
E-Mail: divinoa@yahoo.com.br

COM. "DEUS QUER"

Rua Tiradentes, 09
Caixa Postal 14
Rio Verde
68515-000 - PARAUAPEBAS - PA
Tel.: (094) 93356 1421
E-Mail: saemapeba@hotmail.com

COM. “MARIA DA VISITAÇÃO”

Avenida da Liberdade, 392
Bairro Esplanada
Caixa Postal 07
68537-000 - CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
Tel.: (094) 93358 1113
E-Mail: saemacanaa@yahoo.com.br

COM. "IRMÃ TERESINA WERNER”

Ruados Palotinos, 116 - Apto. 25
Bairro Cristo Rei (próximoaoHosp. Cajuru)
80050-400 - CURITIBA - PR
Tel.: (041) 3155 6113
E-Mail: comunidadewerner@hotmail.com

COM. “NOSSA SENHORA MENINA”

Rua Pedro Sirângelo, 295
Vila João Pessoa
Bairro Partenon
91510-640 - PORTO ALEGRE - RS
Tel.: (051) 3311 2455
E-Mail: nossasenhoramenina295@gmail.com

COM. "MÃE DA ESPERANÇA”

Rua Silva Jardim, 1704
97010-490 - SANTA MARIA - RS
Tel.: (055) 3223 0219
Projeto: (055) 3219 4599
Terminal: (055) 3222 6152
E-Mail: irmasesperanca@gmail.com

COMUNIDADE "EMAÚS"

Avenida João Salomoni, 912
Bairro Vila Nova
91740-830 - PORTO ALEGRE – RS
Tel.: (051) 32586854
Tel. Noviciado: (051) 3248 9535
E-Mail: emausfdc@gmail.com

COM. "SAGRADA FAMÍLIA”

Rua Rio Grande do Sul, 96
87330-000 - NOVA CANTU - PR
Tel.: (044) 3527 1240
TelefaxParóquia:(044) 3527 1223
E-Mail: sagradafamilia.nc@hotmail.com

COM. "RAINHA DOS APÓSTOLOS”

SE/Sul Quadra 801 - Conjunto "B"
70200-014 - BRASÍLIA - DF
Tel.: (061) 2103 8300
e 2103 8200
Fax: (061) 21038303
E-Mail: irmas@enbb.org.br

COM. "ESTRELA DE BELÉM”

Rua Dias da Fonseca, 133
(Residencial Tocantins)
Bairro Parque Guajurá
66821-020 - BELÉM –PA
Tel.: (091) 93278 3255
E-Mail: fdcestrela@yahoo.com.br

COM. "NSA. SENHORA APARECIDA”

RuaIrmã Teresina Werner, 300 - A
Vila Dezoito de Abril
Nova Santa Marta
97035-990 - SANTA MARIA – RS
Tel.: (055) 3212 1155
E-Mail: stamartafdc@gmail.com
Endereço p. correspondências:
Caixa Postal 691
97001-970 - SANTA MARIA - RS

COM. "MARIA, MÃE DA PAZ”

Tel.: (064) 3491 3943
Av. Pandiá Calógeras, 80 - Centro
Caixa Postal 32
75780-000 - IPAMERI – GO
BispadoTelefax: (064) 3491 1489
Tel. Paróquia: (064) 3491 1411
E-Mail: maedapazsaema@gmail.com

COM. "MADRE DEL PUEBLO”

Calle 9 de Octubre y Eloy Alfaro s/n
San Isidro
MANABI
Tel.: (00593) 5240 0174
E-Mail: madredelpueblo2005@hotmail.com

Endereçopostal:
Comunidad Madre Del Pueblo
Casilla 1300236
Bahía de Caráquez
MANABI 

COM. "MADRE DEL AMOR DIVINO”

Villas del Seguro Mz. Dv N° 36
Calle Principal
Casilla 13.05.297
MANTA – MANABI
Tel.: (00593) 5292 8221
E-Mail: fdcmanta@hotmail.com

COM. “SANTO AGOSTINHO”

Endereço Postal:
Caixa Postal 149
N A T A L - RN
59 010-970
Tel.: (0055/84) 36431148
Sup. Prov.: Telefax (084) 36431728
E-Mail: pronevessecretaria@gmail.com
Sup. Prov: anacarlaaps@gmail.com

Endereço Residencial:
BR 101, Km. 7,5- Granja Emaús
PARNAMIRIM-RN
59 148-160

RESIDÊNCIA DE PONTA NEGRA

Rua Amaro Mesquita, 137
Antiga R. da Praia
PONTA NEGRA
NATAL - RN
Tel.: (084) 3236 2837
E-Mail: irmafelicia@ig.com.br
vilmaluciafdc@hotmail.com

EDUCANDÁRIO "SANTA TERESINHA"

Rua Visitador Fernandes, 78
CAICÓ - RN
59 300-000
Tel.: (084) 3421 1425
od. 3421 1421
E-Mail: santateresinha@uol.com.br
www.estcaico.com.br

EDUC. "NSA. SENHORA DAS VITÓRIAS"

Praça Augusto Severo, 200
ASSU - RN
59 650-000
Tel. Schule: (084) 3331 2204
Fax.: (084) 3331 2815
E-Mail: ens@ensnet.com.br

COLÉGIO "NSA. SENHORA DAS NEVES"

Praça Pedro II, 1055 - Alecrim
NATAL - RN
59 030-000
Tel. Pforte: (084) 3215 7100
Tel. Res.: (084) 3215 7112
Fax: (084) 3211 3787
E-Mail: cnsn@colegiodasneves.com.br
www.colegiodasneves.com.br

COLÉGIO "CRISTO REI"

Rua Peregrino Filho, 301
CaixaPostal 07
PATOS - PB
58 700-450
Tel.: (083) 3421 3798
Tel. Res.: (083) 3421 3781
Fax.: (083) 3422 2285
E-Mail: contato@ccrei.com.br
www.ccrei.com.br

CENTRO EDUC. "CRISTO REDENTOR"

Av. Deputado Medeiros Neto, 51
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL
57 601-000
Tel.: (082) 3421 2251
Tel. Res.: (082) 3421 3499
Fax.: (082) 3421 3714
E-Mail: cecr@cecronline.com
www.cecronline.com

EDUC. "JESUS MENINO"

Rua Vivaldo Pereira, 305
CURRAIS NOVOS - RN
59 380-000
Tel.: (084) 3431 1725
Tel. Res.: (084) 3431 2788
E-Mail: colegioejm@ig.com.br

COMUNIDADE "STELLA MARIS"

Edifício Village República do Líbano
Rua República do Líbano, 20
Apto 1402 – Meireles
FORTALEZA – CE
60 160 - 140
Tel.: (085) 3021 7913
E-Mail: irsdantas@yahoo.com.br

COM. “IMACULADA CONCEIÇÃO”

QNB 10, Lotes: 04 e 05
Residencial Tom Jobim, Apto 901
TAGUATINGA NORTE - DF
72 115-105
Tel.: (061) 3797 3806

EDUC. "N. SRA. DOS NAVEGANTES"

Rua Coronel Fausto, 16
AREIA BRANCA - RN
59 655-000
Tel.: (084) 3332 2061
Fax: (084) 3332 3970
E-Mail.: ensn@hotmail.com

COM. "SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS"

Rua Alves Ribeiro, 235
ITAPUÃ – SALVADOR - BA
41 610-360
Fax: (071) 3374 9037

COMUNIDADE "CÔNEGO MONTE"

Rua Jaguarari, 1769 – B. Lagoa Seca
Caixa Postal 517
NATAL – RN
59 025-971
Tel.: (084) 3223 5348
Tel. Res.: (084) 3213 6021
E-Mail: escmonte@yahoo.com.br

COM. "FRANCISCA LECHNER"

Rua Campos da Paz, 144 – Rio Comprido
RIO DE JANEIRO - RJ
20 250-460
Tel.: (021) 2273 6843

COM. "NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO"

Caixa Postal 149
NATAL – RN
59 010-970
Tel.: (084) 3643 1148

COM. "SÃO FRANCISCO DO CANINDÉ"

Rua Mãe Rainha, 19
Bairro da Caixad’Água
PIRPIRITUBA – PB
58 213-000
Tel.: (083) 3277 1152 

COM. "NSA. SENHORA DAS GRAÇAS"

Rua Senador João Câmara, 254
SANTA CRUZ - RN
59 200-000
Tel.: (084) 3291 2332 

COMUNIDADE "SÃO JOSÉ"

Rua Dr. Avelar, 437
ARAÇAÍ – MG
35 777-000
Tel.: (031) 3715 6045

COM. "MÃE ADMIRÁVEL"

Centro Pastoral do Catolé
Residênciadas Irmãs:
Rua Luís Adolfo, s/n
NOVA CRUZ - RN
59 215-000
Tel.: (084) 3281 2911 

COM. "MENINO JESUS DE PRAGA"

Rua Tenente Manoel Cavalcante, 17
SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
59 290-000
Tel.: (084) 3278 2234
Tel. Res.: (084) 3278 3536 

COMUNIDADE “SÃO PEDRO”

Rua Félix Pereira, 1071
BARREIRA – CE
62 795-000
Tel.: (085) 3331 1758