MAPA ZAJEDNICA

Zajednice koje danas čine našu Provinciju Božje providnosti nalaze se na prostorima šest europskih država: u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Njemačkoj i Švicarskoj.

NAŠE ZAJEDNICE

SAMOSTAN "MAJKE FRANZISKE LECHNER"

Motrat e Nderit
Kisha Katolike
LAÇ   
Telefax.: 00355-53-222241

SAMOSTAN "SV. TEREZIJE OD DJETETA ISUSA"

Motrat e Nderit
Rruga Leke Dukagjini 34      
Lagja Vojo Kushi
SHKODËR
Tel.: 00355-222-40-220

SAMOSTAN "SV. JOSIPA"

Vaso Pasha 5
Ndoc Mazi     
SHKODËR   
Tel.: 00355-22-245259
E-Mail: shjozefi@yahoo.com

SAMOSTAN ''PRESVETOG SRCA ISUSOVA''

Kuvendi Zemra e Krishtit
Kisha Katolike
GRUDA RE  
Tel.: 00355-26-220492; 00355-68-8454-719
E-Mail: zemrakrishtit@gmail.com

SAMOSTAN ''SV. AUGUSTINA''

Bulevardi Zhan D’Ark – K.P. 2422
TIRANË
Tel.: 00355-42-232082; 00355-42-242-191

SAMOSTAN "SV. JOSIPA'' - SARAJEVO

Ivana Cankara 18
BiH – 71 000 SARAJEVO
Tel.: +387 (033) 259 960; Fax: +387 (033) 834 527
E-Mail: zavod.sv.josip@gmail.com

Katolički školski centar "Sv. Josip" - internat: + 387 (033) 653 506
Misijska središnjica + 387 (033) 667 889

SAMOSTAN "SV. LEOPOLDA MANDIĆA"- TRAVNIK

Poturmahala 1b
BiH – 72 270 TRAVNIK
Tel.: +387 (030) 513 044
E-Mail: kblj.travnikbih@gmail.com

SAMOSTAN "MAJKE FRANZISKE LECHNER" - KAKANJ

Ive Lole Ribara 2
BiH - 72 240 KAKANJ
Telefax: +387 (032) 553 258

SAMOSTAN "SV. MALE TEREZIJE"

BISTRICA
BiH – 72 240 Uskoplje/Gornji Vakuf
Telefax: +387 (030) 495 783

SAMOSTAN "PRESVETOG TROJSTVA" - SARAJEVO

Zmaja od Bosne 86
BiH – 71 000 SARAJEVO
Tel.: +387 (033) 616 840

SAMOSTAN "KRALJICE SV. KRUNICE" - TUZLA

Klosterska 10
BiH – 75 000 TUZLA pp. 68
Telefax: +387 (035) 257 291

SAMOSTAN "DRINSKIH MUČENICA" - NOVI TRAVNIK

Ivana Meštrovića bb
BiH – 72 280 NOVI TRAVNIK
Tel./Fax: +387 (030) 792 018
E-Mail - Samostan: drin.mucenice.nt@gmail.com
Vrtić „Anđeli“
Tel.: +387 (030) 792 047
E-mail - Dječji vrtić: vrtic.andjeli@tel.net.ba

SAMOSTAN "GOSPE LURDSKE" – PROVINCIJALNA KUĆA

Nova ves 16
HR – 10 000 Z A G R E B
Provincijalat: tel. +385 (01) 4668 464; fax +385 (01) 4668 463
E-Mail: provinc.bp@zg.t-com.hr
Samostan: tel. +385 (01) 4666 435; +385 (01) 4668 465

REZIDENCIJA "SRCA ISUSOVA"

Palmotićeva 31
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: + 385 (01) 4803 049

SAMOSTAN "MAJKE MILOSRĐA" - SUPETAR

Kipara Rendića 5
HR – 21 400 SUPETAR
Tel.: +385 (021) 631 452

SAMOSTAN "PRESVETOG SRCA" - KOPRIVNICA

Ðure Basaričeka 15
HR – 48 000 KOPRIVNICA
Tel.: +385 (048) 622955
E-mail:presvetog.srca.kc@gmail.com
Dječji vrtić
Tel./fax: +385 (048) 621 612
E-Mail: http://d.v.sv.josip.kc@gmail.com

SAMOSTAN "SV. MALE TEREZIJE" – MILNA (OTOK BRAČ)

HR – 21 405 MILNA
Tel.: + 385 (021) 636 298

SAMOSTAN "SV. KRIŽA" - PETRINJA

Strossmayerovo šetalište 2
HR – 44 250 PETRINJA
Tel.: +385 (044) 814 620
E-Mail: petrinjakblj90@gmail.com

SAMOSTAN "ANĐELA ČUVARA" - KRIŽEVCI

Trg J. J. Strossmayera 17
HR – 48 260 KRIŽEVCI
Tel.: +385 (048) 711 411
Dječji vrtić
Tel.: +385 (048) 711 502
E-Mail: angeli.cuvarikz@gmail.com

SAMOSTAN "MILOSRDNOG ISUSA" - DUBROVNIK

Antuna Šercera 1 b
HR – 20 000 DUBROVNIK
Tel.: +385(020) 416 214
E-Mail: milosrdni.isus.du@gmail.com

SAMOSTAN "MAJKE DIVNE" - SPLIT

Marjanski put 21
HR – 21 000 SPLIT
Tel.: +385 (021) 396 044; Fax: +385 (021) 394 432
E-Mail: majkadivna@net.hr

SAMOSTAN "SV. OBITELJI" - POSTIRA

Glavica 8
HR – 21 410 POSTIRA
Tel.: +385 ( 021) 632 169
Samostan.sv.obitelji.postira@gmail.com

SAMOSTAN "BOŽJE PROVIDNOSTI" - BENKOVAC

Trg kardinala A. Stepinca 13
HR – 23 420 BENKOVAC
Tel.: +385 (023) 681 350
E-Mail: bp.benkovac@gmail.com

SAMOSTAN "EGIPAT" - ZAGREBAČKA KATEDRALA

Kaptol 31
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: + 385 (01) 4816 096
Katedrala: + 385 (01) 4814 727

REZIDENCIJA – FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Kaptol 9
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: +385 (01) 4898335; +385 (01) 4898323

REZIDENCIJA – ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA - ZAPREŠIĆ

Drage Kodrmana 11/III
HR – 10 290 ZAPREŠIĆ
Tel.: + 385 (01) 3310 720

SAMOSTAN "PREČISTOG SRCA MARIJINA" - HVAR

Kćeri Božje Ljubavi 
HR – 21 450 HVAR
Tel.: +385 (021) 741 071

SAMOSTAN „SV. JOSIPA“ - KARLOVAC

Boškovićeva 36
HR – 47 000 KARLOVAC
Tel.: +385 (047) 413 658

SAMOSTAN "DRINSKIH MUČENICA" - PLETERNICA

Prilaz 31 a
HR – 34 310 PLETERNICA
Tel.: + 385 (034) 251 774

SAMOSTAN „PRESVETOG TROJSTVA“ – SV. ILIJA

Trg Josipa Godrijana 3a
HR – 42 214 SVETI ILIJA
Tel.: +385 (042) 734 234; +385 (042) 734 443
Dječji vrtić „Anđeo“
Tel.: +385 (042) 734 443
E-Mail: djecji.vrtic.andjeo@vz.t-com.hr

SAMOSTAN "SV. JOSIPA" - GRANEŠINA

Granešina 7
HR – 10 040 ZAGREB - DUBRAVA
Samostan
Tel.: +385 (01) 2984 076
Telefax: +385(01) 2921 112
Duhovni centar
+385 (01) 2981 755
+385 (91) 722 13 15
E-mail: duhovnicentar.kblj@gmail.com
Dječji vrtić sv. Joispa
Telefax:: +385 (01) 2929 144
E-mail: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr

SAMOSTAN “SV. MIHOVILA ARKANÐELA” - SV. FILIP I JAKOV

Obala kralja Tomislava 16
HR – 23 207 SVETI FILIP I JAKOV
Tel.: +385 (023) 388 495

SAMOSTAN "SV. JELENE" - KASTAV

Školska 4
HR – 51 215 KASTAV
Telefax: +385 (051) 691 002

SAMOSTAN „BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM“ - ZADAR

Trg kardinala Alojzija Stepinca 1
HR – 23 000 ZADAR
Tel.: +385 (023) 331 835
kblj.zadar@gmail.com

SAMOSTAN “SVIH SVETIH” - SESVETE

Trg Dragutina Domjanića 10, pp. 41
HR – 10 360 SESVETE
Tel.: +385 (01) 5545 791; +385 (01) 5545 795

SAMOSTAN "BL. ALOJZIJA STEPINCA" – DUGO SELO

Ul. 30. svibnja 21
HR – 10 370 DUGO SELO
Tel.: +385 (01) 2759 223

SAMOSTAN "BL. DRINSKIH MUČENICA" - SISAK

Trg bana J. Jelačića 9 
HR – 44 000 SISAK 
Telefax.: +385 (044) 544 561
bldmsisak@gmail.com

SAMOSTAN "SV. PAVLA"

Motrat e Nderit
Motrat: Bijat e Dashurise Hyjnore
Kisha Katolike Binçë
61 000 VITINA
Tel.: 00381-28-080145
E-Mail: bdhbinqe@gmail.com

SAMOSTAN "SV. ANÐELA ČUVARA"

Motrat: Bijat e Dashurise Hyjnore
Kisha Katolike
Rr. Rexhep Bislimi 50
38 230 FERIZAJ
Tel.: 00381-3875-42-86
E-Mail: fdc.ferizaj@yahoo.com

SAMOSTAN "S.M. OTILIJE KRÄMER"

Kisha Katolike
DOBLIBARE 
50 000 GJAKOVË 
Telefax.: 00377-45-271887
E-Mail: bdh.doblibare@yahoo.com

KLOSTER "ST. FRANZISKA"

Hauptstraße 3
D - 83533 EDLING
Tel.: (0049 / 8071) 2740
Fax: (08071) 510237
E-Mail: paulaborscak@gmail.com

SAMOSTAN "MAJKE FRANZISKE LECHNER" - MÜNCHEN

Kreszentia-Stift
Isartalstraße 6
D – 80 469 MÜNCHEN 5
Tel.: 0049-89-7259431
E-Mail: kceribozjeljubavi@gmail.com

ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA

Grünaustrasse 35
CH – 8370 SIRNACH
Tel. 0041-71-9601484
E-Mail: florencia-h@hotmail.com

ALBANSKA KATOLIČKA MISIJA

Ruopigenring 71
CH - 6015 REUSSBÜHL
Tel.: 0041-41-2502411
E-Mail: motrat.lu@hotmail.com