Karizma je dar Božji koji se očituje djelovanjem Duha Svetoga u Crkvi. Taj je dar uobličen i upućen kao poziv pojedincu na neku posebnu službu ili zadaću koju treba vršiti i ispuniti na korist i za dobro drugih: bližnjih i Crkve. Karizma utemeljitelja darovana je jednoj osobi kroz primljeno nadahnuće i iskustvo djelovanja Duha Svetoga, a osoba ga prenosi svojim sljedbenicima, duhovnim sinovima ili kćerima. 

Naša utemeljiteljica službenica Božja Majka Franziska Lechner osjećala je Božji poziv da živi evanđelje na poseban način, za posebnu misiju. Ovo iskustvo Duha dano joj je da bi bilo življeno, čuvano, produbljivano i trajno razvijano. Ona je, otvorena poticajima Duha, prihvatila namijenjenu joj karizmu kao vlastiti poziv i poslanje, shvaćajući da je karizma Kćeri Božje ljubavi određena za korist i izgradnju mističnoga tijela Kristova – Crkve, na slavu Božju i za spasenje neumrlih duša.

Franziska Lechner je zajedništvo s Trojedinim Bogom shvaćala kao ono jedino potrebno, a to je preporučivala i svojim sestrama. Vođena Duhom Svetim i promatrajući Oca kako se objavio u Sinu, naučila je vršiti volju Očevu (Konstitucije Družbe Kćeri Božje ljubavi, tč. 2). Željela je s punom sviješću živjeti djetinji odnos prema Ocu kao kći njegove ljubavi, nasljedujući Isusa, Sina Očeva. Zato je osobitu ljubav gajila prema raspetom Gospodinu u kojemu je otkrila i spoznala veličinu Očeve ljubavi. Budući da ju je iskustvo Božje ljubavi toliko silno zahvatilo i obilježilo njezin život, osjetila je poziv i zadaću podijeliti ga s drugima. Primljena karizma osposobila je Utemeljiteljicu da ispuni svoje specifično poslanje: Učiniti Božju ljubav vidljivom u svijetu! Osim što je osjećala da je njezin životni poziv činiti sve da Božja ljubav bude vidljiva i spoznata, ona je također primila i dar da osnuje zajednicu čije će temeljno poslanje biti svjedočenje Božje ljubavi.

Karizma koju je Majka Utemeljiteljica primila trajni je dar Družbi da bismo ga dijelile s drugima. Ime koje je Utemeljiteljica izabrala za Družbu – Kćeri Božje ljubavi – jasno izražava našu karizmu: »Članice Družbe trebaju biti službenice i oruđe neizmjerne Božje ljubavi i to riječju i djelom, po uzoru Gospodina našega Isusa Krista.« (Statuti, 1871., br.1).

Svaka Kći Božje ljubavi svojim »DA« odlučuje primijeniti karizmu na vlastiti život, tražeći najbolja sredstva da upozna, prihvati, razvija i živi taj dar.

Biti s Kristom, njega slušati, njemu se posve predati, u Oca nepokolebljivo pouzdati i onda tako utvrđene ići k ljudima kojima je potrebna pomoć i svjedočiti im Božju ljubav. To je bila i ostala zadaća Kćeri Božje ljubavi koju je od prvoga trenutka Majka Franziska posvješćivala svojim sestrama.