Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!

(Iv 6,68)

Formacija članica Družbe Kćeri Božje ljubavi izgrađena je na temeljima evanđelja, nauka Crkve, karizme utemeljiteljice Majke Franziske Lechner, Pravila sv. Augustina, Vlastitoga prava i žive tradicije Družbe.

Djevojke koje Gospodin poziva da ga iz bližega slijede kao Kćeri Božje ljubavi, postaju članice naše zajednice kroz redovničku formaciju koja obuhvaća pet stupnjeva formacije:

Stupnjevi formacije

  • Kandidatura
  • Postulat
  • Novicijat
  • Juniorat
  • Trajna formacija

 

Kandidatura

Kandidatura je vrijeme prije postulata koje u našoj Provincijimože trajati dvije ili više godina ovisno o dobi u kojoj pojedina djevojka odluči pristupiti našoj zajednici.

Postulat

Postulat je prva službena etapa redovničke formacije u našoj Družbi koja traje godinu dana. Kroz to vrijeme postulanticu se uvodi u osobnu i zajedničku molitvu, sakramentalni život i spoznaju vlastitoga poziva za posvećeni život. Postulantica, u danome vremenu, produbljuje svoju ljudsku i kršćansku formaciju upoznajući izbližega nauk katoličke vjere, Sv. pismo, redovnički život te karizmu Majke Franziske i Družbe.

Novicijat

Nakon postulata slijedi vrijeme novicijata koje traje dvije godine. Ulaskom u razdoblje novicijata novakinja dobiva redovničko odijelo i redovničko ime. Učiteljica novakinja upućuje sestru novakinju u sve dublju povezanost s Bogom te joj pomaže spoznati vrijednost i istinsko značenje posvećenog života po zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti u duhu evanđelja, Pravila sv. Augustina i Konstitucija Družbe. Nakon završenog novicijata novakinja polaže privremene zavjete i time započinje razdoblje juniorata.

Juniorat

Vrijeme juniorata traje redovito pet godina a sestra ga provodi u nekoj od naših zajednica i sudjeluje u apostolatu Provincije. U zajednici preuzima određene dužnosti primjerene njezinim mogućnostima i potrebama zajednice. Svaka juniorka sudjeluje na juniorskim susretima koji se organiziraju pod vodstvom voditeljice juniorkikako bi produbila pojedine teme prema programu formacije naše Družbe. Sestra juniorka svake godine obnavlja svoje privremene zavjete.

Trajna formacija

Nakon razdoblja juniorata doživotnim zavjetovanjem svaka Kći Božje ljubavi preuzima odgovornost za vlastitu formaciju kroz svoj daljnji život. Trajna formacija je cjelokupni proces rasta sestre, koji se proteže od doživotnih zavjeta do trenutka prijelaza u vječno zajedništvo s Trojedinim Bogom. Taj period pretpostavlja unutarnji stav trajne otvorenosti Bogu i životu, u svjesnom prihvaćanju vlastitih darova i ograničenja, u trajnom obraćenju srca i u duhu besplatnosti, kako bi na kvalitetan način odgovorila Gospodinu i potrebama poslanja.

 

Kontakt

s. Marjana Koščak, odgojiteljica kandidatica i postulantica
Nova ves 14
HR – 10 000 Zagreb
Tel.: +385 (01) 4668 306
 

s. Ivana Margarin, voditeljica juniorki
Nova ves 16
HR – 10 000 ZAGREB
Telefax.: +385 (01) 4668 464