Molba za ulazak u kandidaturu za pridružene članove – Suradnike Božje ljubavi

(smjernice)

Opći podaci:

  • ime i prezime
  • datum i mjesto rođenja
  • adresa
  • bračni status
  • zanimanje

Kontakt sa sestrama Kćeri Božje ljubavi:

  • kada i u kojoj prilici ste susreli sestre Kćeri Božje ljubavi?
  • Koliko dugo i na koji način surađujete s njima?

Motivacija za ulazak u zajednicu pridruženih članova Družbe Kćeri Božje ljubavi:

  • što vas potiče na dublje upoznavanje duhovnosti Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi?
  • Koji su vaselementi osobito privukli?

Izraziti izričitu želju za ulazak u kandidaturu za pridruženog člana Družbe Kćeri Božje ljubavi. 

  Suradnici Božje ljubavi - Sve