PROVINCIJA

Prošlost i sadašnjost

Čudesni su putovi božanske providnosti! M. Franziska (Okružnica, 18.4.1882.) Djelovanje sestara Kćeri Božje ljubavi na našim prostorima započinje dolaskom M. Franziske Lechner i dviju sestara 28. travnja 1882. godine u Sarajevo. Dolazak Kćeri Božje ljubavi u Bosnu i Hercegovinu usko je...


Naše zajednice

Zajednice koje danas čine našu Provinciju Božje providnosti nalaze se na prostorima šest europskih država: u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Njemačkoj i Švicarskoj. HRVATSKA SAMOSTAN "GOSPE LURDSKE" – PROVINCIJALNA KUĆA Nova ves 16 HR – 10000  Z A G R E B...


Provincijalna uprava

Provincijalna uprava Provincijalnu upravu čine provincijalna glavarica i četiri sestre savjetnice te dvije pomoćne službe: provincijalna ekonoma i provincijalna tajnica. Provincijalna glavarica u cijelosti upravlja provincijom u skladu s Vlastitim pravom Družbe (Konstitucijama). Njezina...


Osnivanje i širenje Družbe

Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskoga, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov.  (Post 12, 1-2)   Našu Družbu Kćeri Božje ljubavi osnovala je u Beču 1868. godine Majka...


Prisutne u svijetu

Pozvane od Oca, posvećene od Duha Svetoga i poslane od Sina, svojim životom nastojimo Božju ljubav učiniti vidljivom u svijetu. (Konstitucije)   Družba Kćeri Božje ljubavi međunarodna je redovnička ustanova papinskoga prava koja se posvećuje djelima apostolata. Po primjeru svoje...


Vrhovna uprava Družbe

Vrhovna uprava Družbe Družbom u cijelosti upravlja vrhovna glavarica kojoj pomaže njezino vijeće u služenju Družbi i promicanju njezinoga poslanja. Vrhovna uprava treba pomoći sestrama u produbljivanju karizme te življenju iste u današnjemu svijetu. Također joj je zadaća promicati i...