Provincijalna uprava

Provincijalnu upravu čine provincijalna glavarica i četiri sestre savjetnice te dvije pomoćne službe: provincijalna ekonoma i provincijalna tajnica. Provincijalna glavarica u cijelosti upravlja provincijom u skladu s Vlastitim pravom Družbe (Konstitucijama). Njezina je osobita zadaća sestre svoje provincije poticati na molitvu, trajnu formaciju i apostolski život kao i promicati jedinstvo s Družbom. Provincijalno vijeće savjetom pomaže provincijalnu glavaricu u upravljanju provincijom. Ono također ima zadaću bodriti pojedine zajednice i sestre u životu i djelovanju Družbe.

 

Provincijalna glavarica

s. Gordana Igrec, FDC

Provincijalne savjetnice

s. Ankica Juranović, FDC, 1. provincijalna savjetnica i zamjenica Provincijalne Glavarice
s. M. Jeronima Juroš, FDC, 2. provincijalna savjetnica
s. M. Elizabeta Ćosić, FDC, 3. provincijalna savjetnica
s. M. Leopoldina Đurić, FDC, 4. provincijalna savjetnica

s. M. Alojzija Pejković, FDC, provincijalna tajnica
s. Nevenka Jurak, FDC, provincijalna ekonoma
 

Adresa
Kćeri Božje ljubavi
Provincija Božje providnosti
Nova ves 16, HR - 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (01) 4668 464
Fax: +385 (01) 4668 463
E-Mail: provinc.bp@gmail.com
www.kblj.hr

  O nama - Sve