Provincijalna uprava

Provincijalnu upravu čine provincijalna glavarica i četiri sestre savjetnice te dvije pomoćne službe: provincijalna ekonoma i provincijalna tajnica. Provincijalna glavarica u cijelosti upravlja provincijom u skladu s Vlastitim pravom Družbe (Konstitucijama). Njezina je osobita zadaća sestre svoje provincije poticati na molitvu, trajnu formaciju i apostolski život kao i promicati jedinstvo s Družbom. Provincijalno vijeće savjetom pomaže provincijalnu glavaricu u upravljanju provincijom. Ono također ima zadaću bodriti pojedine zajednice i sestre u životu i djelovanju Družbe.

 

Provincijalna glavarica

s. Nevenka Jurak, FDC

Provincijalne savjetnice

s. Bernarda Horvat, FDC, 1. provincijalna savjetnica i zamjenica Provincijalne Glavarice
s. M. Zorana Prcela, FDC, 2. provincijalna savjetnica
s. M. Violeta Kola, FDC, 3. provincijalna savjetnica
s. M. Tea Barnjak, FDC, 4. provincijalna savjetnica i provincijalna tajnica

Provincijalna ekonoma

s. Marija Medved, FDC
 

Adresa
Kćeri Božje ljubavi
Provincija Božje providnosti
Nova ves 16, HR - 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (01) 4668 464
Fax: +385 (01) 4668 463
E-Mail: provinc.bp@gmail.com
www.kblj.hr

  O nama - Sve