Vrhovna uprava Družbe

Družbom u cijelosti upravlja vrhovna glavarica kojoj pomaže njezino vijeće u služenju Družbi i promicanju njezinoga poslanja. Vrhovna uprava treba pomoći sestrama u produbljivanju karizme te življenju iste u današnjemu svijetu. Također joj je zadaća promicati i poticati jedinstvo sestara i provincija međusobno i s Družbom. Upravljanje Družbom ravna se prema načelima kršćanske solidarnosti, supsidijarnosti i suodgovornosti.

 

Vrhovna glavarica

s. Maria Dulce Adams
(Provincija Naše Gospe od Navještenja, Južni Brazil)

 

Vrhovne savjetnice

s. M. Benwenuta Kaczocha, vrhovna zamjenica
(Provincija Majke Božje Čenstohovske, Poljska)

s. Danica Sanader, 2. vrhovna savjetnica
(Provincija Božje providnosti, Hrvatska)

s. Isair Barbaro, 3. vrhovna savjetnica i vrhovna ekonoma
(Provincija Naše Gospe od Navještenja, Južni Brazil)

s. M. Martina Holzer, 4. vrhovna savjetnica i vrhovna tajnica
(Provincija Majke triput Divne, Austrija)


Adresa
Viale Vittorio Veneto 141
I – 00046 GROTTAFERRATA, Roma

Tel.: 0039-06-943-15-504
Faks: 0039-06-94-13-418
E-mail: fdcgrottaferrata@gmail.com

  O nama - Sve