Prve sestre Uganđanke položile doživotne zavjete
Misije |  09.05.2016.

Prve sestre Uganđanke položile doživotne zavjete

Često možemo čuti da je Afrika kontinent nade. I papa je Franjo to rekao na svojem pastoralnom pohodu Ugandi u...
Dolazak sestara u Ugandu
Misije |  07.03.2016.

Dolazak sestara u Ugandu

»Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.« (Mk 16,15)  Povijest dolaska sestara u...
Prve afričke sestre Kćeri Božje ljubavi
Misije |  07.03.2016.

Prve afričke sestre Kćeri Božje ljubavi

Prve afričke sestre KBLj Za Družbu Kćeri Božje Ljubavi, FDC (Filiae Divinae Caritatis), ovaj je dan 2. veljače...
Djelovanje u Ugandi
Misije |  07.03.2016.

Djelovanje u Ugandi

»Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!« (Mt 25,45) Djelovanje u Ugandi Već 16...
Uganda zahvaljuje za beatifikaciju Drinskih mučenica
Misije |  07.03.2016.

Uganda zahvaljuje za beatifikaciju Drinskih mučenica

Zahvala za blažene Drinske mučenice u Ugandi Mi, Kćeri Božje ljubavi, ovdje u Ugandi, zajedno sa svećenicma,...
U zemlji dječjih osmijeha
Misije |  07.03.2016.

U zemlji dječjih osmijeha

U zemlji dječjih osmijeha „Sve za Boga, za siromahe i za našu Družbu“ geslo je Družbe Kćeri Božje ljubavi...
Završetak tečaja za kućne pomoćnice
Misije |  07.03.2016.

Završetak tečaja za kućne pomoćnice

Zahvalna Bogu, svim sestrama u Družbi, zajednicama u Ugandi a, a posebno zajednici ‘Blaženih Drinskih mučenica’ u...