Formativni susret Suradnika Božje ljubavi

07.05.2018.


Duhovne vježbe za sestre (voditelj: p. Marijan Zubak, CPPS)

08.05.2018. - 14.05.2018.


Kanonska vizitacija u zajednicama u Dalmaciji

19.04.2018. - 29.04.2018.


Duhovna obnova za laike

28.04.2018.


Katehetski dan Provincije

07.04.2018.


NAJAVE DOGAĐANJA