PROVINCIJA

Prošlost i sadašnjost

Čudesni su putovi božanske providnosti! M. Franziska (Okružnica, 18.4.1882.) Djelovanje sestara Kćeri Božje ljubavi na našim prostorima započinje dolaskom M. Franziske Lechner i dviju sestara 28. travnja 1882. godine u Sarajevo. Dolazak Kćeri Božje ljubavi u Bosnu i Hercegovinu usko je...


Naše zajednice

Zajednice koje danas čine našu Provinciju Božje providnosti nalaze se na prostorima šest europskih država: u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Njemačkoj i Švicarskoj. HRVATSKA SAMOSTAN "GOSPE LURDSKE" – PROVINCIJALNA KUĆA Nova ves 16 HR – 10000  Z A G R E B...


Provincijalna uprava

Provincijalna uprava Provincijalnu upravu čine provincijalna glavarica i četiri sestre savjetnice te dvije pomoćne službe: provincijalna ekonoma i provincijalna tajnica. Provincijalna glavarica u cijelosti upravlja provincijom u skladu s Vlastitim pravom Družbe (Konstitucijama). Njezina...