DRUŽBA

Osnivanje i širenje Družbe

Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskoga, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov.  (Post 12, 1-2)   Našu Družbu Kćeri Božje ljubavi osnovala je u Beču 1868. godine Majka...


Prisutne u svijetu

Pozvane od Oca, posvećene od Duha Svetoga i poslane od Sina, svojim životom nastojimo Božju ljubav učiniti vidljivom u svijetu. (Konstitucije)   Družba Kćeri Božje ljubavi međunarodna je redovnička ustanova papinskoga prava koja se posvećuje djelima apostolata. Po primjeru svoje...


Vrhovna uprava Družbe

Vrhovna uprava Družbe Družbom u cijelosti upravlja vrhovna glavarica kojoj pomaže njezino vijeće u služenju Družbi i promicanju njezinoga poslanja. Vrhovna uprava treba pomoći sestrama u produbljivanju karizme te življenju iste u današnjemu svijetu. Također joj je zadaća promicati i...