SAMOSTAN "SV. PAVLA"

Motrat e Nderit
Motrat: Bijat e Dashurise Hyjnore
Kisha Katolike Binçë
61 000 VITINA
Tel.: 00381-28-080145
E-Mail: bdhbinqe@gmail.com

SAMOSTAN "SV. ANÐELA ČUVARA"

Motrat: Bijat e Dashurise Hyjnore
Kisha Katolike
Rr. Rexhep Bislimi 50
38 230 FERIZAJ
Tel.: 00381-3875-42-86
E-Mail: fdc.ferizaj@yahoo.com

SAMOSTAN "S.M. OTILIJE KRÄMER"

Kisha Katolike
DOBLIBARE 
50 000 GJAKOVË 
Telefax.: 00377-45-271887
E-Mail: bdh.doblibare@yahoo.com

  Naše zajednice - Sve