SAMOSTAN "GOSPE LURDSKE" – PROVINCIJALNA KUĆA

Nova ves 16
HR – 10 000 Z A G R E B
Provincijalat: tel. +385 (01) 4668 464; fax +385 (01) 4668 463
E-Mail: provinc.bp@zg.t-com.hr
Samostan: tel. +385 (01) 4666 435; +385 (01) 4668 465

REZIDENCIJA "SRCA ISUSOVA"

Palmotićeva 31
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: + 385 (01) 4803 049

SAMOSTAN "MAJKE MILOSRĐA" - SUPETAR

Kipara Rendića 5
HR – 21 400 SUPETAR
Tel.: +385 (021) 631 452

SAMOSTAN "PRESVETOG SRCA" - KOPRIVNICA

Ðure Basaričeka 15
HR – 48 000 KOPRIVNICA
Tel.: +385 (048) 622955
E-mail:presvetog.srca.kc@gmail.com
Dječji vrtić
Tel./fax: +385 (048) 621 612
E-Mail: http://d.v.sv.josip.kc@gmail.com

SAMOSTAN "SV. MALE TEREZIJE" – MILNA (OTOK BRAČ)

HR – 21 405 MILNA
Tel.: + 385 (021) 636 298

SAMOSTAN "SV. KRIŽA" - PETRINJA

Strossmayerovo šetalište 2
HR – 44 250 PETRINJA
Tel.: +385 (044) 814 620
E-Mail: petrinjakblj90@gmail.com

SAMOSTAN "ANĐELA ČUVARA" - KRIŽEVCI

Trg J. J. Strossmayera 17
HR – 48 260 KRIŽEVCI
Tel.: +385 (048) 711 411
Dječji vrtić
Tel.: +385 (048) 711 502
E-Mail: angeli.cuvarikz@gmail.com

SAMOSTAN "MILOSRDNOG ISUSA" - DUBROVNIK

Antuna Šercera 1 b
HR – 20 000 DUBROVNIK
Tel.: +385(020) 416 214
E-Mail: milosrdni.isus.du@gmail.com

SAMOSTAN "MAJKE DIVNE" - SPLIT

Marjanski put 21
HR – 21 000 SPLIT
Tel.: +385 (021) 396 044; Fax: +385 (021) 394 432
E-Mail: majkadivna@net.hr

SAMOSTAN "SV. OBITELJI" - POSTIRA

Glavica 8
HR – 21 410 POSTIRA
Tel.: +385 ( 021) 632 169
Samostan.sv.obitelji.postira@gmail.com

SAMOSTAN "BOŽJE PROVIDNOSTI" - BENKOVAC

Trg kardinala A. Stepinca 13
HR – 23 420 BENKOVAC
Tel.: +385 (023) 681 350
E-Mail: bp.benkovac@gmail.com

SAMOSTAN "EGIPAT" - ZAGREBAČKA KATEDRALA

Kaptol 31
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: + 385 (01) 4816 096
Katedrala: + 385 (01) 4814 727

REZIDENCIJA – FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Kaptol 9
HR – 10 000 ZAGREB
Tel.: +385 (01) 4898335; +385 (01) 4898323

REZIDENCIJA – ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA - ZAPREŠIĆ

Drage Kodrmana 11/III
HR – 10 290 ZAPREŠIĆ
Tel.: + 385 (01) 3310 720

SAMOSTAN "PREČISTOG SRCA MARIJINA" - HVAR

Kćeri Božje Ljubavi 
HR – 21 450 HVAR
Tel.: +385 (021) 741 071

SAMOSTAN „SV. JOSIPA“ - KARLOVAC

Boškovićeva 36
HR – 47 000 KARLOVAC
Tel.: +385 (047) 413 658

SAMOSTAN "DRINSKIH MUČENICA" - PLETERNICA

Prilaz 31 a
HR – 34 310 PLETERNICA
Tel.: + 385 (034) 251 774

SAMOSTAN „PRESVETOG TROJSTVA“ – SV. ILIJA

Trg Josipa Godrijana 3a
HR – 42 214 SVETI ILIJA
Tel.: +385 (042) 734 234; +385 (042) 734 443
Dječji vrtić „Anđeo“
Tel.: +385 (042) 734 443
E-Mail: djecji.vrtic.andjeo@vz.t-com.hr

SAMOSTAN "SV. JOSIPA" - GRANEŠINA

Granešina 7
HR – 10 040 ZAGREB - DUBRAVA
Samostan
Tel.: +385 (01) 2984 076
Telefax: +385(01) 2921 112
Duhovni centar
+385 (01) 2981 755
+385 (91) 722 13 15
E-mail: duhovnicentar.kblj@gmail.com
Dječji vrtić sv. Joispa
Telefax:: +385 (01) 2929 144
E-mail: dv.sv.josipa.zg@email.t-com.hr

SAMOSTAN “SV. MIHOVILA ARKANÐELA” - SV. FILIP I JAKOV

Obala kralja Tomislava 16
HR – 23 207 SVETI FILIP I JAKOV
Tel.: +385 (023) 388 495

SAMOSTAN "SV. JELENE" - KASTAV

Školska 4
HR – 51 215 KASTAV
Telefax: +385 (051) 691 002

SAMOSTAN „BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM“ - ZADAR

Trg kardinala Alojzija Stepinca 1
HR – 23 000 ZADAR
Tel.: +385 (023) 331 835
kblj.zadar@gmail.com

SAMOSTAN “SVIH SVETIH” - SESVETE

Trg Dragutina Domjanića 10, pp. 41
HR – 10 360 SESVETE
Tel.: +385 (01) 5545 791; +385 (01) 5545 795

SAMOSTAN "BL. ALOJZIJA STEPINCA" – DUGO SELO

Ul. 30. svibnja 21
HR – 10 370 DUGO SELO
Tel.: +385 (01) 2759 223

SAMOSTAN "BL. DRINSKIH MUČENICA" - SISAK

Trg bana J. Jelačića 9 
HR – 44 000 SISAK 
Telefax.: +385 (044) 544 561
bldmsisak@gmail.com

  Naše zajednice - Sve