SAMOSTAN "MAJKE FRANZISKE LECHNER"

Motrat e Nderit
Kisha Katolike
LAÇ   
Telefax.: 00355-53-222241

SAMOSTAN "SV. TEREZIJE OD DJETETA ISUSA"

Motrat e Nderit
Rruga Leke Dukagjini 34      
Lagja Vojo Kushi
SHKODËR
Tel.: 00355-222-40-220

SAMOSTAN "SV. JOSIPA"

Vaso Pasha 5
Ndoc Mazi     
SHKODËR   
Tel.: 00355-22-245259
E-Mail: shjozefi@yahoo.com

SAMOSTAN ''PRESVETOG SRCA ISUSOVA''

Kuvendi Zemra e Krishtit
Kisha Katolike
GRUDA RE  
Tel.: 00355-26-220492; 00355-68-8454-719
E-Mail: zemrakrishtit@gmail.com

SAMOSTAN ''SV. AUGUSTINA''

Bulevardi Zhan D’Ark – K.P. 2422
TIRANË
Tel.: 00355-42-232082; 00355-42-242-191

  Naše zajednice - Sve