s. Dijana Martić, FDC    16.01.2017.

Ti si ljubav

Ti si ljubav

Mislim... ako znam što je misao!
Slutim...ako znam što je slutnja!
Volim... ako znam što je ljubav!

Ne, ne znam što je ljubav...
Je li oaza u pustinji?
Ili možda utiha na moru?
Razlomljen kruh za mnoge?
Utažena žeđ živom vodom na studencu?

 

Ljubav je noć probdjevena moleći na brdu!
Ona je zora koja sluti novi dan!
Smisao u besmislu, nada u beznađu ...
Proljetna kiša što osvježava zemlju...
Ljubav- to si Ti!

Ti si snaga za život, razlog za radost ...
Ti otapaš sante leda u srcu i brišeš suze s lica!
Tvoja blizina tjera smijeh na lice i gdje je kraj
okrećeš stranicu za novi početak!

Tu si kada nada iščezava: ‹‹A mi smo se nadali... ››
Tu si kada posustanem: ‹‹ Svu noć smo se trudili i ništa ne ulovismo... ››
Tu si kad priznajem svoju grješnost:
‹‹ Idi od mene grješan sam čovjek ... ››
Tu si kad pomislim da je sve bilo uzalud :
‹‹ Idem ribariti ... ››
I tad spoznajem : Gospodin je! ››

Kako da Te onda ne volim više nego ovi ?!
Da znam, Ti si sa mnom u sve dane do svršetka!
I opet mislim... i čeznem...i gladujem... i žeđam...
za Tobom!

 

  Novosti i događanja - Sve