s. M. Tea Barnjak, FDC    24.06.2018.

Sveti Ivan Krstitelj - navjestitelj Radosne vijesti

Sveti Ivan Krstitelj ima posebno mjesto u svetačkom kalendaru Crkve. Dok se većine svetaca sjećamo na dan kada su umrli ili podnijeli mučeničku smrt, svetoga Ivana se sjećamo na dan njegova mučeništva 29. kolovoza, ali još više na dan njegova rođenja 24. lipnja koji je uzdignut na rang svetkovine – najviši stupanj liturgijskoga slavlja.

Ivan Krstitelj je doista poseban. Rođen je čudesnim Božjim zahvatom u život njegovih roditelja, majke Elizabete i oca Zaharije. Događaji vezani uz njegovo rođenje također su neobični. Majka mu, sasvim neočekivano, daje ime Ivan. Pišući po pločici isto ime potvrđuje njegov otac Zaharija kojemu se nakon toga vraća govor. U tome je trenutku sve prisutne, vjerojatno rodbinu i susjede, obuzeo strah. Osim toga, oni su o svemu što vidjeli pričali po cijelom Gorju judejskom. Ivanovo je, dakle, rođenje i dobivanje imena bilo nesvakodnevno. Zato su se pravom pitali: Što li će biti od ovoga djeteta? (Lk 1,66).

Ruka je Gospodnja bila s njime. Bog je za Ivana imao poseban plan. On ga je vodio, čuvao, štitio i pripremao za poslanje. Odabrao ga je za preteču svoga Sina. Za ovu ulogu odgajao ga je u pustinji gdje je proveo vrijeme do javnoga djelovanja. Boravak u pustinji povezuje Ivana s izraelskim prorocima, s onima koji su mu prethodili jer je većina njih upravo u pustinji dobivala proročko nadahnuće, ali ga povezuje i s onim kojega će on navijestiti, s Isusom Kristom, obećanim Mesijom.

Susret Ivana i Isusa događa se u pustinji. U trenutku kada Ivan krsti Isusa Božji glas se zaorio s neba: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! (Mt 3, 17; Mk 1,11; Lk 3,22). Krštenjem prestaje Isusov skroviti život, a započinje njegovo javno djelovanje. Stoga je Ivan prvi navjestitelj Radosne vijesti jer je pozivao na obraćenje koje je preduvjet primanja spasenja koje donosi i daje Krist, onaj kojega Ivan naviješta. To spasenje ne možemo primiti ni zaslužiti ako se ne obratimo, ako ne povjerujemo Isusu, Sinu Očevu jer nam je objavljeno u njegovu životu i djelovanju, a to nam Crkva prenosi i nudi napose po sakramentima koji su vidljivi znakovi njegove prisutnosti u svijetu.

Pokušajmo danas, na svetkovinu rođenja sv. Ivana Krstitelja, promisliti o svome životu. U tome kontekstu razmislimo na koji način danas možemo i trebamo biti glasnici Radosne vijesti, navjestitelji Isusa Krista.

Razmišljanje uz Evanđelje svetkovine Rođenja sv. Ivana Krstitelja (Lk 1,57-66.80), god. B

  Novosti i događanja - Sve