15.10.2021.

s. Antoneta Pretashi obranila licencijatski rad

Dana 13.listopada 2021., s. Antoneta Pretashi, na Papinskom sveučilišta Salesiana u Rimu, obranila je licencijatski rad iz teologije sa specijalizacijom iz pastorala mladih pod mentorstvom prof. Sahayadasa Fernanda na temu Educazione alla dignità con particolare riferimento alle giovani nel contesto albanese (Odgoj za dostojanstvo s posebnim osvrtom na mlade žene u albanskom kontekstu).

Nakon obrane rada s. Antoneti su čestitale sestre iz zajednice u Generalnoj kući te sestre iz Provincije Božje providnosti.

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve