s.Ivana Margarin, FDC    30.09.2019.

s. Vinka Marović obranila licencijatski rad

26. rujna 2019. s. Vinka Marović, na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, obranila je licencijatski rad iz dogmatske teologije pod mentorstvom prof. Dariusza Kowalczyka, DI na temu Il mistero trinitario e la spiritualità del Cuore di Cristo (Otajstvo Trojedinoga Boga i duhovnost Srca Kristova). Rad je obranila pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr sc. Philippa Gabriela Rencheza i doc. dr. sc. Sergia Bonannia.

Rad s. Vinke sastoji se od tri dijela; započinje biblijskim utemeljenjem pobožnosti Srca Kristova, zatim pojašnjava povijesno - teološki razvoj pobožnosti i kulta Srcu Kristovu s trojstvenim pečatom te na kraju vodi do trinitarne dimenzije duhovnosti Srca Kristova.

Nakon obrane rada s. Vinki su u ime provincijalne glavarice s. Gordane Igrec, čestitale s. Ivana Margarin i s. M. Serafina Šašo koje su doputovale iz Zagreba te njezini roditelji i sestra. Zajedničko druženje nastavilo se u sestarskom zajedništvu u Grottaferrati gdje je s. Vinki čestitala i s. Maria Dulce Adams, vrhovna glavarica, te sestre iz zajednice u Generalnoj kući.

S. Vinka Marović nastavit će, na istome Sveučilištu, doktorski studij iz duhovne teologije.


Sestra Vinka Marović, članica Družbe Kćeri Božje ljubavi, rođena je 31. 8. 1986. u Splitu, Republika Hrvatska. Odrasla je u Postirima na otoku Braču gdje je i završila osnovnu školu. Nakon završene osnovne škole 2001. godine upisala je srednju školu – gimnaziju u Supetru, otok Brač. Nakon završenog drugog razreda gimnazije odlazi u kandidaturu Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu gdje nastavlja srednjoškolsko obrazovanje i maturira 2005. godine. Iste godine ulazi u novicijat; prve zavjete polože 2007., a doživotne 2012. godine.

Nakon položenih prvih zavjeta dvije godine radi u službi zajednice, a 2009. godine upisuje sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij u Zagrebu na kojemu je diplomirala 30. rujna 2014. godine i stekla akademski naziv magistra teologije. Tijekom svih pet godina studija nagrađivana je Dekanovim priznanjem za najbolji uspjeh u studiju na filozofsko-teološkom studijskom smjeru. Također je nagrađena Dekanovim priznanjem za najbolji diplomski znanstveni rad te priznanjem Velikoga kancelara, Josipa kardinala Bozanića, za najuspješnijeg diplomiranog studenta u generaciji.

Od 2014. do 2017. radila je kao kateheta u župskom i školskom vjeronauku te organizirala susrete za djecu i mlade.
U akademskoj godini 2017/18. upisala je poslijediplomski studij, specijalizaciju u dogmatskoj teologiji na papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

 

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve