11.03.2016.

„S Drinskim mučenicama ususret Gospodinu koji dolazi“ – adventski molitveni hod s Drinskim mučenicama

Pjesma: Mučenice ljubavi

Uvodna molitva
Gospodine, dolazimo k tebi sa željom da te susretnemo, prepoznamo i izaberemo put koji vodi do tebe poput blaženih Drinskih mučenica koje su čitav svoj život živjele pripremajući se za tvoj dolazak. Molimo te, daj nam ustrajnost u našem hodu da i nakon ovog došašća nastavimo ići prema tebi, našem Gospodinu i Bogu koji uvijek prvi hitiš nama u susret.

Vjerovanje, Oče naš, Zdravo Marijo (3x), Slava Ocu

Pjesma: Zlatnih krila (1. i 2. kitica)

Evanđeoski odlomak Lk 1, 26-38

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: „Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!“ Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: „Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevatće nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.“ Nato će Marija anđelu: „Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“ Anđeo joj odgovori: „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!“ Nato Marija reče: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ I anđeo otiđe od nje.

 1. Razmatranje nad prvim radosnim otajstvom– utjelovljenje

Djevica Marija prihvaća Očev plan spasenja i izgovara svoj: „Da! Evo, službenica sam Gospodnja! Neka mi bude po tvojoj riječi!“ I snagom Duha Svetoga pod njenim srcem biva začet Sin Božji.

U vremenu došašća spominjemo se toga čudesnoga Božjega zahvata u našu ljudsku povijest. Utjelovljen je i među nas je došao sam Smisao, sam Život, sam Cilj prema kojem naš život hodi. Mi koji smo na putu više ne lutamo besciljno. Imamo od koga krenuti i imamo kome doći. Idemo prema Nekome, a ne prema nikome i ničemu. Naš nas život vodi ususret onome koji je već došao, koji je nama prvi pošao u susret, i koji nam svaki dan iznova nudi svoj dolazak u našu osobnu povijest. No, da bi nam mogao doći, čeka naš pristanak.

Blažene su Drinske mučenice prihvatile tu ponudu spasenja i svaki su dan iznova govorile svoj „Da! Evo me!“ Odgovor je to koji se sastojao od tisuća sitnih pristanaka na dobro, od često nezamjetljive dobrohotnosti, jednostavnih iskaza ljubavi, poštovanja i milosrđa, ponekad i teško izborenih opredjeljenja za ono što se protivi našoj slaboj naravi i grijehom nagriženoj volji. Jednom izrečen „Da“ prelijeva se u mnoštvo svakodnevnih pristanaka na služenje. I naš „Da“ mora iz dana u dan rasti jednakim zamahom kojim raste Božja ukorijenjenost posred našega srca i kojim sazrijevaju plodovi Božje utjelovljenosti u našem životu.

(kratka šutnja)

PRIPJEV: Mučenice ljubavi

Slavimo te, Presveta Trojice, zbog toga što se proslavljaš dolazeći i ostajući posred nas unatoč našoj slabosti i nevjeri. Slavimo te jer prihvaćaš i naše polovične odgovore i nestalne odluke. Ovom deseticom krunice na poseban ti način iskazujemo hvalu i slavu za jakost, život i mučeničku smrt bl. Jule Ivanišević koja je svojem „Da“ izrečenom Isusu ostala vjerna do kraja.

Pjesma: Poslan bi anđel Gabrijel (1. i 2. kitica)

Nakane desetice prema životu blažene s. Jule

 1. Molimo za sve poglavare, državne i crkvene: da u pravednosti, istini i miru promiču ljudske vrijednosti i dostojanstvo svakog čovjeka, stvorenog na Božju sliku.
 2. Molimo za sve siromašne, koji oskudijevaju bilo materijalno bilo duhovno. Molimo da u nama poraste osjećaj i odgovornost za bližnjega.

Molitva desetice krunice

Zazivi prema životu blažene s. Jule

(nakon svakog zaziva ponavlja se pjevajući „Dođi Gospode Maranatha!“)

 1. Gospodine Isuse, blažena s. Jula nije svoju poglavarsku službu koristila za svoje ciljeve, već ju je pretvorila u velikodušno služenje sestrama, koje je vodila i usmjeravala odlučnošću srca i svetačkom blagošću. Daj nam takve državne i crkvene poglavare i voditelje, molimo te.
 2. Sestra Jula bila je žena velike vjere i čvrstog pouzdanja u Boga, čime je nadvladavala sve životne situacije. Neka nam izmoli dar radosne vjere da hrabro nosimo terete života, molimo te.
 3. Samostan sestara, kojim je s. Jula mudro i s ljubavlju upravljala, postao je uskoro dom otvoren svima i zato prozvan „gostinjcem siromaha“. Daj da po njezinu primjeru i vrata naših domova svakom čovjeku budu širom otvorena, molimo te.
 4. Sestra Jula se u kršćanskoj ljubavi nije dala smesti ni zaustaviti ikakvim granicama, već je bila vođena jedino načelom ljubavi, onom kojom Bog ljubi svakog čovjeka. Nauči nas takvoj ljubavi, molimo te.

Pjesma: Padaj s neba (2. i 3. kitica)

Evanđeoski odlomak Lk 1, 39-45

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: „Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!“

 1. Razmatranje nad drugim radosnim otajstvom – pohod Elizabeti

I prije nego je rođen, Isus donosi radost onima s kojima se susreće. Iako ne vide Isusa, Elizabeta, Ivan i Marija jasno osjećaju njegovu prisutnost. I u skrovitosti Božja utjelovljena Riječ govori i dotiče ljudsko srce.

Zaista, Isus nas pohodi nenametljivo. Njegova je riječ ponuda, a ne prisila. Poziva svakog čovjeka, ali ostaje samo ondje gdje je pozvan. Središnje mjesto koje Njemu kao Stvoritelju i Spasitelju pripada ne želi zauzeti na silu. Iako on jest jedini Bog, želi da ga mi prepoznamo, da ga prihvatimo i odaberemo za svoga Boga. Dolazi nam kao prijedlog i kao mogućnost, nudi nam samoga sebe, a sa sobom i sve što nam uopće treba. Možemo ga ne prepoznati i odbiti ili, tragičnije, prepoznati i odbiti. No, možemo ga i prigrliti. Tek tada otkrivamo tko je On. I kako je neshvatljivo velik u svojoj malenosti. Isus je onaj koji stoji na našim zatvorenim vratima i kuca, umjesto da smo mi ti koji kucamo na Njegova vrata. On je taj koji svoje božanstvo svodi na mjeru ženske utrobe, umjesto da mi svoju oholost izbacimo naglavce iz svojih srdaca. Samo su oči vjerujućega srca sposobne vidjeti da je jedini hod koji nas vodi u pravom smjeru onaj hod koji nas Gospodinovom uskom stazom vodi od nas samih a ususret prepoznavanju Njemu u mnogim licima Njegove skrovitosti.

Blažene su Drinske mučenice vjerovale i živjele u tvojoj prisutnosti i milosti iako te nisu mogle vidjeti. Blažene one koje ne vidješe a vjeruju! I njihovo je srce bilo zahvaćeno silnom radošću zbog tvojega pohoda. I one su znale prepoznati tvoje lice skriveno iza lica potrebitih, iza lica neprijatelja, iza lica sakramenata, iza lica ljudskih riječi Svetoga pisma.

(kratka šutnja)

PRIPJEV: Mučenice ljubavi...

Hvala ti, otajstveni i trojstveni Bože, što si se kroz njihove živote pokazao velik u svojoj skrovitosti i na različite načine posve prisutan u našim životima. Kroz ovu ti deseticu zahvaljujemo napose za vjeru, poniznost, život i mučeničku smrt bl. Berchmane Leidenix.

Pjesma: Visom leteć

Nakane desetice prema životu blažene s. Berchmane

 1. Molimo za sve odgajatelje: u sjemeništima i bogoslovijama, kao i za redovničke odgajatelje; molimo i za učitelje i sve koji poučavaju u školskim ustanovama.
 2. Molimo za djecu i mlade, osobito one koji su najizloženiji štetnom utjecaju društva.

Molitva desetice krunice

Zazivi prema životu blažene s. Berchmane

(nakon svakog zaziva ponavlja se pjevajući „Dođi Gospode Maranatha!“)

 1. Gospodine Isuse, blažena s. Berchmana je kao učiteljica i vjeroučiteljica poučavala djecu i mlade u znanju, vjeri i mudrosti. Po njezinu zagovoru pomozi odgajateljima i učiteljima da druge poučavaju ne samo riječima nego i autentičnošću života, molimo te.
 2. Sestra Berchmana je mlade sestre učila redovničkom načinu života, ne zanemarujući pritom svoj vlastiti duhovni rast, već je nastojala oblikovati svoje srce po Isusovu srcu. Neka redovničkim i svećeničkim odgajateljima izmoli svetost života, molimo te.
 3. Daj da djeca i mladi bdiju nad čistoćom svoga srca i tijela, potpomognuti i poučeni od nas odraslih kako zauzeti ispravan stav prema ponudama svijeta, osobito prema modi i korištenju interneta, molimo te.
 4. Sestra Berchmana je kao gorljiva misionarka djelovala u Bosni i Hercegovini više od 50 godina, a u starosti i nemoći, koje je oplodila molitvom i žrtvom života, ostavila nam je divan uzor strpljivosti. Neka zagovara sve misionare koji nesebično ulažu sve svoje snage u rast Kristova kraljevstva na zemlji, a starijim i nemoćnim osobama neka izmoli da u svjetlu uskrsne vjere prepoznaju vrijednost ljudske patnje, molimo te.

Pjesma: Poslan bi anđel Gabrijel (3. i 4. kitica)

Evanđeoski odlomak Lk, 2 1-7

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

 1. Razmatranje nad trećim radosnim otajstvom – Isusovo rođenje

Božjoj ljubavi ništa nije teško, ništa ispod časti kad je riječ o spasenju čovjeka. Isus prihvaća bijedu i siromaštvo betlehemske štale i trpi uvijek iznova zbog tvrdoće i hladnoće naših srdaca. Sve podnosi da bi nas vratio u život i rodio nas za vječnost.

Odavno je Isusovo rođenje u nama započelo, davno nas je pohodio i učinio nas svojima – svakome pojedinome od nas prišao je na našemu krštenju i ucijepio se u naš život kao što se divlju voćku cijepi plemenitim kalemom da bi sav plod bio plemenit, a ne divlji. Odavno nam je stavio na raspolaganje sve što ima, svu raskoš svoga spasiteljskoga djela i posve je spreman ostvariti u nama puninu svoga nauma. Želimo li to spasenje? Prolazi li i kod nas Isus jednako kao i u Betlehemu – odbačen u zakutku, neopažen u ostavi našega bića, duboko zamrznut kako ne bismo morali reći da smo ga baš posve odbacili, ali kako bismo bili sigurni da nas svojom prisutnošću neće uznemiravati. Njemu nije ispod časti biti zgažen pa ni krivo prozivan za sve naše nesreće, ni odbačen kao lažac i zavodnik. Ne ostavlja nas ni kada smo prema njemu potpuno indiferentni. On prihvaća bijedu i siromaštvo upravo onoga zakutka u koji smo ga gurnuli. I sve to podnosi ne bi li nas vratio u život i rodio nas za vječnost. Jer to su naša bijeda i siromaštvo, a njih je došao ponijeti na vlastitim leđima kako bi nas bijedne učinio baštinicima kraljevstva Božjega i kako bi u naše sirotinjske duše ulio dobru, nabijenu i natresenu mjeru Duha Svetoga.

I blažene su Drinske mučenice podnosile težinu siromaštva, nezahvalnosti i okrutnosti. Prihvativši tebe, prihvatile su da ih zadesi sudbina slična tvojoj. One su ti se u skromnome domu svojih duša klanjale kao svome Bogu i ti si dao da njihova trpljenja, odbačenost i nasilje koje su doživjele urode stostrukim plodom i okrunio si ih vijencem života.

(kratka šutnja)

PRIPJEV: Mučenice ljubavi

Slavimo te, Presveto Trojstvo! A ovom ti deseticom iskazujemo hvalu i slavu za plodni život i mučeničku smrt bl. Krizine Bojanc.

Pjesma: Raduj se grade Nazaret (1. i 2. kitica)

Nakane desetice prema životu blažene s. Krizine

 1. Molimo za sve vjernike, da rastu u zdravojpobožnosti.
 2. Molimo za euharistijski duh u našem narodu; za često i dostojno primanje sakramenata; za veću svijest o vrijednosti svete mise, kao i o ulozi Djevice Marije u našem životu vjere

Molitva desetice krunice

Zazivi prema životu blažene s. Krizine

(nakon svakog zaziva ponavlja se pjevajući „Dođi Gospode Maranatha!“)

 1. Gospodine Isuse, blažena s. Krizina njegovala je zdravu kršćansku duhovnost, utemeljenu na molitvi i sakramentima, iz kojih je crpila snagu za svoje darivanje bližnjemu. U današnjem svijetu raznovrsnih duhovnih ponuda, neka nam izmoli duh prave pobožnosti, ukorijenjene na evanđelju, molimo te.
 2. Isuse, sestra Krizina je iznad svega ljubila tebe; za susretom s tobom u euharistijskoj žrtvi i pričesti čeznula je sve do suza. Neka i nama izmoli dar takve čežnje i ljubavi prema tebi i euharistiji, molimo te.
 3. Sestra Krizina je na osobit način štovala tvoju majku Mariju te je i drugima preporučivala da joj se utječu u zagovor u svim potrebama. Povećaj u nama pravu pobožnost prema svojoj i našoj nebeskoj majci, da po njoj dođemo k tebi. Daj da prepoznamo njezinu nezamjenjivu ulogu na našem putu vjere, molimo te.

Pjesma: Padaj s neba (4. i 5. kitica)

Evanđeoski odlomak Lk 2, 21-24

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

 1. Razmatranje nad četvrtim radosnim otajstvom – prikazanje u hramu

Marija je s velikom unutarnjom sabranošću, svjesno i svim srcem prikazala Ocu nebeskome njegova Sina. Marija zna i prihvaća da ono što joj je Otac dao ne pripada njoj nego Ocu.

Stalna nam je napast sebi pripisati zasluge koje pripadaju Bogu. Želimo biti netko i nešto, imati što drugi nemaju, moći što drugima ne uspijeva. Biti iznad drugih, viši, bolji. Ili barem jednaki njima. Oholost je uistinu kadra iznutra prošupljiti svako dobro koje smo učinili. Jer kad JA mogu, više mi nije potreban Bog. I tu se naši putovi i Božji putovi raziđu, ma kako do tad bili tijesno združeni. Neprimjetno kliznemo na stazu samodostatnosti koja vodi ravno u propast. Na ovom se velikom ispitu svaki dan nalazimo.

Marija to zna. Zna da Dijete kojega je rodila nije njezina zasluga. Zna da bez Boga njezinoga Djeteta ne bi bilo. I da to Dijete nema svoj izvor i cilj u njoj i njenim planovima za njega, nego u Ocu i Očevim planovima. Nije lako ono što smatramo svojim, pustiti iz svojih ruku. Ako ne vjerujemo Bogu posve, nećemo biti u stanju sve mu predati. Smatrat ćemo da je ipak sigurnije da ono što posjedujemo zadržimo kod sebe. I tada postajemo besplodni jer smo sebe odcijepili od trsa čije smo mladice.

I blažene su Drinske mučenice sve što su imale, što su bile, mogle, znale i činile predale u Očeve ruke. Nastojale su ništa ne smatrati svojim. Pa čak ni vlastiti život.

(kratka šutnja)

PRIPJEV: Mučenice ljubavi

Hvala ti, Presveto Trojstvo, za njihovo vjerno i potpuno prikazanje vlastitih života tvojemu Imenu. Ovom ti deseticom posebno zahvaljujemo za predanje, život i mučeničku smrt bl. s. Antonije Fabjan.

Pjesma: Zdravo Djevo čista (1. i 3. kitica)

Nakane desetice prema životu blažene s. Antonije

 1. Molimo za sve radnike, za one koji ne primaju plaću za svoj rad, za nezaposlene.
 2. Molimo za poslodavce, za pravednost u raspodijeli dobara.

Molitva desetice krunice

Zazivi prema životu blažene s. Antonije

 (nakon svakog zaziva ponavlja se Dođi Gospode Maranatha)

 1. Gospodine Isuse, blažena s. Antonija radosno se predala tebi po svetim zavjetima. Zavjetom siromaštva obvezala se na zakon rada, zato je bez računice služila sestrama i ljudima onim darovima i sposobnostima koje si joj ti dao. Neka svi radnici osjete njezin zagovor; neka pošteno, predano i zahvalno obavljaju svoj posao, na slavu Boga Oca i na dobro društva, molimo te.
 2. Sestra Antonija je posvećivala sebe i svijet svojim tihim i jednostavnim životom i poslovima, živeći nepoznata svijetu, no poznata Bogu. Po njezinu zagovoru nauči nas vrjednovati svaki posao i posvećivati se kroz rad, molimo te.
 3. Sestra Antonija je živjela prema evanđeoskom načelu: „Tko tebi učini zlo, ti njemu učini dobro“. Neka izmoli strpljivost i milost praštanja svima onima koji su nepravedno ostali bez posla, ili su poniženi u svom dostojanstvu čovjeka i radnika, a poslodavcima neka se otvore oči srca te ne misle samo na sebe, već se zalažu za pravednu raspodjelu dobara, molimo te.

Pjesma: Klikujte sada zanosno (2. i 3. kitica)

Evanđeoski odlomak Lk 2, 41-49

Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: „Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.“ A on im reče: „Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“

 1. Razmatranje nad petim radosnim otajstvom – Isusa pronalaze u hramu

Nakon tri mučna dana neizvjesnosti, Marija i Josip, Isusa nalaze u hramu. Isusa je nemoguće izgubiti ukoliko ga tražimo. Naći ćemo ga kada se vratimo u kuću Očevu.

Ovo je zaista radosno i utješno otajstvo: ako smo odlutali, ako smo otišli godinama daleko, Bog nas ne zaboravlja, ne odustaje od nas. Bog nas traži i jednako uporno dolazi k nama u svetište našega srca. Naša su životna traženja često takva da nas strahovito izmuče, osuše, izrane i ostave beznadnima, opljačkanima za čitav jedan život, skrhanima. No, kada na dnu svojega očaja otkrijemo da Bog i dalje ima svoje svetište posred nas – da smo mi njegov hram kojega ne napušta- tada se život vraća u nas i tada razumijemo: svaku sekundu i svaki korak naših krivih traganja, zalaženja u ulice tame i besciljnosti, sjedenja na trgovima ispraznih ponuda i otupljujućih zabava, hodanja po stazama grijeha koracima tako samouvjerenima i razdraganima – sve te naše krive staze Gospodin je usmjerio prema sebi: prema Očevoj kući u kojoj ćemo zasigurno pronaći Isusa, našega Spasitelja.

Marijin i Josipov tragalački hod bio je hod drugačije izgubljenosti – ne one zbog grijeha, nego one zbog prevelikog povjerenja u drugog čovjeka. I u lažnoj se sigurnosti možemo izgubiti.

Drinske su mučenice također prošle svoje hodočašće. Nijedna nije očekivala takav kraj svoga puta: nakon danâ lutanja po bespućima, nakon bolnog iskustva nesigurnosti i izgubljenosti, blažene su Drinske mučenice pronašle Isusa odabravši povratak u Očevu kuću.

(kratka šutnja)

PRIPJEV: Mučenice ljubavi...

Hvala ti, Presveto Trojstvo, za njihovu ustrajnost u dobru i smjelost da te nađu kada se činilo da te nema, da si ih napustio. Ovom ti deseticom posebno iskazujemo hvalu za hrabrost, život i mučeničku smrt bl. Bernadete Banja.

Pjesma: Zdravo budi Marijo

Nakane desetice prema životu blažene s. Bernadete

 1. Molimo za sve obitelji, za obnovu obiteljskog života po zajedničkoj molitvi.
 2. Molimo za nova duhovnazvanja u Crkvi.

Molitva desetice krunice

Zazivi prema životu blažene s. Bernadete

(nakon svakog zaziva ponavlja se Dođi Gospode Maranatha)

 1. Gospodine Isuse, blažena s. Bernadeta živjela je i rasla u uzornoj kršćanskoj obitelji u kojoj se zajednički molilo i učilo ljubiti Boga i čovjeka. Neka našim obiteljima izmoli pravu vjeru, vjernost evanđeoskim vrijednostima, povratak zajedničkoj molitvi i temeljitu duhovnu obnovu, molimo te.
 2. Isuse, sestra Bernadeta je već u ranoj mladenačkoj dobi osjetila tvoj zov, na koji se radosno odazvala. Bila je spremna radije umrijeti nego ne ostvariti tvoju i Očevu želju i plan s njom. Po njezinu zagovoru i prolivenoj krvi, daj svojoj Crkvi brojna nova duhovna zvanja, molimo te.
 3. Sestra Bernadeta je bila zadovoljna sa svime i nikada se nije ni na što i ni na koga žalila. Neka radost u srcu i na licu svakog tvog učenika bude izazov današnjem svijetu punom nezadovoljstva, tužbi i mrmljanja. Daj da u duhu zahvalnosti i potpunog povjerenja znamo primati iz Očeve ruke sve što nam šalje ili pripusti, molimo te.

Pjesma: Danak svaki

Litanije Drinskim mučenicama

 

s. M. Ozana Krajačić, FDC

s. M. Pia Herman, FDC

s. Ivana Margarin, FDC

s. Vinka Marović, FDC

  Novosti i događanja - Sve