11.03.2016.

Uvod

Gospodine Isuse, suputniče i otkupitelju naš! Okupljamo se oko tebe, promatramo tvoj život i primjer koji si nam dao. Prošao si zemljom ostavivši tragove ljubavi i dobrote. Predao si se volji svoga Oca. Pomozi nam rasti u poslušnosti Ocu da se na nama i po nama proslavi i očituje njegovo čovjekoljublje i vjernost. Neka nas na tome putu prate tvoja Majka i Drinske mučenice koje su u svome vremenu posvjedočile vjernost tebi i ljubile te iznad svega.

  1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom (usp. Mt 3, 3-17).

Isuse, Spasitelju naš! Ti si, neokaljan grijehom, za nas „grijehom“ postao (usp. 2 Kor 5,21). Sišao si u vode Jordana i obnovio staroga čovjeka, podigao našu palu narav i zaodjenuo nas haljinom besmrtnosti. Podario si nam ne samo dostojanstvo stvorenja, već dostojanstvo sinova i kćeri Božjih. 

Ovo dostojanstvo svjedočile su i produbljivale svojim životom i redovničkim služenjem s. Jula, s. Berchmana, s. Krizina, s. Antonija i s. Bernadeta. Ove tvoje prave učenice svjedoče nam da vjerno nasljedovati tebe znači hoditi putem muke i smrti s koje si, uskrsnuvši, skinuo prokletstvo. Svoju pripadnost tebi potvrdile su krštenjem vlastitom krvlju na obali rijeke Drine, koja je postala njihovo ovozemaljsko počivalište. Umiranje sebi dovelo ih je tebi, izvoru i uviru života.

Po njihovu zagovoru otvori naša srca i ohrabri nas da u punini živimo svoje krsno dostojanstvo sinova i kćeri Božjih. Neka nam ove svjedokinje vjernosti budu poticaj u življenju milosti krsnoga preporođenja koje nas liječi od zla, pobjeđuje beznađe i strahove te nas uči drugačijoj, tvojoj logici života.

  1. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika (usp. Iv 2, 1-12).

Kriste, na svadbi u Kani činiš svoje prvo znamenje. Uz tebe je tvoja Majka koja nas potiče: „Što god vam rekne, učinite.“ 

Ovaj savjet svakodnevno su u svojemu životu osluškivale Drinske mučenice te ga u poniznosti i strpljivosti izvršavale. Hranile su gladne, odijevale gole, primale strance, pohađale bolesne. Punile su posude svoga života uljem vjernosti, a u ratnoj 1941. napunile su ih do vrha potpuno se pouzdajući da ćeš zlo koje trpe preobraziti u novi život. 

Gospodine, kao što si nekoć u Kani pretvorio vodu u vino, primio si i pune životne posude Drinskih mučenica te ih odjenuo svadbenom haljinom opranom u mučeničkoj krvi. Priznao si se njihovim pred svojim Ocem, kao što su se one priznale tvojima pred ljudima. Otvori i nama uši srca da čujemo savjet tvoje Majke: „Što god vam rekne, učinite.“ Primjer Drinskih mučenica neka nam svijetli i hrabri nas da krhke posude svojih života punimo svakodnevnim predanjem tebi. Neka se i naši životi pretvore u živote za druge jer samo oni koji izgube svoj život poradi tebe i tvojih nalaze život u izobilju.

3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao nas na obraćenje za oproštenje grijeha (usp. Mk 1, 14-15).

Isuse, prošao si zemljom naviještajući blizinu Božju, čineći dobro, ozdravljajući, donoseći spasenje i tako nam dao osjetiti ljepotu Kraljevstva Božjega. U Govoru na gori potaknuo si nas da činimo djela koja ti činiš te postajemo slični tebi, svome učitelju. Znajući što se sve krije u našim srcima, pozvao si nas na obraćenje. Na obraćenje našega srca, naše volje, naših misli, naših putova.

Drinske mučenice dale su se voditi tvojom voljom, mislima i putovima. Znajući da tvoje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta, ostvarivale su ga dajući sebe i sve svoje bližnjima. Svjedočile su tvoju milosrdnu ljubav živeći beskompromisno po zavjetima, praštajući neprijateljima, čineći dobro svojim mrziteljima, blagoslivljajući one koji su ih proklinjali, moleći za one koji su ih zlostavljali. Po njima je zemlja osoljena i svjetlost tvoga Kraljevstva svijetli ljudima. U njihovom, za tebe položenome životu, odzvanja ostvareno blaženstvo: „Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu“ (Lk 6, 22-23). 

Gospodine, pomozi nam po njihovu zagovoru živjeti ljubav u tjeskobama života. Daruj nam ustrajnost u obraćenju i odvažnost u svjedočenju tvoga imena i uz cijenu vlastite krvi. Daj nam širiti tvoje Kraljevstvo na zemlji da bismo jednom, kraljujući s tobom u Nebu, uživali gledajući te licem u lice.

4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju (usp. Mt 17, 1-9).

Gospodine Isuse, tvoje je lice na Taboru zasjalo kao sunce, a tvoje su haljine postale bijele kao svjetlost. Ova promjena bila je znak tvoga susreta s Ocem. On nam se po tebi objavio i očitovao svoju blizinu. No, za takav susret bio je potreban uspon na goru i odmak od buke svijeta. 

Drinske mučenice svakodnevno su se uspinjale uzdižući svoje srce i pogled tebi. Iz tih susreta crpile su snagu i ljubav za poslanje koje si im namijenio. PotvrĎivale su svoj identitet kćeri Božje ljubavi, kao što je i dogaĎaj na Taboru bio potvrda tvoga božanskoga sinovstva i ljubljenosti. Imati iskustvo ljubljenosti znači znati tko si i sve više produbljivati istinu o sebi. Imati iskustvo ljubljenosti znači ljubiti i dati život za ljubav jer jedini odgovor dostojan ljubavi jest ljubav. 

Gospodine, preobraženje na Taboru označilo je put kojim ti je proći do slave uskrsnuća – potrebno je sići s gore i krenuti ususret muci i smrti. Tvoje učenice, Drinske mučenice, nasljedovale su te u tome. Nakon svakoga molitvenog uspona silazile su u krutu stvarnost stradanja nedužnih. Njihov je samostan bio svojevrsno utočište patnicima, poput sjenica koje su apostoli željeli sagraditi na Gori preobraženja da bi te proslavljena sačuvali uza se. Samostan je bio mjesto nazočnosti tvoje ljubavi. I kao takav, bio je otvoren ljudima svih narodnosti i vjerskih opredjeljenja. 

Isuse, podari nam ustrajnost čestoga razgovora s tobom i sposobnost zadržati u srcu milost susreta. Otvori nam srca da bismo povjerovali tvojoj ljubavi koja jedina može do kraja ispuniti ljudsko srce. Pomozi nam da to iskustvo dijelimo sa svima koje stavljaš na naš životni put te tako jedni drugima budemo objava tvoje slave.

5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio Euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i krvlju pod prilikama kruha i vina (usp. Mk 14, 22-25).

Kriste, na Posljednjoj večeri darovao si nam sama sebe u prilikama kruha i vina. Postao si nam blizak, bliži čovjeku nego on samome sebi. Učinio si nas hramom u kojemu ti prebivaš. Dio si našega bića i života. Na tvoju smo sliku stvoreni i svojoj nas slici želiš suobličiti kada nas hraniš Euharistijom. 

Lomljenje kruha okuplja u jedno ljude različitoga podrijetla, sposobnosti i znanja. Tvoje sebedarje u prilikama kruha i vina okupilo je i Drinske mučenice u samostanu na Palama. One su se hranile tobom i živjele euharistijski: dijelile su dio sebe u susretima s drugima. Tvoja zapovijed s Posljednje večere: „Ovo činite meni na spomen“ duboko se urezala u njihova srca. One su je razumjele i ostvarivale. Ne štedeći sebe, svoje vrijeme, sposobnosti ni talente bivale su kruh za druge. 

Po zagovoru Drinskih mučenica potakni nas susretati se s tobom u Sakramentu tvoje ljubavi. Pomozi nam da nadvladamo podijeljenosti, sebičnost, neprihvaćanja i razdore. Ne daj da se uljuljamo u utabanoj svakodnevici. Ne dopusti da od stola tvoga tijela i krvi odlazimo nepromijenjeni i nedotaknuti tobom. Uzdrmaj naše sebičnosti i otvori nam srce za sve goste koje pozivaš na svoju gozbu. 

Kraj

Kriste, pokazao si nam koliko apsurdna i promašena može biti ljudska sloboda kada razapinje svoga Stvoritelja i progoni one koji te ljube. Ali pokazao si nam i uzvišenost i ljepotu ljudske slobode koja pristaje hoditi za tobom. Drinske mučenice izabrale su takvu slobodu. Slobodu iz koje je niknula svetost. Slobodu koja u mrklini grijeha postaje i ostaje otajstvo svjetla. Ti koji si svjetlo svijeta, budi u nama dovoljno snažno prisutan da ne izabiremo tamu nego da živimo i hodimo obasjani svjetlom tebe uskrsloga. 

  Novosti i događanja - Sve