s. M. Sniježna Stjepandić, FDC    28.03.2018.

Plamen jubilarne svijeće obasjava Družbu

Priprava za jubilej 150. obljetnice osnutka Družbe Kćeri Božje ljubavi započela je 21. studenog 2009., prije devet godina, na dan Družbe. Tadašnja vrhovna glavarica, s. Lucyna Mroczek, pozvala je tom prigodom sve sestre Družbe na devetogodišnju duhovnu obnovu. Središnja tema tog devetogodišnjeg hoda bila je: „VJERNOST KAO IZRAZ LJUBAVI“, koja je kao zlatna nit povezivala i nadahnjivala sve naše zajednice i sva naša nastojanja u tom razdoblju. Vodila nas je u dublje promišljanje i nasljedovanje života i djela službenice Božje Majke Franziske, karizme Družbe, Konstitucija koje su jamac našega vjernoga i gorljivoga življenja karizme. Bilo je to zanimljivo i korisno devetogodišnje hodočašće u otajstvo vlastitoga posvećenja sa zahtjevnom zadaćom provjere naše zajedničke i osobne vjernosti –zadaćom koji donosi radost, utjehu i novi polet u ostvarenju našega posvećenja i poslanja. Svijest da smo u Kristovoj službi i da nas On svakoga dana poziva na veću vjernost i veću nesebičnost u ljubavi iziskuje trajno, radikalno obraćenje, oslobađanje od neurednih navika i usklađivanje našega stila života sa zahtjevima zajednice i našega poslanja. Duhovni plodovi, obogaćenje srca i obnova ljubavi kojima je doprinijela devetogodišnja priprava, ostaju skriveni u dubinama svake pojedine duše. Ipak, zajednička je spoznaja i iskustvo da je u našem životu „jedino potrebno“ zajedništvo s Ocem, po ljubljenom Sinu u ljubavi Duha Svetoga.

Bliža priprava za jubilej započela je u kolijevci Družbe, u kući Matici u Beču 25. listopada 2017. i u samostanu sv. Josipa u Breitenfurtu. Tom svečanom činu nazočila je Vrhovna uprava iz Grottaferrate kraj Rima na čelu s vrhovnom glavaricom s. Mariom Dulce Adams, sve vice/provincijalne glavarice, među kojima je bila i naša s. Gordana Igrec. Po svojim predstavnicama cijela je Družba bila okupljena u sestrinskom zajedništvu Kćeri Božje ljubavi iz svih 19 zemalja u kojima danas sestre djeluju, u različitosti jezika, mentaliteta i kultura što nije bila zapreka da se doživi duboka svijest povezanosti u istoj karizmi.

Bio je posebno radostan trenutak za svaku poglavaricu dok je u kripti pokraj zemnih ostataka Majke Utemeljiteljice primala zapaljenu jubilarnu svijeću iz ruku Vrhovne Glavarice. Tu je svijeću, „jubilarni plamen“ zapaljen na grobu Majke Franziske, svaka od njih ponijela u svoju vice/provinciju. Tijekom godine taj će plamen (svijeće) proći svim našim zajednicama u želji i nadi da plamen Božje ljubavi ojača u srcima svih 996 sestara u Družbi, u svakoj od 142 zajednice; da donese dostojne plodove u našem temeljnom poslanju: Sve za Boga, sve za siromahe i sve za našu Družbu. Dok svijeća bude nošena iz zajednice u zajednicu, zahvaljivat ćemo Trojedinom Bogu što je Družbu pozvao u život, što je opstala do danas. Zahvaljivat ćemo Bogu za svako područje djelovanja koje nam je povjereno, za mnoge milosne darove cijeloj Družbi, kao i pojedinim sestrama. Dakako da će to biti ujedno i usrdna molba za nova dobra duhovna zvanja.

Dan 25. listopada izabran je za početak proslave jubileja jer je na taj dan davne 1868. Majka Franziska došla u Beč da bi započela osnivanje Družbe Kćeri Božje ljubavi koja će se brinuti za djevojke izložene opasnostima velegrada te za siromahe. Neposredna priprava za veliki jubilej 150. obljetnice Družbe započela je i u svim vice/provincijama 21. studenoga 2017., na blagdan Marijina Prikazanja u hramu.

Jubilarnu svijeću u našu zajednicu sv. Obitelji na Kaptolu 31 donijela je 2. prosinca 2017. s. M. Ksenija Topolovec, predstojnica u Provincijalnoj kući, u pratnji nekoliko mladih sestara. Sestre su ih dočekale u kapelici pjevajući: „Duša naše drage Majke, ljubavlju je plamtjela… Novu Družbu osnovala da za bijedne rade dan i noć…“, zatim smo izmolile molitvu za proglašenje blaženom Majke Utemeljiteljice. Pjevajući: „Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav Njegova“, nastavile smo duhovno zajedništvo u pjesmi i sestrinskom razgovoru.

Koje je značenje petnaestodnevnog boravka tog plamena svijeće u našim zajednicama? To je vrijeme milosti, kada obasjane plamenom svijeće, koja dolazi iz našeg izvorišta, zajednički i pojedinačno razmišljamo, molimo i Bogu zahvaljujemo za 150 godina plodnog postojanja naše Družbe. Kao duhovne kćeri Majke Utemeljiteljice, u kojima i danas živi njezin duh i karizma, njoj posebno izražavamo zahvalnost što je osluhnula potrebe vremena i osnovala Družbu i molimo da je sveta Crkva što prije uzdigne na oltar blaženih. Svijeća koja simbolizira Isusa Krista, svjetlo svega svijeta, svakoga dana gori u našim kapelicama za vrijeme molitve, dok zahvalno obnavljamo svoje posvećenje i svijest da je svaka sestra dar Božji. Uvijek iznova vraćamo se na izvor koji daje snagu za traženje novoga žara u vlastitom izgaranju za Boga i bližnje. U molitve su uključene i sve naše preminule sestre koje su u nebu primile nagradu za svoju redovničku vjernost, kao i naše bolesne sestre na njihovom križnom putu.

Nakon petnaest dana prisutnosti jubilarne svijeće u našoj zajednici, s ljubavlju su je s. Jelica Bilić, predstojnica, i s. M. Sniježna Stjepandić predale s. M. Elviri Tadić, predstojnici zajednice sv. Josipa u Granešini. Po primitku svijeće sestre su svečano otpjevale Večernju i pjesmu Majci Franziski.

Svijeće nema više među nama, ali je njezin sjaj ostavio traga u našim srcima kao trajni poziv da se što djelotvornije uključimo u ovu neposrednu pripravu za veliki jubilej. Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 8. lipnja 2018., bit će glavna proslava jubileja u Beču u katedrali sv. Stjepana, gdje će pomoćni biskup bečki, mons. Darius Schutzki predslaviti svečano euharistijsko slavlje u katedrali, a na njemu će se okupiti predstavnice cijele Družbe.

Vrhovna glavarica Maria Dulce u Okružnici br. 03/2016., među ostalim podsjeća sestre na važnost jubileja riječima: „… Nadasve je važno da jubilej bude označen dubokom nutarnjom obnovom, novim žarom u svim aspektima našega življenja kao Kćeri Božje ljubavi: u našem posvećenom životu, molitvenom životu, zajedničkom životu, poslanju; konkretnim gestama ljubavi prema siromasima, uvijek imajući pred očima one koje je stavljala u središte svoga života i djelovanja službenica Božja, Majka Franziska Lechner“.

I naša provincijalna glavarica, s. Gordana Igrec, u Okružnici br. 4/2016., upućuje sestre na razmišljanje: „… Nastavimo, drage sestre, i mi danas ono što su gorljivo započele naša Majka Utemeljiteljica, njezine prve suradnice i sve Kćeri Božje ljubavi do danas, nastavimo se i mi, novim poletom i sa svom zauzetošću, suobličavati ljubljenom Sinu Očevu, te molimo hrabrost predanja za sve one koje će prepoznati Njegov glas i odazvati mu se“.

Devetogodišnja duhovna priprava, početak proslave jubileja, hodočašće jubilarnog plamena u svim zajednicama Družbe sve do zaključivanja jubilarne godine, pozivaju nas i potiču da novom predanošću i žarom živimo i ostvarujemo temeljno nadahnuće i geslo naše Družbe: „Sve za Boga, za siromahe i za našu Družbu!“

  Novosti i događanja - Sve