s. M. Pia Herman, F.D.C.    16.04.2024.

Održana obnova duha u Dubrovniku

U župi sv. Mihajla u Dubrovniku, u subotu, 13. travnja 2024. održana je obnova duha za mlade i odrasle.
Tema obnove bila je djelo spasenja koji je Bog Otac po svome Sinu izveo da bi spasio ljudski rod od posljedica istočnoga grijeha i osobnih grijeha svakoga čovjeka.

U prvome predavanju voditeljica obnove duha s. Pia Herman naglasak je stavila na raspravu Isusa i pobožnih Židova iz 8 poglavlja Ivanova evanđelja. U tome tekstu Isus vrlo snažno i jasno izriče pogubne posljedice (istočnoga) grijeha, te sebe istinito predstavlja kao jedinog Spasitelja i Osloboditelja. U drugome predavanju navedene su ključne razlike između postupanja Adama i Eve koji su htijući biti kao Bog svoju slobodu zloupotrijebili za pad, i Sina Božjega koji je, ponizivši se postavši čovjekom i bivajući potpuno poslušan Ocu, svoju slobodu upotrijebio posve za ljudsko spasenje i uzdignuće. Uslijedila je potom osobna molitva na temelju Psalma 103, te euharistijsko slavlje u 19 sati koje je predvodio župnik don Robert Ćibarić.
 

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve