s. Katarina Pendeš, F.D.C.    21.04.2024.

Dobri pastir

Nakon što smo bili uronjeni u otajstvo Kristove muke i smrti, te velike dane proveli razmatrajući ljubav koja je ljubila do kraja svakog čovjeka, osluškujemo danas Isusa koji nam govori kako je sam odlučio položiti život za nas. A polaganje svog života uspoređuje sa ulogom pastira koji se za svoje ovce brine. Kakav je to dobar pastir? Onaj koji polaže život za svoje ovce. Ako se ovca izgubi, pastir će ju tražiti dok ju ne nađe, ako je bolesna, njegovat će ju dok ne ozdravi, ako je zdrava i zadovoljna pastir se brine da tako i ostane. Dakle, pastirska briga oko ovaca nikad ne prestaje. Tu je razlika između najamnika i pastira, najamnik ima radno vrijeme, korist i dobit i nije mu do ovaca, ako dođe prijetnja on prvo brine za sebe, a ovce ostaju same, nezbrinute i u direktnoj opasnosti.

Isus nije došao kao najamnik, nego kao istinski pastir, on svojih ovaca ne napušta, jer, pastir koji zna svaku od svojih ovaca njenim imenom, ne može a da ne učini sve kako bi ta ovca bila sigurna i zaštićena.
Upravo tom slikom želi nam Isus približiti kako se to Bog brine za čovjeka, kako to Otac nježno gleda na svoja stvorenja. Ne samo da nas je Bog stvorio, nego se ne prestaje brinuti za nas, upravljati nas na dobro, opominjati kada skrenemo na krivi i opasan put, ali se i raduje našim uspjesima i blagoslivlja naše napore u dobru. Ta ljubav iskazana u stalnoj brizi i pratnji zablistala je u boli križa, gdje Isus, kao Dobri Pastir, polaže život za nas, svoje ovce, da nas istrgne iz ruku zloga koji dolazi da pograbi i razgoni.

Svatko od nas, ohrabren ovim Kristovim riječima, može pouzdano i svim srcem reći:

Jahve je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.

Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Jahvinu ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Razmišljanje uz Evanđelje IV. vazmene nedjelje (Iv 10, 11-18)

  Novosti i događanja - Sve