03.11.2016.

Održana duhovna obnova na temu “Gospodine, umnoži nam vjeru!”

U Duhovnom centru sestara Kćeri Božje ljubavi u Granešini, u subotu 29. listopada održana je, pod vodstvom s. Ozane Krajačić, duhovna obnova na temu Gospodine, umnoži nam vjeru!

Voditeljica je navela da s ovom duhovnom obnovom započinje ciklus razmišljanja o vjeri u svjetlu svetopisamskih tekstova i crkvenih dokumenata.

Pozvala nas je na taj hod vjere kako bismo ponovno otkrili vjeru kao svjetlo koje je sposobno prosvijetliti naš životni put. A da bi nam vjera „svijetlila“ potrebno se nadahnjivati na biblijskim likovima, osobito na Abrahamu, praocu naše vjere, i tolikim drugima. Oni su slušali Boga koji im je govorio, ali su i činili ono na što ih je zvao. S pouzdanjem su se oslanjali na Božja obećanja i sa zahvalnošću su promatrati što je sve dobro Bog učinio u njihovoj prošlosti.

Uz pomoć tekstova Starog i Novog zavjeta, u drugom djelu duhovne obnove iščitavali smo neka Božja obećanja i ostvarena Božja djela. Sestra Ozana nas je potaknula da pronalazimo i druga Božja obećanja u Bibliji te da se u svakom danu s čvrstom vjerom oslonimo na jedno od njih.

Fra Svetozar Kraljević, gvardijan franjevačkog samostana u Dubravi, bio je na raspolaganju za sakrament ispovijedi te je predslavio sv. misu nakon euharistijskog klanjanja. U homiliji je naglasio značaj predstojeće Sinode čije će nas poruke ohrabriti i pomoći nam da se susretnemo s Kristom, da budemo jedni uz druge po mjeri Kristovoj.

Ljubica Pribanić

  Novosti i događanja - Sve