11.03.2016.

Zahvala za beatifikaciju bl. Drinskih mučenica

Pjesma: Oče, mi ti se klanjamo (DGI, br. 124)

            Kratka šutnja

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, vječna Riječi Očeva i pravi čovječe. Ti nam budi uvijek živa tajna naše vjere i našega života, koji se temelji u toj vjeri: Vječni Veliki svećeniče i sveudiljna žrtvo, budi ti sam naše klanjanje Ocu i Duhu i istini. Neka naš život s tobom i u tebi bude služba neizmjernom Bogu, ti, koji si otajstvo služenja božanskom Veličanstvu. Živote ljudi, izvore milosti, sam budi život naše duše, život po kojem postajemo dionici života Trojedinog Boga. (…)

Daj da živimo u tebi, kako bi tvoja jaka ljubav moćno djelovala u nama, ljubav koja je jedina snažna spram grijeha, sada i svagda. (…) Vezo ljubavi, sliko sloge. Daj da u tebi budemo sjedinjeni sa svima koje si naredio da ljubimo. Daj da svi mi sve više pripadamo tebi. Tako ćemo po tebi, otajstvu prave ljubavi i zajedništva, sve više biti međusobno združeni.

Pobjedniče u patnji, raspeti Spasitelju, u tebi želimo izdržati sve mračne časove. Sve što nas zadesi, daj da podnesemo kao dioništvo u tvojoj kobi, da nam to bude put u vječno uskrsno svjetlo, po tebi, otajstvo zajedništva između tebe i nas.

Gospodine vječne slave. Daj da u vjeri uvijek hrabro iščekujemo tvoj vječni život. (…) Otajstvo vječnoga života, daj da nas zapadne ono za čim duboko žudi naše srce: jednoć da gledamo otkrito ti lice, klanjajući se s Ocem i Duhom Svetim u vjekove.

(Karl RAHNER, Molitve života, str. 51-52)

            Kratka šutnja

Pjesma: Bože, smijem li

Gospodine, večeras smo pred tobom okupljene u zahvalnoj molitvi. Zahvaljujemo ti za sve hrabre svjedoke vjere tijekom cijele povijesti naše Crkve koji se nisu sustezali uzeti svoj križ i ići za tobom do kraja, koji se ni uz cijenu trpljenja nisu odjeljivali od tebe.

U ovome trenutku na poseban način želimo ti zahvaliti za mučeništvo odnosno blaženstvo naših susestara – Drinskih mučenica. One su, poput brojnih koji su im u vjeri prethodili, posvjedočile da je ljubav prema tebi jača i od smrti. Mogle su do kraja ljubiti jer su imale iskustvo tvoje ljubavi. Ljubljeni ili ljubljena želi uvijek uzvratiti ljubav. One su to učinile radikalno – polažući vlastite živote kao zalog svoje vjernosti. Zbog svoje ljubavi prema tebi dostojne su biti nazivane blaženima.

Vjerujemo da su im tijekom cijeloga života, a osobito u trenutcima kušnje često u ušima odzvanjale riječi koje su još od starozavjetnih pa sve do naših vremena mnogima bile poticaj i utjeha: Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Gospodnjem! Pokaži mi put odredaba svojih, i o čudesima ću tvojim razmišljat. Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje. Pouči me da se tvoga držim Zakona, i čuvat ću ga svim srcem (Ps 119, 1.27.30.34)

            Šutnja

Iz evanđelja po Marku (Mk 8, 34-35)

Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«

            Šutnja

Dok nam u ušima odzvanjaju riječi Isusova poziva hoće li tko za mnom istovremeno se u nama budi spomen na bl. s. Julu i susestre, na one koje su čule ovaj poziv i odazvale mu se. Svaka od pet sestara mučenica je na poseban način doživjela tvoj poziv i odgovorila na nj ne znajući kamo će je odvesti i što će sve život donijeti. Hrabrost i odvažnost ovih tvojih vjernih učenica potvrđuje kako istinski ljudski život ne čine velike odluke nego male odluke čine život velikim.

Isuse, ti u svakome vremenu pozivaš ljude da idu za tobom, da te nasljeduju. Kada pozivaš na nasljedovanje računaš s realnom željom i zato govoriš svakoj od nas, kao što si nekada progovorio svakoj od sestara mučenica: Ako tko želi ili hoće li tko ići za mnom…? Naša želja da te nasljedujemo mora biti stvarna, moguća. Pred svakoga čovjeka koji želi ići za tobom postavljaš uvjete nasljedovanja: zanijekati sebe, uzeti svoj križ i ići za tobom.

Prvi uvjet: zanijekati sebe. Mi ljudi se ne možemo samih sebe odreći, ali možemo sebe zanijekati tj. staviti sebe u drugi plan, a tebe istaknuti kao vođu i učitelja. Zanijekati sebe znači ispovjediti u svakoj životnoj situaciji svoju pripadnost tebi Kriste, vjerni svjedoče Očev i Kralju mučenika.

Drugi uvjet nasljedovanja je: uzeti svoj križ. Križ se uzima samo jednom. To si ti jasno pokazao. Iz riječi koje nam upućuješ posve je jasno da svatko treba uzeti svoj križ, a ne tuđi, ne križ onoga do mene. Ponekad poželimo križeve ljudi oko nas, naših bližnjih, misleći kako su njihovi križevi lakši ili manji. Tako često upadamo u napast neprihvaćanja vlastitoga života i odustajanja od životnih izazova. Križ je prihvatiti sebe, svoju situaciju, vlastite nemoći i granice. Mi nismo pozvani nositi tvoj križ, onaj koji si nosio za otkupljenje svega svijeta, ali smo pozvani uzeti svoj križ što znači nasljedovati tebe, dijeliti tvoju sudbinu. Križ nije metafora za teškoću, bolest ili patnju. Da je tako onda bi povratkom zdravlja ili nestankom patnje čovjek ostao bez križa. Križ znači uzeti na sebe tvoju sudbinu: odbačenost, nerazumijevanje, napuštenost, poruge, ismijavanja, sa sviješću da samo po križu dolazi Uskrs – dan preobrazbe smrti u život koji nikada ne prestaje. Pomozi nam, da svaka nosi svoj križ po tvome primjeru.

Treći uvjet nasljedovanja je: ići za tobom. Tek kada svoje želje, planove, htijenja i volju stavimo u drugi plan i kad prihvatimo križ, onda možemo ići za tobom. To je poziv na trajan i ustrajan hod za tobom.

Hoće li tko za mnom… Da, Gospodine za tobom su išle s. Jula, s. Berchmana, s. Krizina, s. Antonija i s. Bernadeta. Njihovi životi od najranijih su dana bili prožeti iskustvom boli, patnje i žrtve, iskustvom križa. Zabluda našega vremena je misao i uvjerenost da su oni koji su odgovorili na tvoj poziv pošteđeni patnja i nevolja te da su izuzeti od redovitih ljudskih iskustava i gubitaka, a upravo je suprotno. Tvoja ponuda: Hoće li tko za mnom? ne otklanja križ i teškoće, ali onima koji idu za tobom daješ dostatne snage za nošenje križa i za nadvladavanje teškoća.

Sestra Berchmana je rano ostala bez oca. Majka nije imala dostatne prihode kojima bi prehranila dvije kćeri. Sestra Krizinaje također rano ostala bez oca. Majka je sama podizala šestero djece. Sestra Jula je vrlo rano željela poći u samostan i tek je nakon mamine smrti ostvarila svoj poziv. Sestra Antonija jetakođer vrlo rano ostala bez oba roditelja. Suprotno iskustvima četiriju susestara s. Bernadeta je imala vrlo lijepo djetinjstvo koje nije bilo obilježeno tragedijama i gubitcima, ali je po naravi bila vrlo bojažljiva i plaha.

Unatoč svih gubitaka i trpljenja kojima su obilježeni njihovi životi niti jedna nije očajavala. Prihvaćanjem vlastitih života kao izazova, da po svojoj ustrajnosti i djelatnoj ljubavi  postanu što sličnije tebi, svome Zaručniku za kim su pošle, mogle su kasnije izdržati u vjernosti čak i najteže trenutke života: odvođenje u nepoznato i mučeničku smrt. Svjesne smo da se u ljudskome životu ništa ne događa odjednom. Svaka od nas kroči vlastitim putem. Sestra Jula i susestre nisu rođene kao blaženice i nisu bile predodređene za to, ali su u svom životu nastojale nositi svoj križ i ostati vjerne Božjem pozivu na što nas potiče i sv. Petar u svojoj poslanici: Kao što je svet onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svem življenju (usp. 1 Pt 1,15).

            Šutnja

Pripjev: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju! (PGPN, br. 102)

Iz psalma 40 (Ps 40, 2.4.7-10)

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim

i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

U usta mi stavi pjesmu novu,

slavopoj Bogu našemu.

Pripjev: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Žrtve i prinosi ne mile ti se,

nego si mi uši otvorio;

paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.

Tada rekoh: »Evo dolazim!

Pripjev: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

U svitku knjige piše za mene:

Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,

Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pripjev: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom

i usta svojih zatvoriti neću,

Gospodine, sve ti je znano.

Pripjev: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

            Šutnja

Prošnje

Gospodine, sada ti po zagovoru naših Blaženica želimo izreći svoje molitve i želje. Molimo te primih ih i usliši ti koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga.

1. Po zagovoru s. Berchmane, molimo te, osobito za sve roditelje, učitelje i odgojitelje, za sve one koji na bilo koji način sudjeluju u odgoju djece i mladih. U njihovoj odgovornoj službi podari im ljubavi i strpljivosti da bi djeci i mladima pomogli u nadvladavanju teškoća odrastanja i pronalaženja vlastitih životnih putova utemeljenih na neprolaznim vrjednotama.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

2. Po zagovoru s. Krizine, molimo te za sve koji se pripremaju za primanje svetih sakramenata, a osobito za sakrament svete pričesti. Daj da uvijek težimo nasititi se hranom nepropadljivom sa stola Tvoje riječi i Tvoga tijela.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

3. Po zagovoru s. Jule, molimo te za sve u Crkvi i svijetu kojima su povjerene vodeće službe i briga za druge kako bi u poniznosti i duhu služenja bili na korist i pomoć onima kojima su poslani i za koje su odgovorni.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

4. Po zagovoru s. Antonije, molimo te za sve radnike, za one koji jednostavnim poslovima zarađuju kruh za svoje obitelji. Da bude priznato i poštovano njihovo dostojanstvo te da budu svjesni da svakim svojim naporom i najmanjim doprinosom izgrađuju društvo i Crkvu te time pridonose napretku cijeloga ljudskog roda.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

5. Po zagovoru s. Bernadete, molimo te pomozi nam da prihvatimo sami sebe onakvima kakvi jesmo sa svim svojim darovima i nedostatcima, jer si nas ti takve stvorio, ali nam uvijek nudiš milost i sredstva duhovnoga rasta kako bi svoje živote usmjeravali prema promicanju istinskih vrjednota u Crkvi i svijetu.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

6. Po zagovoru bl. Drinskih mučenica, molimo te pošalji u vinograd svoje Crkve mnoge revne i vjerne mladiće i djevojke koji će po nesebičnom služenju doprinositi rastu i izgradnji Crkve te preobražavati lice Zemlje često nagrđeno mržnjom, zavišću, sukobima, lažima i nepravdom.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

7. Po zagovoru s. Jule i susestara molimo te za duh istinskoga zajedništva i sloge u našoj Družbi i u svim našim zajednicama,kako bismo kao jedno srce i jedna duša mogle u našemu vremenu činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!

8. Po zagovoru bl. Drinskih mučenica budi, Gospodine,milostiv svim pokojnicima, a napose svim sestrama, redovnicima i svećenicima koji se nisu bojali vjerodostojnim životom svjedočiti i riječju naviještati tvoju neizmjernu ljubav za čovjeka.

            Usliši, usliši, usliši, Bože, prošnje naše!


Divnoj dakle (PGPN, br. 264)

Blagoslovljen budi Bog (PGPN, br. 272)

Priredila: s. M. Tea Barnjak, FDC

  Novosti i događanja - Sve