11.03.2016.

Pjesma: Oče, mi ti se klanjamo (DGI, br. 124)

Gospodine Isuse, klanjamo se tebi ovdje prisutnom. Pred tobom smo u vjeri i s povjerenjem. Tvoja nas ljubav okuplja. Želimo ti zahvaliti za mnogobrojne darove i milosti kojima si svaku od nas obdario. Isuse, hvala ti za sve ono što imamo i jesmo. Tebi, svaka od nas i sve zajedno, u potpunosti pripadamo.Ti Isuse, raspoloži naša srca da bismo sve dublje pronicale tvoju prisutnost među nama u Presvetome sakramentu i sve više se otvarale daru tvoje ljubavi.

Večeras, u predvečerje blagdana naše Družbe, želimo boraviti s tobom u zahvalnosti jer si po odvažnoj i hrabroj ženi M. Franziski Lechner našu Družbu, prije 147 (ovisno o godini) godina, pozvao u život. Ona je zagledana u tvoju ljubav shvatila potrebe svoga vremena te je po uzoru na tebe htjela biti prava službenica i oruđe neizmjerne Očeve ljubavi koju si ti svijetu objavio. U tvome srcu Isuse ona je našla svoj stan. Najviše od svega čeznula je za tvojom blizinom, za tobom Gospodine Isuse. U tvoje Presveto Srce Majka Franziska je htjela staviti i sakriti sve svoje sestre, da u njemu budu zaštićene od svih navala, izazova i duha ovoga svijeta.

Šutnja

Iz evanđelja po Ivanu (Iv 15, 9-13.16-17)

»Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Pauza

Isuse, ti nas ljubiš onakve kakvi jesmo. Želiš da ostanemo u tvojoj ljubavi. Da bismo mogli ostati u tvojoj ljubavi trebamo čuvati zapovijedi. Ljubiti jedna drugu kao što nas ti ljubiš. To znači biti spremna dati život za druge. Zahtjevno je to, ali ti si nam pokazao ljubav do kraja, dao si nam primjer. I sam si ljubio Oca, ali i čuvao njegove zapovijedi. Pitamo se: Može li ljubav biti zapovijed? Može, jer je prije bila dar. Isuse, hvala ti za dar ljubavi. Pokazao si kako je ljubav zahtjevna jer prava ljubav podrazumijeva, a ne umanjuje dužnosti niti službe već dapače traži i više: zahtjeva sebedarje, otvorenost, izvršavanje zapovijedi i opsluživanje preuzetih obveza. Veličina ljubavi mjeri se predanjem-dati ono što sam i sama primila jer mi ionako ništa ne pripada do kraja. Zato sam pozvana: dati život, izložiti se, potrošiti život, uložiti ga. U vrevi vremena i svakodnevnih obveza često prečujemo tvoje riječi: Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Tvoj poziv upućen svakoj od nas je zapravo tvoj dar. Poziv je dar koji obvezuje jer nas uvijek podsjeća na Darivatelja – na tebe Isuse koji u svakome vremenu pozivaš radnike u Očev vinograd da nastave tvoje djelo spasenja. Pozivatelju naš, ti nas zoveš imenom i želiš da idemo i rod donosimo. Daj da svojim življenjem doprinosimo rastu i posvećenju cijeloga ljudskoga roda i donosimo plodove za vječnost.

Šutnja

Pjesma: Kao košuta – 1. kitica (DGI, br. 80)

Šutnja

Naša je Utemeljiteljica, još od rane mladosti, osjetila tvoj poziv i nastojala je čitavim svojim bićem na njega djelotvorno odgovoriti. Po tvome primjeru željela je biti službenica i oruđe neizmjerne Očeve ljubavi u svijetu. Tu je ljubav činila vidljivom pomažući kućnim pomoćnicama, siročadi, školskoj djeci, siromasima kao i svima kojima je konkretna pomoć bila potrebna. Život M. Franziske daje nam vrlo snažan poticaj kako živjeti vjerno. Vjerujemo da je mogla poduzeti tolika osnivanja, pomoću kojih je pomagala potrebitima svoga vremena,  jer je bila istinski povezana s tobom u Duhu Svetome. Pomozi i nama da u ovim trenucima oživi ta snaga Duha: Duha ljubavi i istine, Duha vjernosti i revnosti, Duha jakosti i odvažnosti. 

Gospodine Isuse, u neizmjernim dubinama svoje svete volje htio si naše postojanje, htio si da se po nama tvoja ljubav razlijeva ovim svijetom. Hvala ti za sva dobra kojima si po životu i djelu svoje službenice M. Franziske obdario svoju Crkvu, našu Družbu, djecu i mlade, stare i bolesne, zalutale i napuštene, siromašne. Daj da mi njezine duhovne kćeri, nastavljajući njezino djelo, nikada ne prestanemo svojim življenjem činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo. Obnovi nas Gospodine i pomozi nam da se vratimo svojoj prvoj revnosti, da započnemo s novom radošću i pomlađenom snagom živjeti za te, za siromahe i za Družbu.

Kratka stanka

Pjesma: Kao košuta – 2. i 3. kitica (DGI, br. 80)

 

LITANIJSKI ZAZIVI

Na zazive odgovaramo riječima:Oslobodi nas, Gospodine!

Od svakoga grijeha,

Od svakoga zla,

Od svakoga straha,

Od uskogrudne i zavidne ljubavi,

Od proračunatoga sebedarja,

Od lažne radosti,

Od krivog razumijevanja tvoje riječi,

Od okorjelosti srca,

Od odstupanja od tvoje zapovijedi,

Od bježanja od odgovornosti,

Od svake nejasnoće i zbunjenosti,

Od svakog oblika oholosti,

Oslobodi nas, Gospodine!

Na zazive odgovaramo riječima: Tebe, molimo usliši nas!

Da nas ohrabriš na putu vjere,

Da nas učvrstiš u redovničkome pozivu,

Da nam podariš otvoreno srce za tvoju riječ,

Da nas učvrstiš u nadi,

Da nas usavršiš ljubavi,

Da nas vodiš pravim putem,

Da nas trajno pratiš svojom milošću,

Da nas učiniš postojanima u vjernosti,

Da nas učiniš hrabrima u svjedočenju pred svijetom,

Da nas blagosloviš svojim mirom,

Tebe, molimo usliši nas!


Pjesma:Hvaljen budi (DGI, br. 61)

            Blagoslovi Gospodine austrijsku provinciju Majke Divne!

            Blagoslovi Gospodine češku provinciju Bezgrešnog Srca Marijina!

            Blagoslovi Gospodine mađarsku viceprovinciju Naše drage Gospe Mađarske!

            Blagoslovi Gospodine poljsku provinciju Majke Božje Čestohovske!

            Blagoslovi Gospodine slovačku provinciju Majke Božje žalosne!

            Blagoslovi Gospodine američku provinciju Presvetog Trojstva!

            Blagoslovi Gospodine englesku viceprovinciju Svete Obitelji!

            Blagoslovi Gospodine sjeverno-brazilsku provinciju Gospe Sniježne!

            Blagoslovi Gospodine južno-brazilsku provinciju Marijinog navještenja!

            Blagoslovi Gospodine našu provinciju Božje Providnosti!

            Blagoslovi Gospodine međuprovincijsku misijsku postaju u Ugandi!

            Blagoslovi Gospodine Vrhovnu upravu Družbe i sve članice zajednice Generalne kuće!

 

PROŠNJE

1. Otkupitelju naš, večeras ti na poseban načinzahvaljujemo za život i djelo Majke Franziske. Učila nas je da budemo tebi zahvalne, jer nam ti daješ sve i sve je tvoj dar. Najveći dar nam je naša Družba koja se tvojom milošću razgranala na sve strane svijeta. Zahvaljujemo ti iz dubine srca i molimo te blagoslovi našu Družbu, svaku članicu. Pomozi nam Gospodine da u svojim različitostima budemo jedno srce i jedna duša tebi na slavu!

P: Gospodine, pomozi nam…

2. Otkupitelju naš, zahvaljujemo ti večeras za svaku pojedinu sestru naše Družbe, Provincije i zajednice kao i za sve postulantice i kandidatice. Zahvaljujemo ti za svaku Kći Božje ljubavi koja se odazvala tvome pozivu i svoj život potpuno predala tebi. Daj da svaka od nas svakim danom sve više bude službenica i oruđe tvoje ljubavi u današnjemu svijetu!

P: Gospodine, pomozi nam…

3. Otkupitelju naš, zahvaljujemo ti za sve siromahe i potrebne u kojima je Majka Franziska mogla služiti i ostvarivati tvoj plan koji si ti imao sa svakim od njih. Zahvaljujemo Ti za sva djela ljubavi, milosrđa i služenjakoja danas po tvojoj milosti čine naše sestre posvećene raznim djelima apsotolata. Neka u nama ne nestane revnosti i žara ljubavi prema braći ljudima.

P: Gospodine, pomozi nam…

4. Otkupitelju naš, ti u svakome vremenu pozivaš muškarce i žene da te izbližega slijede prihvaćajući život zajedništva po zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti. Blagoslovi mladiće i djevojke koji u krilu naših obitelji i naših zajednica iskreno i radosno prihvaćaju tvoj dar svećeničkog i redovničkog poziva. Molimo te, pozovi u našu Družbu mnoge djevojke koje će nastaviti djelo Družbe, pridonositi rastu Crkve i raditi na posvećenju svijeta.

P: Gospodine, pomozi nam…

5. Otkupitelju naš, molimo te za muškarce i žene, za sve naše suradnike i simpatizere, da se ,nadahnjeni duhovnošću i karizmom naše Družbe i ražareni kršćanskim duhom, posvete djelima apostolata te u svijetu budu poput kvasca.

P: Gospodine, pomozi nam…

6. Otkupitelju naš, zahvaljujemo Ti za sve dobročinitelje Družbe žive i pokojne. Za one koji su pomagali Majci Franziski u samim počecima osnivanja Družbe. Zahvaljujemo Ti i za sve naše dobročinitelje koji nam danas pomažu na bilo koji način. Molimo te, obdari ih svakim dobrom duše i tijela.

P: Gospodine, pomozi nam…

7. Otkupitelju naš, na  poseban način zahvaljujemo ti za naše pokojne sestre. One su se tijekom života po molitvi, radu i svjedočenju ugrađivale u život Crkve i Družbe. Po svojoj milosrdnoj ljubavi pridruži ih mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave.

P: Gospodine, pomozi nam…

 

ZAVRŠNA MOLITVA

Presveto Trojstvo, blaženo i blagotvorno, učini blaženima svoje sinove i svoje kćeri koje si pozvao da ispovijedaju veličinu tvoje ljubavi, tvoje milosrdne dobrote i tvoje ljepote.

Oče Sveti, posveti sinove i kćeri koji su se posvetili Tebi, radi slave tvoga imena. Prati ih svojom snagom, da mognu svjedočiti da si Ti početak svega, jedini izvor ljubavi i slobode. Zahvaljujemo Ti za dar posvećenoga života, koji u vjeri traži Tebe i u svomu općemu poslanju poziva sve da idu prema Tebi.

Spasitelju Isuse, Utjelovljena Riječi, kao što si povjerio svoj oblik života onima koje si pozvao, nastavi privlačiti k Sebi osobe koje, za čovječanstvo našega vremena, trebaju biti čuvari milosrđa, pretkazivanje tvoga povratka, živi znak dobara budućega uskrsnuća. Neka ih nikakva nevolja ne odijeli od Tebe i od tvoje ljubavi!

Duše Sveti, Ljubavi izlivena u srca, koji ulijevaš u pameti milost i nadahnuće, vječni Izvore života, koji brojnim karizmama privodiš do­vršenju Kristovo poslanje, mi Te molimo za sve posvećene osobe. Ispuni njihovo srce dubokom sigurnošću da su predodabrani da ljube, hvale i služe. Daj da okuse tvoje prijateljstvo, ispuni ih svojom radošću i svojom utjehom, pomozi im da nadvladaju trenutke poteškoća i da se nakon padova s pouzdanjem ponovno dignu, učini ih zrcalom božanske ljepo­te. Daj im hrabrost da se uhvate ukoštac s izazovima našega vremena i milost da donose ljudima dobrotu i čovjekoljublje Spasitelja našega Isusa Krista.

(Vita consecrata, br. 111)

 

Divnoj dakle (PGPN, br. 264)

Blagoslovljen budi Bog (PGPN, br. 272)

Priredila: s. M.Tea Barnjak, FDC

  Novosti i događanja - Sve