s. Katarina Pendeš, FDC    17.06.2023.

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih…

Tada reče svojim učenicima,: „Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ Danas u Matejevom evanđelju promatramo poslanje Isusovih učenika u propovijedanju i navještaju Kraljevstva Božjega i to s vlašću da ozdravljaju i imaju moć nad nečistim dusima. Isus svoju moć
predaje učenicima, dakle i drugi imaju ulogu u širenju Radosne vijesti koja se počinje širiti poslanjem učenika.

Zanimljivo je primijetiti kako Isus prvenstveno svoje apostole šalje Židovima, poslanje je prvotno bilo upravljeno njima, budući da je Matej bio evanđelist koji je pisao židovskoj zajednici, ali isto tako se to poslanje preko apostola širi na sve, te će Božja poruka spasenja biti upućena svakom čovjeku, što će Isus pred uzašašće i poručiti riječima „učinite mojim učenicima sve narode.“ „Približilo se kraljevstvo nebesko!“ Isusovim dolaskom Kraljevstvo nebesko postalo je blisko čovjeku i svijetu, došlo je i širi se, raste, djeluje i razvija se, a kršćani su oni koji se trude da ono dopre do svakog čovjeka, da bude sila koja mijenja svijet, koja vodi Bogu, koja čini sve novo.

Dakle poslanje je svakog Isusovog učenika da ide i svjedoči o Kraljevstvu Božjem, toj dinamici koja se razvija sve do onog časa kad će Bog biti sve u svemu, a mi, kao oni koji su poslani u svijet, trebamo se zauzimati da ta Radosna vijest bude svakom čovjeku dostupna, da se iz naših postupaka i iz našeg života i služenja očituje tko je i kakav je naš Bog. Pođimo dakle u svijet uvijek sa željom da se Riječ Božja – Isus Krist, može susresti sa svakim koga mi sretnemo, budući da smo besplatno primili, besplatno i dajmo.

  Novosti i događanja - Sve