s. M. Tea Barnjak, FDC    01.03.2017.

Djelovanje sestara u Zapolju (1966. - 2009.)

Kratki prikaz pastoralnog djelovanja sestara Kćeri Božje ljubavi Provincije Božje providnosti u župi Zapolje
(prema Kronici rada sestara u župi Zapolje)

Sestre Kćeri Božje ljubavi stigle su u Zapolje 1966. i u ovoj su župi djelovale sve do 30. kolovoza 2009. Nakon sestara ubrzo su stigli oci franjevci Provincije sv. Ćirila i Metoda. U sestarskoj Kronici stoji podatak da je župa otvorena 25. 9. 1966., a 20. 5. 1969. iskopani su temelji za crkvu. Može se reći da je, prema zapisima sestara, suradnja sestara i franjevaca tijekom tih desetljeća bila jako dobra te da su nastojali ujedinjenim snagama odgovoriti na potrebe župe i vjernika.

Tijekom 43 godine prisutnosti u župi je djelovalo, u kraćim ili duljim vremenskim razmacima, 29 sestara. Prva je u Zapolje stigla s. M. Julija Martinović koja je započela rad s mladima i djecom. Godine 1968. odlazi s. M. Julija, a dolaze s. M. Magda Kamenar, kao već starija, s. Kazimira Matanović, kao kuharica, a njima se ubrzo, zbog rasprostranjenosti župe i velikog broja djece, pridružuje s. M. Branimira Prcela, katehistica i orguljašica koja je vodila pjevanje i sviranje te je pomagala u kućanstvu. Ove tri sestre tvorile su prvotnu zajednicu. U početku su u Zapolju bile po tri sestre, a kasnije po dvije - kuharica i katehistica i orguljašica.

Na početku su sestre stanovale u privatnoj kući koja je bila vlasništvo gosp. Marije Hrupec. Kasnije su se odselile u kuću jedne obitelji dok se za njih ne izgradi kuća. Sestre su se u kuću, namijenjenu za njih, a koja je bila smještena između župne kuće i crkve, uselile 1. svibnja 1974. Na župnome su stanu sestre pomagale samo povremeno jer su župno domaćinstvo vodili roditelji o. Branka Koseca, župnika. Po odlasku roditelja o. Branka sestre su preuzele brigu i o župnom domaćinstvu.

Po dolasku u Zapolje sestre su, sve do odlaska, vodile vjeronauk, pjevanje i sviranje, brinule su o crkvi, sakristiji, crkvenome rublju i imale brigu za župno domaćinstvo i održavanaje župne kuće. Tijekom svih godina djelovanja pripremale su djecu za primanje sakramenta Prve sv. pričesti i Svete potvrde. Često su, o raznim blagdanima, s djecom i mladima pripremale priredbe i organizirale akademije. Osim toga sa župljanima su odlazile na razna hodočašća u poznata marijanska svetišta (Marija Bistrica, Trsat), na proslave velikih jubileja (npr. Branimirova godina) te na nacionalne kongrese (NEK u Mariji Bistrici).

U Kronici su sestre revno bilježile sva događanja u župi i na filijalama: proslave zaštitnika župe, Zahvalne nedjelje, obilježavanje spomena sv. Nikole, proslavu Božića, Velikog tjedna i Uskrsa, posjećenost velikih ispovijedi, održavanje svetih misija, obilježavanje Majčinog dana, godišnje župsko klečanje, slavlje Prve svete pričest, Svete potvrde, razne trodnevnice u župi, posjete franjevačkih bogoslova i sjemeništaraca te naših novakinja i kandidatica, posjete naših i fratarskih poglavarica i poglavara, susrete za djevojke, itd. Također su pisale kratke osvrte na navedene blagdane i događaje. Osim toga često su bilježile i koliko je ljudi bilo prisutno na sv. misi, kakvo je bilo vrijeme te kakvo je raspoloženje vladalo. Iz svega se dade iščitati da je župa u Zapolju bila pastoralno vrlo živa te da su sestre imale dovoljno pastoralnih, kućnih, a kasnije i školskih obveza i dužnosti.

Sestarska Kronika svjedoči i o vrlo živoj i dobroj suradnji između sestara u Zapolju i Dragaliću, gdje su također djelovale naše sestre. Često su jedne drugima dolazile na ispomoć tijekom većih proslava, kirvaja, velikih ispovijedi ili za neke priredbe. Osim toga sestre su se često okupljale i na zajedničke duhovne obnove kako bi predahnule od svagdašnjih obveza i skupile snagu za nove izazove.

U Kronici stoji zapisano da su se sestre već od početka djelovanja u Zapolju osjećale vrlo prihvaćeno od ljudi, da su ih ljudi voljeli. Ali i sestre su voljele ljude i natojale su im to na razne načine pokazati i posvjedočiti. Osjećale su otvorenost i širinu svojih Slavonaca. Kao što sve u životu ima svoj početak i kraj tako je i s djelovanjem sestara u Zapolju. Sestre su došle u župu davne 1966., a napustile su je 2009. Bile su to godine tijekom kojih su različite sestre, svaka sa svojim karakterom i sposobnostima, nastojale požrtvovnim radom služiti vjernicima župe Zapolje. Ta je požrtvovnost na osobit način došla do izražaja u radu s djecom i mladima, u susretima s odraslima, bolesnima i potrebitima, u trudu oko izgradnje međuljudskih odnosa. U svemu svome djelovanju u Zapolju sestre Kćeri Božje ljubavi nastojale su, vjerne motu Službenice Božje M. Franziske Lechner, utemeljitece Družbe, činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo.

 

Popis sestara Kćeri Božje ljubavi koje su djelovale u Zapolju (1966. – 2009.)

s. M. Julija Martinović (15. 1. 1899. – 7.9. 1980.) – radila s mladima i djecom
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1966. do 1968.

s. M. Magda Kamenar (17. 8. 1900. – 15. 5. 1992.) – pomagala u kućnim poslovima, stigla kao već starija sestra
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1968. do 1981.

s. M. Kazimira Matanović (5. 8. 1909. -6. 4. 1997.) - kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1968. do 1979.

s. M. Branimira Prcela – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1968. do 1972.

s. M. Vjekoslava Špiljak – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1972. do – 1974.
(24. lipnja 1989. prešla u Red bosonogih karmelićanki)

s. M. Ines Bagarić – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1974. do 1982. te od 1994. do 1996.

s. M. Ancila Bandić – obavljala kućne poslove
vrijeme boravka u župi Zapolje: pola godine tijekom 1979.

s. Ruža Pavić – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1979. do 1981.

s. M. Mirta Petričušić – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1981. do 1982.

s. Martina Abijanac (24. 6. 1910. – 16. 7. 2004.) – pomagala u kuhinji
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1981. do 1982.

s. M. Silvija Nikolić - katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1982. do 1983.

s. Marcela Batinić – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1983. do 1988.

s. M. Željka Barišić – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1983. do 1985.

s. M. Danka Jurčević (29. 1. 1950 – 30. 9. 1996.) – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1986. do 1987.

s. M. Marinela Garić – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1987. do 1988.

s. M. Vitomira Rezo – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1988. do 1989.

s. M. Franciska Kola – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1988. do 1991.

s. Kata Trbara – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: 20. 8. 1989. – 1. 9. 1990. - kuharica

s. M. Silva Samardžić – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1990. do 1991.

s. M. Mateja Radman – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1991. do 1994.

s. M. Andrijana Bosilj – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1991. do 1994.
2011. istupila iz Družbe Kćeri Božje ljubavi prešla i stupila u novoosnovanu redovničku zajednicu Euharistijske službenice Srca Isusova i Marijina

s. M. Livija Šimić – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1994. do 1996.

s. M. Mirka Krajinović – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1996. do 1998. te od 2004. do 2008.

s. M. Leopoldina Đurić – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1996. do 2006.

s. M. Vladimira Matan – kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 1998. do 2004.

s. M. Berta Antunović – katehistica i orguljašica
vrijeme boravka u župi Zapolje: kratko vrijeme (oko 3 mj.) tijekom 2006.

s. M. Kruna Vrkašević – katehistica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 2006. do 2007.

s. M. Veronika Šaban – katehistica, orguljašica i sakristanka
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 2007. do 2009.

s. Melita Kolar - kuharica
vrijeme boravka u župi Zapolje: od 2008. do 2009.

 

Izvor: s. M. Tea BARNJAK, FDC, Kratki prikaz pastoralnog djelovanja sestara Kćeri Božje ljubavi Provincije Božje providnosti u župi Zapolje (prema Kronici rada sestara u župi Zapolje), u: Miroslav PAULIĆ (prir.), 50 godina Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja. 1966. – 2016., Zapolje, 2016.

  Novosti i događanja - Sve