Siromaštvo i za ‘za siromahe’ u životu i duhovnom iskustvu Majke Franziske Lechner

s. M. Ozana Krajačić, Siromaštvo i 'za siromahe'  u životu i duhovnom iskustvu Majke Franziske Lechner

Knjiga, prijevod doktorske disertacije, s. M. Ozane Krajačić „Siromaštvo i 'za siromahe' u životu i duhovnom iskustvu Majke Franziske Lechner“ pisana je jezikom koji je svima pristupačan te potiče na preispitivanje Bogu zavjetovanog siromaštva u svjetlu karizme Majke Franziske Lechner, nasljedujući Krista, koji je sebe osiromašio radi bližnjega.
Sestra Slavica Buljan knjigu je nazvala  “hvalospjevom o siromaštvu Majke Franziske Lechner.”

Cilj knjige nije povijesni ili kronološki prikaz osnutka i razvoja Družbe i karitativnih djela Utemeljiteljice, nego se, kao što je vidljivo iz naslova, ograničava na jedan aspekt njezina bogatog života kojemu se prilazi iz posebne perspektive.
Iščitava se njezin život i izvorno nadahnuće iz perpektive siromaštva i životnog projekta za siromahe izraženog u drugom, odnosno središnjem dijelu gesla Družbe.

Autorica svoju knjigu završava riječima: "Karizma Družbe Kćeri Božje ljubavi sadrži i očituje ista obilježja božanske ljubavi koja su u Trojedinom Bogu. Siromaštvo je samo drugo lice ljubavi.
Ono je bitna i nerazdjeljiva sastavnica ljubavi Boga koji je, iz ljubavi i radi ljubavi, postao siromašan da nas obogati. (usp. 2 Kor 8,9)"
Neka svim čitateljima ove riječi budu na poticaj i ohrabrenje.

Izdavač:
Provincija Božje providnosti
Kćeri Božje ljubavi
Nova ves 16,
HR - Zagreb 10 000

Za narudžbu obratite se na: kbljubavi@gmail.com

Galerija slika:

  Naša izdanja - Sve