Okružnice Majke Franziske Lechner

OKRUŽNICE Majke Franziske Lechner, utemeljiteljice Družbe Kćeri Božje ljubavi

Vrijeme zahvalnih slavlja naše Družbe i Provincije (150. obljetnica osnutka Družbe i 100. obljetnica postojanja Provincije Božje providnosti) iznjedrilo je, nakon više od trideset godina od prvog izdavanja na hrvatskom jeziku, okružnice utemeljiteljice Majke Franziske Lechner u novom revidiranom i dopunjenom izdanju.
Okružnice su, uz Kroniku Družbe, Statute iz 1871. i Pravila sastavljena u prvim godinama postojanja Družbe, izvori u kojima nam postaje bližom i jasnijom Utemeljiteljičina izvorna zamisao, ideja o Družbi i njezinu poslanju u Crkvi i svijetu.
One nam oslikavaju put Majke Franziske: često prepun prepreka, neizvjesnosti i rizika, ali i opipljive Božje prisutnosti i providnosti.

Za ostvarenje ovog djela uz mnoge koji su doprinijeli svojim radom, zaslužne su i s. Bernarda Horvat te s. M. Tea Barnjak koje su uložile velik trud u usklađivanje postojećeg hrvatskog teksta s njemačkim orginalom.

Izdavač:
Provincija Božje providnosti
Kćeri Božje ljubavi
Nova ves 16,
HR - Zagreb 10 000

  Naša izdanja - Sve