Raspeti

Utemeljiteljica, Majka Franziska Lechner, od svoga djetinjstva gajila je pobožnost prema Raspetome. U obiteljskoj kući, u Edlingu, visio je veliki križ pred kojim je ona već kao djevojčica klečala, promatrala Spasitelja koji trpi iako još nije mogla shvatiti pravi smisao njegove patnje. Promatrajući često Isusovo probodeno Srce upoznala je njegovu neizmjernu ljubav i poklanjala ju drugima. Poputu Majke Franziske i mi želimo nasljedovati ovu „raspetu ljubav“ i iz ljubavi prema Bogu vršiti djela ljubavi prema čovjeku. Djelovanje iz ljubavi i trajna raspoloživost za Božje planove najbolje pokazuju značenje našega imena.

  Elementi duhovnosti - Sve