Presveto Trojstvo

Kćeri Božje ljubavi pozvane su od Oca, posvećene od Duha Svetoga i poslane od Sina da nasljeduju na radikalniji način Krista i tako sudjeluju u njegovu poslanju ljubavi. Međusobna ljubav triju božanskih osoba izvor je i uzor naše međusobne ljubavi te temelj našeg zajedništva. Savršenu ljubav koja vlada između Oca, Sina i Duha Svetoga nastojimo učiniti vidljivom u svijetu na taj način što same tvorimo zajednice u kojima vlada ljubav. Mi, Kćeri Božje ljubavi svojim životom i djelovanjem želimo ljudima svjedočiti blagu i nježnu ljubav Boga Oca, otkupiteljsku snagu i ljubav Boga Sina te radost i nadu Duha Svetoga.

Od samih početaka Družbe Utemeljiteljica jena sestre često zazivala blagolsov trojedinoga Boga: "Neka vas blagoslovi svemogući Bog Otac blagoslovom, kojim je sva stvorenja u stvaranju blagoslovio. Neka vas blagoslovi Isus Krist, sin vemožnoga Boga, blagoslovom koji je on dao svijetu za vrijeme svog uzašašća i po svojoj ruci proširio na cijelo čovječanstvo. Neka vas blagoslovi Bog Duh Sveti blagoslovom kojim je on blaženu Majku Božju i cijelo kršćanstvo blagoslovio. Blagoslov Svevišnjega neka počiva nad vama - neka vas prati na svim vašim putevima i neka vas dovede u vječni život. Amen.

Majka Franziska zagledana u Presveto Trojstvo željela je da njezine duhovne kćeri budu uvučene u trojstveni život na način da budu dobre Očeve kćeri, vjerne zaručnice Kristove i vrijedne suradnice Duha Svetoga.

 

AMBLEM – znak pripadnosti Družbi simbol je Trojstvene ljubavi

Amblem Družbe, simbol je imena Kćeri Božje ljubavi. Na njemu je istaknut križ čija vertikalna greda gore i dolje ima trokutasti oblik. Promatrajući ga dulje pomišljamo na trojedinoga Boga koji svojom ljubavlju obasjava ovaj svijet, koji je kao druga božanska osoba postao čovjekom da nas otkupi i koji će kao Duh Sveti uvijek ostati među ljudima. Križ počiva na kružnom obliku na kojem se naziru tri kruga koji kao da se kreću i ulaze jedan u drugi ukazujući nam na unutarnju tajnu Presvetog Trojstva: Otac ljubi Sina, a Sin ljubi Oca ljubavlju koja je postala osobom u Duhu Svetom.

Mi, Kćeri Božje ljubavi, kao i svi ljudi, uključene smo u međusobnu ljubav božanskih Osoba. Nastojimo, ispunjene milošću od Oca po Sinu u Duhu Svetome u sadašnjosti ispuniti, i u budućnosti prenositi poslanje ljubavi koje je prije nas živjela i povjerila nam naša Utemeljiteljica.

  Elementi duhovnosti - Sve