s. M. Milka Srša, FDC    20.04.2021.

Slavlje predaje obnovljenih Konstitucija u Splitu

U četvrtak, 15. 4. 2021., u  samostanu Majke Divne u  Splitu, upriličeno je slavlje predaje obnovljenih Konstitucija i Generalnog Direktorija.

Nakon klanjanja Presvetom Oltarskom Sakramentu i molitve Večernje, sestre su sudjelovale pjesmom i čitanjem tekstova koje je pripremila s. M. Pia Herman.
Na kraju je s. M. Milka Srša, kućna predstojnica, uručila Konstitucije svakoj sestri.
Slavlje je završilo himnom Čuj me svijete čitavi.

 

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve