"ÚTULOK SVÄTÉHO JOZEFA“

Halenárska č. 8
SK – 917 01 TRNAVA
Tel.: (00421-33) 5515304
E-Mail: provincialatfdc@gmail.com
www.marianky.sk

KLÁŠTOR "HUBERTINUM“

SNP 13
SK – 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE
Tel.: (034) 7794190
E-Mail: velkelevarefdc@gmail.com

KLÁŠTOR "BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO“

Jánošíkova č. 6
SK – 811 04 BRATISLAVA
Tel.: (02) 54777008
E-Mail: bratislavafdc@gmail.com

KLÁŠTOR "NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE"

Námestie Slobody č.13
SK – 971 01 PRIEVIDZA
Tel.: (046) 5425489
E-Mail: prievidza.marianky@gmail.com

KLÁŠTOR "SVÄTEJ TEREZKY"

Farská č. 1
SK – 071 01 MICHALOVCE
Tel.: (056) 6431953
E-Mail: michalovcefdc@gmail.com
Web: www.marianky.sk/skolka

KL. "KRÁĽOVNEJ ANJELOV"

Námestie Padlýchhrdinov, č. 30
SK – 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Tel.: (02) 45646107
E-Mail: ivankafdc@gmail.com

KLÁŠTOR "KOŠICKÝCH MUČENÍKOV"

Omská č. 31
SK – 040 01 KOŠICE
Tel.: (055) 6250798
E-Mail: kosicefdc@gmail.com

KLÁŠTOR "SVÄTÉHO AUGUSTÍNA"

Hviezdoslavova 23/41
SK-965 01 ŽIAR nad HRONOM
Tel.: (045) 6726161
E-Mail: ziar.marianky@gmail.com

  Prisutne u svijetu - Sve