SAMOSTAN "MAJKE FRANCISKE LECHNER"

Motrat e Nderit
Kisha Katolike
LAÇ
Telefax.: 00355-53-222241

SAMOSTAN "SV. TEREZIJE OD DJETETA ISUSA"

Rruga Leke Dukagjini 34
Lagja Vojo Kushi
SHKODËR
Tel.: 00355- 22-246914

SAMOSTAN "SV. JOSIPA"

Vaso Pasha 5
Ndoc Mazi
SHKODËR
Tel.: 00355-22-245259
E-Mail: shjozefi@yahoo.com

SAMOSTAN "PRESVETOG SRCA ISUSOVA"

Kuvendi Zemra e Krishtit
Kisha Katolike
GRUDA RE
Tel.: 00355-26-220492
E-Mail: zemrakrishtit@gmail.com

SAMOSTAN "SV. AUGUSTINA"

Bulevardi Zhan D’Ark – K.P. 2422
TIRANË
Tel.: 00355-42-232082

  Prisutne u svijetu - Sve