08.03.2016.

Drinske mučenice – primjeri za nasljedovanje

Odgojno – obrazovno postignuće:

 • upoznati sudionike sa životom i mučeničkom smrću Drinskih mučenica


Zadatci:

 • sudionici pomoću igre asocijacija iznose svoje mišljenje o svecima i blaženicima
 • radom u grupama, iznošenjem rezultata rada te izradom osobnoga dokumenta sudionici se upoznaju sa svakom sestrom Mučenicom
 • sudionici pismeno izriču u čemu im sve Drinske mučenice mogu biti primjer


Metodički sustav:

 • Heuristički s elementima predavačkog

Oblici rada:

 • frontalni
 • individualni
 • grupni


Mediji komuniciranja:

 • biografski podatci sestara Mučenica (iz biltena ili iz neke od postojećih knjiga)
 • papiri s natuknicama za izradu osobnoga dokumenta
 • papir i olovka
 • računalo i projektor

 

TIJEK SUSRETA

1. MOLITVENO – MEDITATIVNI POČETAK

Krist više nema ruku.

Ima samo naše ruke da bi danas činio svoja djela.

Krist više nema nogu.

Ima samo naše noge da bi danas išao ljudima.

Krist više nema glasa.

Ima samo naš glas da bi danas govorio o sebi.

Krist više nema snage.

Ima samo našu snagu da bi ljude priveo k sebi.

Krist više nema Evanđelja koje bi ljudi još čitali.

Jedino Evanđelje koje ljudi danas još čitaju jesu naše riječi i djela.

(NN)

Može se dodati još neka spontana molitva koja bi se nadovezivala na ovu.

Slava Ocu ....

 

2. MOTIVACIJA

Nakon uvodne molitve (ili eventualnog uvodnog upoznavanja) najaviti igru asocijacija koja će nas uvesti u temu.

Igru asocijacija je moguće igrati na više načina:

1. na ploču se nacrta tablica podijeljena na polja, sudionici biraju određeno polje, a voditelj uizabrano polje upiše određeni pojam;

2. određene pojmove ispisati s jedne strane papira, a s druge strane papira napisati oznakeA1, A2,... i pričvrstiti ih na ploču pomoću magnetića te okretati na drugu stranu;

3. pomoću PPS prezentacije

 

 

Beethoven

Višnjić

Kostelić

Škoro

 

 

 

 

Haydn

Filipović

Vlašić

Cetinski

 

 

 

 

Mozart

Mlikota

Šuker

Grašo

 

 

 

 

Vivaldi

Begović

Ljubičić

Badrić

 

 

 

 

SKLADATELJI

GLUMCI

SPORTAŠI

PJEVAČI

 

 

 

 

ZVIJEZDE

 

 

 

 

 

 

Budući je konačno rješenje za ovu igru asocijacija poprilično teško pogoditi najavi se druga asocijacija čije je konačno rješenje identično prvoj. Bilo bi dobro odigrati obje asocijacije da se, iako je konačno rješenje isto, uoči razlika značenja.

plavo

mračna

Zemlja

prostranstvo

sunčano

gluha

Jupiter

rakete

tmurno

nakon dana

Mars

galaksija

oblaci

dan - ...

Venera

beskraj

NEBO

NOĆ

PLANET

SVEMIR

ZVIJEZDE


3. NAJAVA TEME

Sa sudionicima pomoću poticajnih pitanja povesti razgovor o zvijezdama kao nebeskim tijelima i zvijezdama kao poznatim osobama:

Za što nam služe zvijezde? U Bibliji piše da je Bog stvorio zvijezde da nam osvjetljuju noć i na neki način pokazuju put. Zamislite samo da se u noći izgubite ili nađete na brodu na moru, na koji se način možete orijentirati? Pomoću zvijezde Sjevernjače i zviježđa Velikog i Malog medvjeda.

Sjetite se kako su Mudraci s Istoka pronašli novorođenoga Isusa.

A za što nam služe estradne zvijezde? Što nekome tko se npr. bavi nekim sportom, znači neki poznati sportaš? Poznati i popularni pjevač ili sportaš ili glumac ili ... nekome može biti uzor i primjer što je potrebno činiti, kako živjeti, kako se truditi da bi se došlo do određenoga cilja. Što mislite, tko su nama kršćanima zvijezde odnosno uzori i primjeri kako trebamo živjeti kao kršćani? (Razgovorom navesti sudionike na zaključak tko su to sveci i blaženici.) A tko su to sveci? Kako se postaje svetim? Je li svetost nečiji privilegij ili....?

 

 • Ako vrijeme dozvoljava i ovisno o dobi sudionika može se ukratko objasniti postupak beatifikacije i kanonizacije: nekoliko godina nakon smrti katolika koji je živio uzornim kršćanskim životom te umro na glasu svetosti, mjesni biskup, tj. biskup u čijoj je biskupiji ta osoba umrla, možeprikupiti sve podatke i svjedočanstva koja dokazuju da je ta osoba živjela uzornim životom i da je ljudi smatraju svetom. Sav prikupljeni materijal šalje u Rim Kongregaciji za kauze svetaca, gdje skupina teologa brižno pregledava, ispituje,provjerava, proučava sav prikupljeni materijal. To je dugotrajan i detaljan postupak. Da bi netko mogao biti proglašen blaženim, potrebno je dase po njegovom zagovoru dogodi čudo koje će biti medicinski (ako je riječ o ozdravljenju) ili na neki drugi način dokazano. Tada Papa odobrava proglašenje toga Sluge Božjega blaženim. Da bi se Blaženika proglasilo svetim, potrebno je da se po njegovu zagovoru dogodijoš jedno dokazano čudo. Nakon što je i to čudo dokazano Papa daje dozvolu da se toga Blaženika proglasi svetim.

 

Znate li vi kojega sveca? Jeste li kada čuli ili čitali životopis nekog sveca? Kojeg? (Može im se pokazati i PPS prezentacija sa slikama i imenima svetaca i blaženika. Na posljednjem su slajdu slike Utemeljiteljice i Drinskih mučenica, što onda može biti daljnji korak u radu.)

Danas ćemo upoznati pet časnih sestara koje će uskoro biti proglašene blaženima / koje su nedavno proglašene blaženima.

 

4. ISTRAŽIVAČKI RAD U SKUPINAMA

Koje su to časne sestre otkrit ćete sada tako što ćete se podijeliti u pet radnih skupina. Svaka će skupina dobiti kratki životopis jedne sestre, a vaša je zadaća da ga pročitate i pomoću radnoga lista napravite „osobnuiskaznicu“ pojedine sestre. Poslije toga ćete tu iskazni-cu predstaviti drugima (vidi prilog!).

 

5. IZNOŠENJE REZULTATA RADA I NADOPUNJAVANJE

Pozvati predstavnika svake skupine da iznese rezultate rada, tj. da predstavi po jednu sestru Mučenicu.

Nakon toga poticajnim pitanjima vidjeti što je zajedničko svim sestrama (to u natuknicama zapisivati na ploču) i sudionike upoznati sa samim događajem i smrću sestara Mučenica.

Jeste li primijetili da ove sestre imaju nešto zajedničko. Što je to? Kojoj su redovničkoj zajednici pripadale? Gdje su živjele (za vrijeme Drugog svjetskog rata)? Kada su odvedene iz svoje redovničke kuće i kamo? Kada su umrle? Gdje im je grob?

Vidimo da im je zajedničko to da je svih pet sestara pripadalo Družbi Kćeri Božje ljubavi, da su živjele na Palama i da su 11. prosinca 1941. nasilno odvedene iz svoga samostana te da su ponijele mučeničku smrt.

 

 • Izlaganje može biti praćeno PPS prezentacijom.

 

Godine 1911., na Palama su sestre otvorile „Marijin dom” koji je trebao biti oaza za oporavak bolesnih sestara. U Palama su držale osnovnu školu i pomagale svima bez obzira na vjeru i narodnost. Marijin dom postao je poznat po dobrim djelima prema svima potrebitima, zbog čega je ubrzo prozvan „gostinjcem siromaha”.

Drugi svjetski rat bio je u istočnoj Bosni posebno tragičan. Godine 1941. došlo je do najvećega mogućega zla za jednu zemlju: do građanskoga rata. Ustao je narod protiv naroda, vjera protiv vjere, selo protiv sela i čovjek protiv čovjeka. Građanski rat u Bosni nije razdijelio i zavadio samo pripadnike istoga naroda i iste vjere, već i djecu iste majke. Bilo je bezbroj primjera da su se dva rođena brata našla u dvije protivničke vojske.

U tim i takvim okolnostima 1941. na Palama je živjelo zajedno pet sestara različite dobi, različitoga mentaliteta i kulture i različite nacionalnosti. Bile su to: s. M. Jula Ivanišević, s. M. BerchmanaLeidenix, s. M. KrizinaBojanc, s. M. Antonija Fabjan i s. M. Bernadeta Banja. Ovih pet sestara je, kao što smo već i rekli, živjelo i djelovalo na Palama sve do 11. prosinca 1941.,kada je njihovo ljudsko redovničko djelovanje nasilno prekinuto.

Dana 11. prosinca 1941., u kasno poslije-podne, začula se pucnja va, vika i grubo lupanjena vratima samostana. Grupa vojnika je nasilno upala u kuću i istjerala sve van, na snijeg. U tome trenutku na dvorištu pojavila s. Jula, koja je toga dana otišla nabaviti brašno u centar Pala. Na veliko čuđenje vojnika nije pobjegla nego se pridružila svojim sestrama.

Nekoliko trenutaka kasnije svih pet sestara, zajedno sa svećenikom Meškom koji je boravio kod sestara, odvedeno je u pravcu Sjetline, zatim Goražda, a samostan je opljačkan i zapaljen.

Nakon četiri dana hoda po snijegu i hladnoći, stigli su u Goražde. Sestre Antoniju, Bernadetu, Julu iKrizinu vojnici su odveli u vojarnu, gdje su ih grubo prihvatili i zatvorili u poveću prostoriju na drugome katu. Uvečer je skupina vojnika nahrupila u prostoriju u koju su sestre bile zatvorene. Zatražili su od njih da se odreknu redovništva i ponudili im službu bolničarki uz uvjet da im se prethodno podaju. Sestre su to bez imalo razmišljanja odlučno odbile. Na pojačano navaljivanje vojnika sestre su izrazile spremnost da im budu bolničarke, kuharice ili sluškinje, ali jasno otklanjajući svaku mogućnost da budu sredstvo njihove pohote jer je njima njihovo redovničko određenje, zavjet Bogu i vlastitoj duši, sveto. Vojnici su ih, prethodno im zaprijetivši da će ih, ne podaju li im se, zaklati, neko vrijeme ostavili same, očekujući da će se one slomiti i predomisliti. Kad su se vratili, bili su pripiti i nasilniji. Imali su potrebu ne samo zadovoljiti svoju požudu, nego i obeščastiti sestre i sve ono sveto u čemu su – u kome – one prepoznavale vrijednost svoga života, svoje službe.

Budući da se sestre nisu predomislile, štoviše, još su odlučnije izražavale svoje protivljenje njihovim nečasnim i niskim namjerama, vojnici su nasrnuli na njih. Sestrama nije ostalo drugo nego se ili podati, i time pogaziti svoje ljudsko, žensko dostojanstvo i zavjet boguposvećene čistoće ili se odlučiti na bijeg. Sestre su izabrale bijeg. Ali kako, kamo? Ako krenu na vrata, jure pravo neprijatelju u zagrljaj. Jedini mogući izlaz u tom trenutku bio je prozor. I sestre su jedna za drugom jurnule kroz prozor. Budući da visina nije bila velika, pad su sve preživjele. Ostale su pod prozorima ošamućene od pada s visine i iscrpljenosti te polomljenih udova i zbog toga nisu mogle bježati dalje.

Vojnici, isprva zapanjeni, a potom razbješnjeni, pojurili su za njima. Zatekli su ih pred kućom te su svakoj od sestara zadali niz smrtonosnih uboda noževima. Potom su ih odvukli do obližnje rijeke Drine.

Drina je postala njihov grob. Zbog toga su one u narodu prozvaneDrinske mučenice.

Sestra Berchmana, kako se zbog dobi i iscrpljenosti nije mogla kretati, ostala je 13. prosinca u nekom selu između Carevih voda i Sjetline. Ondje je naišla na iskaze gostoljubivosti mjesnog stanovništva.

Dana 23. prosinca dva su vojnika došla po nju da je, kako su rekli, odvedu ostalim sestrama. Odvezli su je prema pračanskom mostui tamo ubili. Prema nekim svjedočanstvima, tijelo s. Berchmane našla je njemačka vojska te ga pokopala u sjetlinskoj šumi. Njezin grob, međutim, unatoč znatnom trudu, nikada nije pronađen.

 

6. SINTEZA S AKTUALIZACIJOM

Nakon svega ovoga što smo rekli, čuli i naučili, prisjetite se igre asocijacija s početka susreta. Što smo rekli, za što nam služe zvijezde? A za što nam služe sveci i blaženici? Mogu li nam i u čemu Drinske mučenice biti primjer? Mogu nam biti primjer po načinu života.

Sjetite se koje smo sve karakteristike, tj. osobine pojedinih sestara izdvojili (ako je potrebno mogu ih ponovo pročitati s osobnog dokumenta). Sjetite se kako se s. Jula na povratku iz centra Pala pridružila svojim sestrama. Mogla je pobjeći, ali nije. Može li nam ona možda biti primjer kako ne trebamo bježati od nekih teških i odgovornih situacija? Sjetite se s. Bernadete koja je bila izuzetno niska rasta, a kažu njeni suvremenici da od toga nikada nije patila. Može li nam ona biti primjer da prihvatimo sebe takvima kakvi jesmo i da ne nabijamo kompleks manje vrijednosti ni sebi ni drugima? Za s. Antoniju kažu da je jako malo govorila i da se nikada nije čulo da bi govorila protiv drugih, a koliko mi ogovaramo i pričamo jedni protiv drugih? Ili se sjetite njihovoga zajedničkoga života. Bile su različite dobi, različite nacionalnosti, a kažu da su živjele vrlo skladno. Mogu li one biti primjer skladnoga života nama i našim obiteljima, a ne da smo stalno u nekom, kako to danas često zovemo, sukobu generacija? Pomagale su svima bez ikakve razlike, a kome mi danas pomažemo? Samo onima koje volimo, koji su nam dragi i od njih imamo neke koristi ili …? Kada su bile u zarobljeništvu, tješile su djevojke koje su također bile zarobljene. Nisu mislile na sebe, svoju bol, svoju muku i tugu nego su mislile na druge. I još u mnogo čemu one nam mogu biti primjer.

Vi ćete sada ostati neko vrijeme u tišini. Dobro razmislite o svemu ovome te napišite jedan mali sastav kako i u čemu vama, ili današnjem suvremenom čovjeku i modernom društvu, Drinske mučenice biti mogu primjer i uzor.

 

7. MOLITVENI ZAVRŠETAK

Drinske mučenice ne samo da nam mogu biti primjer u životu, one nam mogu biti i moćne zagovornice u različitim potrebama. Postoje mnoga svjedočanstva o molitvama uslišanim njihovim zagovorom. Stoga ćemo sada i mi, nakon što se saberemo, izmoliti molitvu za zagovor Drinskih mučenica s nakanom da nam doista budu primjer u onome što ste vi napisali, odnosno da imamo hrabrosti slijediti Drinske mučenice u svakodnevnome životu.

 

Gospodine Bože, ti si svoje službenice Julu, Berchmanu, Krizinu, Antoniju i Bernadetu obdario milošću redovničkoga zvanja i snagom da svoju vjernost i ljubav prema tebi potvrde prolijevanjem krvi. Udijeli i nama postojanost u vjeri da se i uz cijenu trpljenja ne odijelimo od tebe. Daj da nam njihov primjer zagovor pomažu u životnim borbama i postizanju vječnoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Priredila: s. M. Antonela Rašić, FDC

 

Prilog

Životopisi mučenica dostupni na www.kblj.hr ili na mucenice.kblj.hr.

Za svaku Mučenicu napraviti osobnu iskaznicu koja treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Krsno ime
 • Datum i mjesto rođenja
 • Narodnost
 • Ime roditelja
 • Broj braće i sestara
 • Karakteristike (osobine) koje su je resile
 • Datum dolaska u samostan
 • Ime Družbe (redovničke zajednice) kojoj je pripadala
 • Datum i mjesto smrti
 • Način smrti

IZVOR: Sve za BogaMaterijali za pripremu za slavlje beatifikacije, Zagreb, 2011., str. 9-19.

  Novosti i događanja - Sve