26.09.2018.

Tumačenje logotipa izrađenog za proslavu 100. obljetnice osnutka Provincije

Logotip 100. obljetnice osnutka Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi sastoji se od dva ključna elementa. Na bijeloj podlozi nalazi se stilizirani amblem Družbe i dvije crvene ruke koje ga uokviruju.

Zrake amblema simboliziraju Presveto Trojstvo i podsjećaju na posebnost svake od triju osoba, ali i na njihovo nedjeljivo jedinstvo. U tome duhu mozaični prikaz zraka ukazuje na osobitost svake pojedine Kćeri Božje ljubavi koja se svojim životom i predanjem ugradila u Družbu i Provinciju Božje providnosti.

Očeve ruke, brižne i pune ljubavi, kakvima ih prepoznajemo u toploj, zagasitoj crvenoj boji te naziv Družbe i Provincije zajedno čine krug ukazujući na unutarnji život koji se odvija među trima osobama iz kojega su rođene i Kćeri Božje ljubavi.

Kružni oblik ukazuje na neprestano strujanje ljubavi, međusobnu komunikaciju i otvorenost između Oca, Sina i Duha Svetoga, ali istovremeno i na zatvorenost prostora unutar amblema. Time upućuje na važnost skrivenosti u Bogu, povlačenja u središte vlastitoga bića gdje se svaka pojedina sestra susreće s Bogom. Očeve ruke čuvaju to mjesto mira, klauzure, svetoga tla u kojem postoje samo „Bog i ja“. To je prostor u kojem se jača odnos s Bogom, vjera u njegovo mudro vodstvo.

Ruke svojom crvenom bojom dominiraju logotipom kako bi podsjećale da sve izlazi od njih i pozivale na povjerenje u providnost koja je u imenu Provincije kao i u geslu pod kojim se odvija proslava 100. obljetnice osnutka Provincije: „U Božjoj providnosti hodimo!“

Geslo se nalazi u središtu logotipa, ispod zraka amblema koje simboliziraju Oca čiji najveći dar providnosti je njegov Sin koji je za nas položio svoj život. Geslo s donje strane podržava glava golubice, Duh Sveti, koji nas čini sposobnima prepoznavati taj dar Očeve ljubavi. Ovakva zbijenost simbolike privlači naš pogled u srce logotipa, u srce križa, u Sina, u njegovo probodeno Srce. Zagledana u Srce Sina Utemeljiteljica Majka Franziska Lechner pozivala je svoje sestre napajati se na tome izvoru ljubavi i kao kćeri upravo te ljubavi prepuštati se Providnosti.

Trajnu ovisnost naše Provincije i svake pojedine sestre o Božjoj providnosti izražava i glagolsko vrijeme prezent upotrebljeno u geslu koje ima trojako značenje. Ono izražava prošlost u kojoj smo hodile, sadašnjost u kojoj hodimo i budućnost u kojoj ćemo hoditi pouzdavajući se samo i jedino u Božju providnost.

Priredila: s. Ivana Margarin, FDC

  Novosti i događanja - Sve