S. Katarina Pendeš, FDC    21.11.2021.

„Ti li si židovski kralj?“

„Ti li si židovski kralj?“ Naizgled neobična optužnica kojom bi se nekome moglo suditi na smrt. Isus prolazi nekoliko različitih sudnica koje rade na isti način, nema zločina, ali ima osude. Čovjek koji je prošao svijetom čineći dobro, osuđen je na najsramotniju smrt i to pod hitno, sada i odmah, za njega na ovoj zemlji, među nama, više nema mjesta. Neminovno si čovjek postavlja pitanje, zar je to moguće? Može li se nekoga teretiti na osnovu dobra koje je učinio ili zato što je kralj? Ovo evanđelje pokazuje da može, i to ne bilo koga, nego samoga Boga.

Međutim, u svoj tragediji ove situacije, kod Isusa ne vidimo ni očaj ni tragiku. On jasno odgovara „ja sam se zato rodio i došao na svijet, da svjedočim za istinu. Tko god je od istine, sluša moj glas.“ Isus na križ ne odlazi kao u kaznu, nego kao Krist, Mesija. Njegovo je poslanje tako završiti svoj život, a motiv mu je jasan, ljubav prema čovjeku. Sam za sebe tvrdi da je kralj, ali ovaj kralj svoju vlast pokazuje ljubavlju, svoju čast zamjenjuje križem, a svoje kraljevstvo ima na nebu, gdje želi da i mi budemo jednom s njime.

Na današnji dan i naša Družba slavi dan svoga utemeljenja, kada je naša Utemeljiteljica, Majka Franziska Lechner, na poticaj Duha Svetoga, samo s vjerom u Krista koji nad svime vlada, započela djelo koje traje i danas. Njeno pouzdanje u Krista koji je Kralj svega, pa tako i njenog života i Družbe koju je osnovala, bilo je dovoljno da po njoj, Kralj pođe u mnoga srca te se u njima nastani kao u svom kraljevstvu. Zahvaljujemo Bogu na tom iznimnom daru i molimo ga da našim srcima zavlada svojom ljubavlju koja je sposobna preobraziti čitav svijet i dovesti ga opet svome Kralju.

Razmišljanje uz evanđelje nedjelje Krista Kralja svega stvorenja (Iv 18, 33b-37); god. B

 

  Novosti i događanja - Sve