13.12.2016.

s. M. Nela Gašpar gostovala je na Kulturnoj tribini Teologije u Rijeci

Dr. s. Nela Gašpar gostovala je 13. prosinca na Kulturnoj tribini Teologije u Rijeci u Velikoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata. “Koncilska mariologija i ukazanja kao karizma“ bila je tema o kojoj je govorila dr. Gašpar te navela dvadesetak slučajeva Marijinih ukazanja ili vizija u posljednjih 200 godina. Istaknula kako crkvena hijerarhija ukazanjima uvijek pristupa s dozom opreza, nekad su potrebna desetljeća da bi se situacija definirala. Nadležno tijelo u Vatikanu je Kongregacija za nauk vjere koja je prije 30 godina dala norme biskupima za postupanje u takvim situacijama.

Kongregacija u dokumentu donosi pozitivne i negativne kriterije za procjenu slučaja. Osnovno se odnosi na sadržaj objave i poruke koja ne može i ne smije donijeti ništa novo u odnosu na nauk evanđelja. Objave u Marijinim ukazanjima stoga su prije svega savjeti što treba činiti u određenom povijesnom trenutku.

Božja očitovanja čovjeku poznata su još iz starozavjetnih vremena pa se teologija slaže da se Bog kao nadnaravno biće može na razne načine očitovati čovjeku te da je čovjek biće sposobno Božju poruku primiti. Tri su oblika ukazanja, Teofanija, Kristofanija i Mariofanija.

„Postavlja se pitanje zašto se Bog objavljuje preko Marije?“, rekla je dr. Gašpar. „Tri su razloga. Jedan je taj što se Bog uvijek objavljuje preko posrednika, a drugi što je Marija najprimjerenija i najsposobnija prenijeti Božju poruku. Treći razlog je što Marija objavljuje milosrdno lice Boga, daje mu i tu majčinsku dimenziju.“ Gašpar je objasnila kako stoga ne čudi što ima toliko Marijinih  ukazanja. „Benedikt VI. nazvao ju je Spasiteljeva majka i istaknuo kako se sam Bog povjerio Mariji kako bi se po njoj rodio.“

Predavanje je završila Međugorjem i pitanje službenog priznavanja ukazanja te iznijela mišljenje kako taj službeni korak i nije toliko bitan. „Zaključeno je kako se tamo ne događa ništa što bi bilo protiv vjere, naprotiv samo u prilog jačanja vjere. To je ono što je bitno“, rekla je.

(http://ri-nadbiskupija.com/marijina-ukazanja/)

  Novosti i događanja - Sve