19.03.2018.

Molitve svetom Josipu

Veliki patrijarhu, sveti Josipe

Veliki patrijarhu, sveti Josipe, danas dolazimo tebi sa svima onima koje nam je Gospodin povjerio i preporučamo se tvojoj brizi. Primi nas milostivo i udijeli nam svoju osobitu zaštitu, očuvaj mir i jedinstvo u našoj zajednici da naša kuća, kao što je to bila tvoja, bude stan Božji.

Dobri oče, sveti Josipe, bdij nad nama da nam zao neprijatelj ne naudi i nikakvo nas zlo ne snađe. Izmoli nam blagoslov svoga božanskoga Sina u svem našem nastojanju i djelovanju.

Probudi u srcima onih kojima se obraćamo za pomoć osjećaj pravoga dobročinstva da uz njihovu podršku mognemo činiti mnogo dobra na slavu tvoga božanskoga Sina i na korist siromaha. Čvrsto obećavamo da ćemo žarko poticati tvoje štovanje kod svih koji su povjereni našoj brizi i s kojima se susrećemo.

Usliši milostivo molitve tvojih vjernih službenica, pokaži da si naš zaštitnik u životu i smrti. Amen.


Tebi se, o sveti Josipe, utječemo

Tebi se, o sveti Josipe, utječemo u svojoj nevolji. Nakon što smo tvoju presvetu Zaručnicu za pomoć zamolili, molimo pouzdano i za tvoju pomoć; za ljubav koja te s neoskvrnjenom Djevicom i Bogorodicom vezala, i za očinsku ljubav, kojom si grlio Dijete Isusa, smjerno te molimo da baštinu, koju je Isus Krist svojom Krvlju otkupio, milostivo pogledaš, te svojom moći u pomoć pritečeš našoj nevolji. O brižni čuvaru božanske Obitelji, brani odabrano potomstvo Isusa Krista. Ne daj, predragi Oče, da nas okuže zabluda i pokvarenost. Budi nam s neba milostivo u pomoći, o naš jaki zaštitniče u borbi s vlašću tmine. Pa kao što si nekad izbavio Dijete Isusa iz najveće pogibli života, tako i sada brani svetu Crkvu Božju od svih zasjeda neprijateljskih, te nas svakoga pojedinoga trajno uzmi pod svoje okrilje, da uzmognemo po tvojem primjeru i tvojom pomoću sveto živjeti, blaženo preminuti i u nebu vječno blaženstvo zadobiti. Amen. (Po odredbi Svetog Oca Leona XIII.)


Sveti Josipe, ti vjerni zaručniče Marijin

Sveti Josipe, ti vjerni Marijin zaručniče, puni pouzdanja dolazimo tebi, stavljajući pod tvoju zaštitu duhovni život naše zajednice. Ti u svijetu nisi tražio ništa drugo nego slavu Božju. Posve predan Otkupitelju, jedina radost bila ti je šutjeti, moliti, žrtvovati se, raditi, strpljivo trpjeti i voljeti. Ljudima si bio gotovo nepoznat, ali si zato Isusu bio dobro poznat. Njegove su oči sa zadovoljstvom počivale na tvome skrivenome jednostavnome životu, koji je bio radost Bogu i anđelima.

Sveti Josipe! Nakon što si nam u zemaljskim potrebama već više puta pomogao, molimo te sada za pomoć u duhovnim potrebama naše kuće. Tebi predajemo brigu za sav naš duhovni život. Učini da naš samostan bude kuća duhovnosti; daj da svaka sestra koja ovdje radi i žrtvuje se, živi zdravim duhovnim životom. Pomozi nam da zbog mnogih dnevnih poslova i briga ne zaboravimo dragoga Boga, da se borimo protiv loših navika, njegujemo krjeposti, a molitvu, kao našu prvotnu dužnost, prakticiramo i cijenimo iznad svega, da revno njegujemo ljubav prema sestrama i živimo uistinu pravim redovničkim životom.

Sveti Josipe! Zbog ljubavi koja te vezala s Isusom i Marijom, molimo te, izmoli nam onu dubinu duha koju si ti do kraja svoga života nosio u svome srcu kao dragocjenu tajnu, kao izvor utjehe i snage. Vjerujemo da ćemo i mi, koje smo, zahvaljujući Božjoj dobroti, pozvane u redovnički stalež, biti uistinu sretne, ako živimo životom po Duhu. Priteci nam u pomoć, sveti Josipe, i pobrini se kao otac za nas, svoju djecu, da postanemo istinski odsjaj Spasitelja te da naša kuća bude poput nazaretske, u koju su anđeli Božji ulazili i izlazili, u kojoj je prebivao onaj sveti mir koji je, prema riječima sv. Pavla, „iznad svakog razuma“ (usp. Fil 4, 7). Ako živimo po tvome primjeru i pod tvojom zaštitom kao dobre redovnice, nadamo se tebi postati slične i u tvojoj mirnoj i blaženoj smrti. (S crkvenim odobrenjem, Ploetz/Wolfsberg)


Slavni patrijarhu, sveti Josipe

Slavni patrijarhu, sveti Josipe, bio si određen za oca i zaštitnika najsvetijoj obitelji među svim obiteljima. U svojoj dobroti uzmi i mene pod svoju osobitu zaštitu. Jedino tebe poznajem kao svoga oca, zaštitnika i savjetnika. Tvojoj zaštiti preporučam sav svoj život, sve što mi je drago, a napose trenutak svoje smrti.

Primi me kao svoju kćer i brani me od svih napasti zlobnoga neprijatelja. Budi uza me u svim mojim teškoćama. Tješi me u potištenosti, osobito u času smrti. Po jednoj tvojoj riječi, upućenoj našem Otkupitelju i preslavnoj Djevici, zadobit ću potrebne milosti za svoj sadašnji život i vječno dobro. Želim se truditi na putu savršenstva da bih bila dostojna tvoje zaštite. Amen.

Isuse, Josipe i Marijo, vama izručujem svoje srce i dušu.
Isuse, Josipe i Marijo, budite uza me u posljednjoj borbi.
Isuse, Josipe i Marijo, pomozite da u vašoj prisutnosti odem mirno s ovoga svijeta.
Sveti Josipe, primjere i zaštito svih štovatelja Presvetoga Srca Isusova, moli za nas!

 

IZVOR: MOLITVENIK Kćeri Božje ljubavi, Zagreb, 2010., str. 157., 159., 161., 163.

  Novosti i događanja - Sve