Marta Vulama, kandidatica    10.05.2019.

Kada Bog zove, moramo slušati njegov poziv

U kandidaturskoj zajednici su od 3. do 5. svibnja 2019. održane duhovne vježbe. Duhovne vježbe je vodio don Stjepan Bolkovac, SDB.
Tema duhovnih vježbi bila je „Redovničko zvanje“. Duhovne vježbe su se sastojale od razmatranja koja su bila praćena svakodnevnim slavljenjem euharistije i euharistijskim klanjanjem. Nakon razmatranja imale smo priliku  osobno promišljati o temama.

Tijekom duhovni vježbi don Stjepan istaknuo je da kada Bog zove, moramo slušati njegov poziv  i slijediti ga. Slušajući Božju riječ naučiti što je Božja volja. Slijedeći Isusov primjer ne smijemo živjeti po svojoj volji nego po Božjoj volji. Kao redovnice ne smijemo izgubiti ljudskost, postati farizeji koji će vjerno izvršavati zakon, a zanemariti potrebe čovjeka.

Potaknute riječima don Stjepana spremno smo se vratile u našu svakodnevicu kako bismo ono što smo čule primijenile. Radujemo se duhovnim vježbama sljedeće godine.

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve