08.03.2016.

Tema susreta: FORMACIJA REDOVNIKA

Opći podaci o susretu

Ciljevi:

 • Ustanoviti da je Bog taj koji je začetnik svake formacije
 • Upoznati faze redovničkog života
 • Definirati smisao formacije općenito i formacije redovnika
 • Izdvojiti sredstva koja pomažu u formaciji
 • Doživjeti formaciju neophodnim dijelom života

Materijali:

 • projektor, laptop
 • PPS prezentacija Jr 18, 1-6
 •  glinamol, komad kartona (novine, najlon), štapići za roštilj
 • papiri A5 formata s tabelom podijeljenom na četri dijela
 •  ploča/pano
 • radni listići s pojedinom fazom formacije
 • četiri papira A 3 formata
 • flomasteri/markeri
 • olovka


TIJEK SUSRETA

1. UVODNI DIO

MOLITVENI POČETAK(3 min)

Voditelj na platnu projicira tekst iz knjige Jeremije proroka Jr 18, 1-6:

„Ovo je riječ koju Jahve uputi Jeremiji: 'Ustani i siđi u kuću lončarevu ondje ću ti objaviti svoje riječi.'“ Siđoh, dakle u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se sud što bi ga načinio od ilovače u ruci lončarevoj pokvario, on bi opet od nje napravio drugi- već kako se lončaru svidjelo da napravi, i dođe mi riječ Jahvina: „ Ne mogu li ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov?“ - riječ je Jahvina. Evo kao ilovača u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci dome Izraelov.“ Slava Ocu...

MOTIVACIJA (30 min)

Voditelj: Srdačno vas pozdravljam na početku ovoga našega susreta. Prije nego što započnemo s radom, voljela bih da se predstavite jedni drugima. Učinit ćete predstavljanje na sljedeći način: Podijelit ćete se u parove, napraviti složenicu od vaših imena i zajednički odrediti naslov ovog biblijskog teksta koji smo čuli. Imate 2 min.

Nakon dvije minute predstavljaju se jedni drugima. Pretpostavljam da će nazivi za psalam biti sljedeći: lončar i glina, oblikovanje, izrada posude, posuda, Bog lončar i sl.

Voditelj: Nastavljamo dalje vaše upoznavanje na sljedeći način. Baš kao što je lončar izrađivao posudu i baš kao što je Bog lončar izabranog naroda i vi ćete se iskušati u istome poslu. Oni koji se nalaze na desnoj strani para bit će lončari tj. kipari, a lijeva strana bit će glina. Kip izrađuju na temu Redovnica. Kipar pomicanjem dijelova tijela, izraza lica oblikuje kip koji će najbolje izraziti tko je redovnica, koje osobine bi trebala imati, koja je njena uloga u društvu, kakav je njen odnos s Bogom, ... kad napravite svi će kipari obići izložbu i odabrati njima kip koji je najuspješnije obradio temu. Kratko ćemo raspraviti zašto je najbolji. Možete početi s radom. Predviđeno vrijeme za izradu kipa je 5 minuta.

Koji kip je najzornije prikazao redovnicu?
 

2. SREDIŠNJI DIO (60 min)

NAJAVA TEME:

 Voditelj: Što je sve potrebno učiniti da bi se postigao neki oblik? Koliko truda je ponekad potrebno uložiti da bi neko djelo uspjelo? Koja je sve sredstva potrebno upotrijebiti da bi dobili savršenstvo? Upravo danas bavit ćemo se temom formacije redovnica.

OBRADA TEME:

Voditelj: Na  stolovima imate pripremljen glinamol, karton, štapić i list papira. Vaš zadatak je napraviti figuricu redovnice. Pažljivo pratite svoje osjećaje i misli koji su vas pratili tijekom izrade figurice. Na papiriće ćete zapisati korake koje ste poduzele, kako ste se osjećale prilikom tih koraka,koliko su trajali. Za zadatak imate 30 min.

Kada završe s poslom i zapisivanjem, bilo bi dobro prozvati nekoliko djevojaka da pročitaju ono što su napisale.

Voditelj: Čuli smo vaše dojmove prilikom oblikovanja redovnica od glinamola. Baš kao što ste prilikom izrade imale nekoliko etapa kako bi dobile konačni oblik tako i redovnice da bi mogle što bolje ostvariti poziv koji im je Bog uputio prolaze oblikovanje u nekoliko etapa. U radu u grupama upoznat ćete koje su to etape, kako se zovu i što se očekuje od redovnica da u tim etapama usvoje.

Svaka grupa dobit će papir A3 formata na kojem će se flomasterima ili markerom pismeno izražavati.

Zadatak:

1. Ime grupe.

2. Izabrati predstavnika grupe koji će iznositi odgovore pred drugima.

3. Pročitati tekst.

4. Na temelju teksta napisati 5 pitanja i odgovore na pitanja.

5. Usporediti ovu etapu redovništva s jednom od etapa izrade figurice.

Postulat

Početna etapa priprave za redovnički život. Traje šest mjeseci do dvije godine. Tijekom ove etape od postulantice se očekuje da će:

 • produbiti svoje poznavanje vjere
 • usvajati ljudske i duhovne vrjednote (ljubav, nada, vjera, skromnost, ljubaznost, ...)
 • razvijati međusobne odnose u zajednici
 • sudjelovati u molitvenom i sakramentalnom životu (sv. Misa, ispovijed)
 • svjesnije se odlučiti za odabrani poziv

 

Zadatak:

 • 1. Ime grupe.
 • 2. Izabrati predstavnika grupe koji će iznositi odgovore pred drugima.
 • 3. Pročitati tekst.
 • 4. Na temelju teksta napisati 5 pitanja i odgovore na pitanja.
 • 5. Usporediti ovu etapu redovništva s jednom od etapa izrade figurice.

 

Novicijat

Etapa uvođenja u redovnički život. Osoba koja želi ući u ovu fazu redovništva mora posjedovati fizičku, psihičku i afektivnu zrelost.

Ovo razdoblje traje dvije godine. Prva godina provodi se u prostoru odjeljenom od ostatka zajednice. Druga godina obuhvaća uključenje u djelatnosti zajednice.

Kroz vrijeme novicijata novakinja treba usvojiti sljedeće:

 • pripremiti se za život u čistoći, poslušnosti i siromaštvu
 • proučiti Pravila (Konstitucije Družbe)
 • upoznati život, duhovnost Utemeljiteljice Družbe
 • upoznati povijest, karizmu (duh i djelatnost) Družbe
 • aktivno živjeti molitveni život
 • upoznati i usavršavati vlastite nedostatke
 • intenzivno meditirati i kontemplirati Božju riječ
 • pohađati predavanja teoloških disciplina, liturgije, kršć. duhovnosti, Biblije

 

Zadatak:

1. Ime grupe.

2. Izabrati predstavnika grupe koji će iznositi odgovore pred drugima.

3. Pročitati tekst.

4. Na temelju teksta napisati 5 pitanja i odgovore na pitanja.

5. Usporediti ovu etapu redovništva s jednom od etapa izrade figurice.

Junorat

Etapa  privremenog zavjetovanja. Traje pet do devet godina. To je vrijeme produbljivanja redovničkog života i pripravljanja za apostolat, a ujedno i vrijeme profesionalne izobrazbe kroz školovanje i stručno doškolovavanje.
Prvim zavjetovanjem počinje novo razdoblje odgoja. U ovom razdoblju sestra će nastaviti svoj naravni/ljudski i duhovni rast radosnim vršenjem onoga na što se zavjetima obvezala.

 

Zadatak:

1. Ime grupe.

2. Izabrati predstavnika grupe koji će iznositi odgovore pred drugima.

3. Pročitati tekst.

4. Na temelju teksta napisati 5 pitanja i odgovore na pitanja.

5. Usporediti ovu etapu redovništva s jednom od etapa izrade figurice.

 

Trajna formacija

Doživotno zavjetovanje zavjeta čistoće, siromaštva i poslušnosti je vrhunac puta. Sestra se nakon početne formacije opredjeljuje za posvećenje i potpuno predanje Bogu i Crkvi u Družbi kojoj pripada. Trajna formacija sestrama omogućuje trajno usavršavanje na duhovnom i stručnom planu (stručna predavanja, razni seminari, duhovne vježbe…).

 

Voditelj:

Molim predstavnike skupina da predstave rad u grupama. Pitam koliko etapa ima oblikovanje redovnice? U čemu se najviše oblikuje?  Koja sredstva koristi?

Redovnica da bi bila u potpunosti oblikovana, potreban je cjeloživotni rad na sebi. Taj rad uključuje i sredstva koja mogu pomoći u oblikovanju: Božja milost, molitveni život i zajednica.

 

Pauza za odmor

 

III.ZAVRŠNI DIO(30 min)

Sinteza s aktualizacijom

Voditelj: Možda bi bilo najbolje iz prve ruke čuti kako je živjeti u pojedinim etapama. Napravit ćete intervju s nekom od redovnica koju susretnete. Provjeravam što sudionici znaju o intervjuu, koje podatke neki intervju ima, što ga može učiniti zanimljivijim.

(Intervju je razgovor s nekom osobom. Sastoji se od kraćeg uvoda, pitanja i sugovornikovih odgovora. Pisan je kao upravni govor, bez komentara i prepričavanja. U uvodu se u nekoliko rečenica objasni povod, predstave osnovni podatci i kraća zapažanja o sugovorniku.Svaki razgovor bi trebao imati povod - aktualni događaj ili popularnost intervjuirane osobe. Intervjuirati se može svakoga tko se bavi nečim važnim, zanimljivim, neobičnim.  Sugovornik mora biti neka zanimljiva osoba, ali ne nužno poznata javnosti.)Najprije ćete napisati dvadeset pitanja o životu u pojedinim fazama redovničkog života. Otići ćemo na ručak, a  nakon toga potražit ćete neku redovnicu koju ćete intervjuirati. Možete korisititi mobitel i fotoaparat.

Međusobno prezentiraju uratke.

 

Evaluacija susreta.

 

Priredila: s. Marjana Koščak, FDC

  Novosti i događanja - Sve