27.10.2016.

Duhovne vježbe u šutnji za vjernike laike

U Duhovnom centru sestara Kćeri Božje ljubavi u Granešini, od 21. do 23. listopada 2016. održane su duhovne vježbe u šutnji za dvadesetak vjernika laika. Voditeljica je bila s. Ozana Krajačić, a svećenici iz susjedstva, hercegovački franjevci bili su na raspolaganju za sakrament ispovijedi i za slavlje sv. mise, koje je predvodio fra Svetozar Kraljević.

U ozračju molitve i sabranosti vjernici su se, nakon svakog nagovora voditeljice, povlačili u osamu, u svoje sobe, kako bi u miru osluškivali Božju riječ – odabrane biblijske tekstove – i uranjali u otajstvo Boga kakav se objavio u evanđelju. Na taj su se način osvjedočili o važnosti i ljepoti šutnje koja im je omogućila susret s Bogom i sa samima sobom na dubljoj razini. Bili su pozvani prepoznati ono „jedno potrebno“ na što im Isus kroz svoju riječ, upravo sada, ukazuje.

Uranjali su u otajstvo milosrdne Božje ljubavi upirući pogled u Krista, što ih je dovelo do prave spoznaje što je grijeh, nakon čega su pristupali sakramentu pomirenja. Večernja euharistijska klanjanja i sveta misa bila su izražaji radosne zahvale za sve one milosti koje su toga dana primili, kao i iskrena molba za dar razlučivanja dragocjenog i bezvrijednog u svakodnevici.

 

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve