s. M. Tea Barnjak, FDC    22.05.2021.

Duh Sveti – Branitelj i Duh Istine

Današnji evanđeoski ulomak sastoji se od dva dijela. Prvi dio je Iv 15,26-27, a drugi Iv 16,12-15. Oba se nalaze u Isusovom oproštajnom govoru. Upravo u trenutku oproštaja Isus učenicima obznanjuje da on mora otići, ali da ih ne ostavlja same nego im obećava Branitelja – Duha Istine.

Prva je Braniteljeva zadaća svjedočiti za Isusa. Nju ispunja slušanjem. On u biti govori ono što je čuo. To se odnosi na ono što je Isus za zemaljskoga života objavio iz svoga odnosa s Ocem koji ga je poslao. Duh Sveti je svjedok toga odnosa, „unutarnje“ Božje stvarnosti koja je Isusovim utjelovljenjem objavljena. O tomu ne svjedoči direktno nego preko učenika koje podržava i ohrabruje u njihovu svjedočenju.

Učenici su također svjedoci Isusa s kojim su „od početka“. Ovdje se pod izrazom „od početka“ ne misli na neki točno određeni vremenski početak nego se odnosi na izvornost, originalnost događaja Isusove objave kojoj su učenici svjedoci (R. Schnackenburg). Njihovo daljnje svjedočenje nadahnuto je iskustvom te stvarnosti. Svjedočanstvo je adresirano na svijet, suprotnost je nevjeri svijeta spram Isusa. Duh Istine svoje djelovanje na svijet ostvaruje preko zajednice.  

Druga njegova zadaća je upućivati učenike „u svu istinu“ tj. uvoditi ih u dubinu Isusova otajstva. Budući da učenici u trenutku Isusova odlaska nisu bili u stanju nositi sve ono što im je Isus imao za kazati, on im ostavlja Duha Istine da ih uvodi u istinu i da ih podsjeća na sve ono što im je on govorio. Uvodeći učenike u istinu o Isusu Duh samim time proslavlja Isusa jer očituje njegova otajstva. Duh Istine (u)vodi zajednicu učenika u budućnost koja počinje Isusovim uskrsnućem. Nakon uskrsnuća on nastavlja ono što je Isus započeo, a to ostvaruje aktivnom ulogom u zajednici učenika.

Duh je djelotvoran, aktivan, prisutan u svim vremenima Crkve jer samo u njemu i po njemu Crkva „spoznaje“ Isusovu istinu tj. smisao i sadržaj njegove objave svijetu. Stoga ga danas zamolimo da nas uvijek iznova vraća Isusovoj istini, da nas u nju uvodi te da nam u našem svjedočenju Isusa uvijek bude blizu kao Branitelj.

„Diši u meni, Duše Sveti, da mislim ono što je sveto!
Potiči me, Duše Sveti, da djelujem sveto!
Uputi me, Duše Sveti, da ljubim što je sveto!
Jačaj me, Duše Sveti, da sačuvam ono što je sveto!
Štiti me, Duše Sveti, da nikada ne izgubim ono što je sveto.“

(sv. Augustin)

 

Razmišljanje uz evanđelje svetkovine Duhova (Iv 15, 26-27; 16, 12-15), god. B

  Novosti i događanja - Sve