s. M. Alojzija Pejković, FDC    24.07.2019.

Događaji na 27. generalnom kapitulu

Sestre koje sudjeluju na 27. generalnom kapitulu Družbe u Krakovu, u nedjelju, 14. srpnja sudjelovale su na hodočašću posjetivši Wadovice, rodno mjesto sv. Ivana Pavla II. i obližnje svetište Kalvarija.
U Wadovicama su razgledale Baziliku i Muzej koji se nalazi u rodnoj kući sv. Ivana Pavla II.
Svetište Kalvarija za sv. Papu je bilo od posebne važnosti. Naime, kada je imao 9 godina umrla mu je majka. Nakon nekog vremena otac ga je odveo u Svetište i tu je Karol zamolio Bogorodicu da ona bude njegova majka.
U petak, 19. srpnja završena je revizija Konstitucija Družbe kojoj su prethodili dani obogaćujućeg i intenzivnog rada te je prihvaćen cjelokupni tekst Konstitucija i Generalnog direktorija. Sestre kapitularke su u jezičnim skupinama (njemačka, talijanska, portugalska i engleska jezična skupina) studirale i razmišljale o Konstitucijama i potrebnim promjenama.
Sestre zahvaljuju svima na molitvi koja im je mnogo pomogla u radu te se preporučuju i dalje.

 

Galerija slika:

  Novosti i događanja - Sve